DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 57     <-- 57 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002). 35-57
Tablica 18. Španjolska: Pregled kapaciteta proizvodnje celuloze (1992-99), - u tisućama metričkih tona zrakosuho godišnje
Table 18. Spain: Pulp capacity survey (1992-99), - In thousand metric tons air dry per year


Celuloza od drva za Mehanička i termomeh. Polukcmijska celuloza -Kemijska celuloza -Celuloza od ost. vlakanaca -Disolvirana
papir i karton celuloza Semi-
chemical pulp Chemical pulp Ptdp of other fibre celuloza od drva
Wood pulp for paper Mechanical and thermo for paper i ostalih sirovina mechanical
pulp and board Dissolving pulp
of wood and
other raw materials
Ukupan Od toga Ukupan Od toga Ukupan Od toga Ukupan Od toga Ukupan Od toga Ukupan Od toga
kapacitet trgovačka
kapacitet trgovačka
kapacitet trgovačka
kapacitet trgovačka
kapacitet trgovačka
kapacitet trgovačka
Total celuloza Total
celuloza Total
celuloza Total
celuloza Total
celuloza Total
celuloza capacity
Of which capacity Of which capacity Of which capacity Of which capacity Of which capacity Of which
market pulp market pulp market pulp market pulp market pulp market pulp
92 1 885 989 200 39 1 685 950 157 15 60 30
93 1 878 997 202 39 1 676 958 158 15 61 30
94 1 644 1 003 157 45 1 487 958 140 15 60 30
95 1 738 1 Oil 158 46 1 580 965 140 15 60 30
96 1 753 1019 160 46 1 593 973 140 15 60 30
97 1 767 1 019 161 46 1606 973 141 15 60 30
98 1 782 163 1619 141 60
99 1 797 165 1 632 141 60


Izvor - source: FAO- Pulp and paper capacities, A survey 1992-1999, Rome 1995


Tablica 19. Španjolska: Pregled kapaciteta za proizvodnju papira i kartona - u tisućama metričkih tona godišnje
Table 19 Spain: Paper and paperboard production capacity survey - in thousand metric ton per year


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Papir i karton ukupno Paper
and paperboard total 4 087 4 290 4 044 4 152 4 338 4 622 4 704 4 788
Novinski papir - Newsprint 180 174 165 165 165 165 165 165
Ostali tiskarski i pisaći papir Other
printing and writing paper 980 1 000 984 1 016 1 052 1 064 1 085 1 107
Ostali papir i karton Other
paper and paperboard 2 927 3 116 2 895 2 971 3 121 3 393 3 454 3516
Higijenski papiri Household
and sanitary paper 317 323 357 364 411 430 438 447
Papir za zamatanje i pakiranje Wrapping
and packaging paper 2319 2 496 2 234 2 300 2 400 2 650 2 700 2 750
Ostali papir i karton Other
paper and paperboard 291 297 304 307 310 313 316 319


Izvor-Source: FAO-Pulp and paper capacities. A survey 1992-1999. Rome 1995