DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 62     <-- 62 -->        PDF

A. Frković: SUMARNICI RUDOLF I ARTHUR BERGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA Šumarski list br. 1-2. CXXV1 (2002). 59-67
uprava Thurn Taxis gospodareći po starim planovima i
ne rukovodeći se pod svaku cijenu kapitalističkim metodama
privređivanja, uzgojila je "veličanstvene šume
kojima možda nije bilo primjera na Slavenskom jugu"
(Nenadić 1920).


Od više šumarskih stručnjaka stranaca, koji su dolazili
iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Češke i drugih zapadnoeuropskih
zemalja, medu zaposlenicima kneževske
Direkcije šuma u Lokvama i/ili područnih šumarija,
isticali su se otac i sin Rudolf i Arthur Bergan. Iako su
slovili kao izvrsni šumarski i lovni stručnjaci, a Hrvatsku
smatrali svojom drugom domovinom, njihova imena
nismo našli ni u Hrvatskom šumarskom životopisnom
leksikonu, ni u Šumarskoj enciklopediji. Rudolf
Bergan cijeli je svoj radni vijek proveo u Gorskom
kotaru, a sin mu Arthur Bergan rodio se i radio u Delnicama,
a pogreškom su obojica izostala s popisa u
knjizi "Šumarski stručnjaci Gorani", akademika Dušana
K 1 e p c a (1 997) posvećenoj šumarstvu Gorskog kotara.
Uz predstavljanje njihova života i rada u ovom će
napisu biti posebno riječi o Arthuru Berganu i njegovoj
Gorskoj farmi srebrodlakih lisica u Zalesini odnosno
Delnicama kao prvom pionirskom poduhvatu umjetnog
uzgoja ove plemenite krznašice u nas.


Slika 2. Očuvane šume bivše gospoštije Thurn Taxis u Leski kod


Crnog Luga danas u sastavu N.P. Risnjak
Bild 2 Die erhaltenen Wälder des ehemaligen Grundbesitzes von


Thurn und Taxis in Leska bei Crni Lug. Heute Teil des Na


tionalparks Risnjak


(Foto: A. Frković)


RUDOLF BERGAN, kneževski okružni šumar
Rudolf Bergam, fürstlicher Berzirksförster


Prema nepotpunim podacima djevojkom Stanislavom (Slavom)
Rudolf Bergan rodio se u Brünnu Bolf, kćerkom školskog nadzornika
(Češka) 6.ožujka 1865. od oca Sig-Matije B o 1 f a i Ane r. P a v 1 i č e k .
munda i majke Franciske r. BeŠest
godina kasnije rodio im se u
reits. Nakon završene realne gimDelnicama
sin Albert.
nazije, šumarske znanosti studirao Kao kneževski okružni šumar
je na šumarskom učilištu u Eulen-Rudolf Bergan bez obzira gdje je
bergu, gdje je diplomirao 1885. goi
na kojoj dužnosti djelovao, strikdine.
Okončavši vježbenički staž tno je u djelo provodio zacrtane
godine 1886. dolazi u Hrvatsku stusmjernice
gospodarenja šumama.
pivši u službu kod Kneževske šumNjih
su pod jakim utjecajem R.
ske uprave Thurn Taxis. Službujući Presslera karakterizirale dvije
gotovo punih 40 godina u Lokvaznačajke:
duga ophodnja i favorizima,
Brod-Grobniku, Brod Moraviranje
jele na uštrb listača, posebno
cama, Crnom Lugu i Delnicama u bukve. Polazne su točke bile prašuGorskom
je kotaru proveo cijeli ma s vrlo velikim zalihama, držeći
svoj radni vijek, da bi ubrzo po da treba prema načelu potrajnosti
okončanju Prvog svjetskog rata otiSlika
3. Rudolf Bergan (1865-1950). knepodržavati
takve zalihe i velike etašao
u zasluženu mirovinu. Zavolivževski
okružni šumar na imanju te koji iz njih proizlaze (Frančiš-
ši svoju novu domovinu, mladi šumarnik
Rudolf Bergan 12. koloThurn
Taxisa u Gorskom kotaru
Bild 3 Rudolf Bergan (1865-1950), fürstlicher
Bezirksförster der Thurn
ković 1981). Prema istom izvoru
kao "neoborivi prioriteti jelove privoza
1889. sklapa brak s domaćom und Taxis in Gorski Kotar mjese" navode se: jela najjače i naj