DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 79     <-- 79 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002). 77-84
DDK 630* 861 + 654 - 426


ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA - HRVATSKA PERSPEKTIVA


FORESTRY AND WOOD INDUSTRY - CROATIAN PERSPECTIVE


Ante TUSTONJIĆ, Tono KRUŽIĆ*


SAŽETAK: Autori ukazuju na stratešku važnost razvoja prerade drveta.
Osobito se ukazuje na mogućnost rješenja problema prodaje i prerade tzv.
prostornoga drveta, nas talog zbog nacionalnog procesa plinifikacije. Na
temelju podataka izmjere šuma u perspektivi predviđaju oko 3.000.000 m´
godišnje, stoje čak dvostruko veća količina od današnjega etata. U situaciji
pri kojoj svjetska politika pokreće trgovinu, tj. neki oblik naplate uporabe
kisika i produkcije stakleničkih plinova kao novčanoga mehanizma kojim bi
se reguliralo svekolikoga sagorijevanje organske tvari, bit će nedopustivo
neodogovorno prepuštanje razgradnji tj. truljenju (oksidaciji!) ovako značajne
količine mrtve organske tvari u našim šumama. Za odgovornu uporabu
ove mase, autori predlaži izgradnju novih tvornica za proizvodnju celuloze i
drvnih ploča.


Kako bi se znatno smanjili transportni troškovi, logično se pretpostavlja da
bi lokacija za proizvodnju celuloze bila negdje na Savi. Za punu svrsishodnost
takve investicije, tvornice moraju biti izgrađene prema najvišim ekološkim
standardima. Tehnološke kemikalije moraju biti krajnje odgovorno upravljane.
Voda koja se uzima iz rijeke mora biti vraćena rijeci pročišćena. Plinovi
koji istječu također pročišćeni. Lignin i drugi nusprodukti isto tako moraju biti
ili odgovorno iskorišteni za proizvodnju energije, ili pravilno kompostirani.


Na kraju autori skreću pozornost da započinje novi ekološki svjetski trend,
u kojemu će se upravo odgovorna (potrajna!) sječa s ciljem što trajnije ugradnje
drveta sa što trajnijom odgodom njegova spaljivanja smatrati najekološkijim
načinom gospodarenja šumama i razvoja drvoprerađivačke industrije.


Ključne riječi: drvoprerađivačka industrija, trgovina kisikom, novi
ekološki trend


UVOD Introduction


Hrvatska je država bogata šumama prirodne strukljene
građe. Industrija namještaja koja se razvila tijeture,
zemlja medu najšumovitijim u Europi. Šumovi-kom 60-ih godina u velikim drvnoindustrijskim komtošću
od 43 % u znatnoj je prednosti pred europskim binatima, danas se u samostalnoj hrvatskoj državi naprosjekom
od 28 % ili svjetskim od 29,5 %. Površinom lazi pred totalnom propašću. Tako npr. Hrvatska proizšuma
od 0,52 ha po stanovniku Hrvatska je također u vodi prosječno godišnje (prosjek u zadnjih pet godina)
prednosti pred Europom, čiji je prosjek 0,34 ha. oko 100.000 m3 piljene građe crnogorice, 160.000 m3


piljene građe hrasta, 250.000 m3 piljene građe bukve i


Hrvatska je zemlja bogate tradicije u preradi drva,


oko 60.000 m3 piljene građe ostalih vrsta. Međutim, u


međutim samo u primarnoj preradi tj. proizvodnji pi-


Hrvatskoj se godišnje proizvodi samo 20.000 m3 furnira,
dok se najveći dio izveze u najprimitivnijem obliku,
u obliku trupca. Proizvodi se samo oko 7.000 m3 šperploče,
43.000 m3 ploča iverice. Proizvodnja drvene


* Ante Tustonjić, dipl. ing. šum. & dr. se. Tono Kružić:
J.P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Razvojna služba ambalaže i građevinske stolarije gotovo je uništena.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 80     <-- 80 -->        PDF

A. Tustonjić, ´I´. Kružić: ŠUMARSTVO 1 PRERADA DRVETA HRVATSKA PERSPEKTIVA
Šumarski list br. 1-2, CXXV1 (2002), 77-84
Još 1996. godine proizvodilo se preko 480.000 kom
grad. stolarije (vrata, prozori i si.), da bi 2000. godine
ta brojka spala na svega 155.000.


Pod velikom parolom RESTRUKTURIRANJA i
nadom da će vlasnička transformacija sama po sebi potražiti
industrijsku preradu drveta i namještaja, jer vlasnik
najbolje zna usmjeriti tvrtku na tržištu, desilo se
upravo suprotno. U samo posljednjih pet godina broj
zaposlenih smanjio se za 30 %. Osnovane su mnogobrojne
manje tvrtke koje su prepoznale i iskoristile velike
sirovinske prednosti Hrvatske, ali samo u proizvodnji
i izvozu piljene građe.


Teoretski, ako bi se nastavio trend poticaja osnivanja
pogona pilana i izvoza piljene grade, za kompeltnu
preradu trupaca "Hrvatskih šuma" u piljenu gradu, dovoljno
je svega 100 organiziranih pilana u kojima bi radilo
samo 700 radnika.


Od danas uposlenih 24 000 radnika, najveći dio
ipak radi u tvrtkama proizvodnje namještaja kao TVIN
Virovitica (1 145 zaposlenih), GAJ Slatina (1 086),
ORIOLIK Oriovac (1 005) itd.


I ovakva drvna industrija, zahvaljujući ponajprije
sirovinskoj bazi, izvozno je orijentirana. Tako je u
2000. godini ostvaren izvoz 323.269.000 USD, a uvoz
je iznosio 278.470.000 USD.


Dok se prerada tehničkog drveta ipak nekako odvija,
prerada i potrošnja prostornog drveta na razini Hrvatske
u velikoj je krizi i niža je nego što je bila prije
40 godina, iako je u svijetu trend potrošnje celuloznog
i ostalog industrijskog drva zbog potrošnje papira prosječno
godišnje raste i do 4 %.


Još davnih 60-ih i 70-ih godina u Hrvatskoj se proizvodilo
800.000 m3 celuloznog drveta, oko 500.000 m3
ostalog industrijskog drveta te oko 1.000.000 m3 ogrjevnog
drveta.


Danas se u "Hrvatskim šumama" posječe i iskorištava
samo 1.500.000 m3 ukupno prostornog drveta.


Zastoje tako? Kako treba planirati preradu celuloznog
i prostornog drveta, čija proizvodnja samo u državnim
šumama može iznositi i do 4 mil. kubika, u
idućih 40 i više godina?


Nekada glavni šumski produkt, ogrjevno drvo, već
je davno zamjenjen drugim izvorima energije (ugljen,
nafta, el. energija, plin).


Dok je svijet već odavno riješio dileme o preusmjerenoj
strukturi potrošnje drva i ogrjevno drvo pretvorio
u sirovinu za industrijsku preradu u tvornicama celuloze,
papira i drvnih ploča, "Hrvatske šume" muku muče
s plasmanom prostornog drveta izvozom u Italiju i Sloveniju,
pri čemu su transportni troškovi nesrazmjerno
veliki u cijeni vrijednosti samog proizvoda.


Iako smo uvjereni da šumarstvo zajedno s industrijom
prerade drveta može i hoće odigrati vrlo bitnu ulogu
u privrednom razvoju Hrvatske, nužno je već danas
ispuniti nekoliko bitnih preduvjeta.


- osloboditi se birokratskog i centralističkog načina
razmišljanja i izvršiti kompletnu reorganizaciju šumarstva


-
stvoriti preduvjete da se istaknu šumarske i drvoprerađivačke
prednosti prirodnih šumarskih regija
Slavonije, Središnje Hrvatske te Like i Gorskog
kotara
uz poticaje države prema već postojećim finalnim
drvoprerađivačima, nužno je omogućiti veća ulaganja
u proizvodnju celuloze, papira i drvnih ploča


-
uz devizu "šumarskim resursima gospodarimo optimalno,
izvozimo namještaj i papir a ne trupce, daske,
celulozno i ogrjevno drvo", u Hrvatskoj se može
osigurati preko 50 tisuća novih radnih mjesta.
HRVATSKA PERSPEKTIVA - Croatian perspective
Evo najprije nekoliko statističkih podataka.


Površine - Area


DRŽAVNE ŠUME


GOSPODARSKE
ZAŠTITNE
POSEBNE NAMJENE
UKUPNO


DRŽAVNE OSTALE
PRIVATNE
UKUPNO RH


OBRASLO


1 525 833
46 150
20 887


1 592 869


NEODRASLO


Proizvodno


290 163
31 325
1 642
323 130


32 937
461 137
2485611


Neproizvodno NEPLODNO UKUPNO
ha


13 629 49 165 1 898 790
603 10 760 88 839
257 1 123 23 909


14 490 61 048 1 991 537
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 81     <-- 81 -->        PDF

A. Tustonjić, T. Kružić: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA - HRVATSKA PERSPEKTIVA Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 77-84
Obrasle površine prema gospodarskom obliku (ha) - Covered area according to management
"HRVATSKE ŠUME" OSTALE DRŽAVNE PRIVATNE SVEUKUPNO


SJEMENJACE 1 018 054
PANJACE 292 137
ŠIKARE 258 129
SIBLJACI 6 900
MAKIJA 29 255
GARIZI 13 072
PLANTAŽE 15 322
UKUPNO 1 592 869


Površina šuma i šumskog zemljišta u Republici
Hrvatskoj iznosi 2 485 611 ha ili 43 % od teritorija
Hrvatske.


Zanimljivo je da se površina šuma u Hrvatskoj ne
smanjuje u posljednjih 40 godina. Prema inventarizaciji
šuma iz 1958. godine iznosila je 2 393 000 hektara,
1962. 2 397 000, a 1985. godine 2 457 648 ha. Površina


31 287 454 133 2 078 289


svih šuma (stručni termin: obraslo šumsko zemljište)
u Hrvatskoj je 2 078 298 ha, što znači da ima još
407 322 ha neobraslog šumskog zemljišta, od čega je
sigurno 80 %, ili okruglo 300 000 ha sposobno za
šumsku proizvodnju. Što se tiče vlasništva država ima
81,5 %, a privatnici 18,5 % šuma i šumskog zemljišta.


Drvna zaliha (000 m3) -
Vrsta - Species


H. LUŽNJAK
H. KITNJAK
BUKVA
P. JASEN
O. GRAB
OTL
ML
JELA-SMREKA
OC.
UKUPNO
Growing sotck


"HRVATSKE ŠUME"
43 407
26 980
101 992
10 089
20 875
20 875
10 858
33 547
10 020
278 324


PRIVATNE ŠUME


38 028


Ukupni godišnji tečajni prirast u m3 - Tot al annual current increment in m3


Vrsta - Species


H. LUŽNJAK
H. KITNJAK
BUKVA
P. JASEN
O. GRAB
OTB
OMB
JELA-SMREKA
OC.
UKUPNO
"HRVATSKE ŠUME" PRIVATNE ŠUME
1 004 199 12,4%
833 149 10,3%
2 825 709 34,8%
316469 3,9%
756 745 9,3%
771 732 9,5%
495 533 6,1%
668 897 8,2%
446 797 5,5%
8 123 496 84,2% 1 351 859 14%
84,2 % 14%


OSTALE DRŽAVNE ŠUME UKUPNO
7 905 324 256
OSTALE DRŽAVNE UKUPNO
167 742 1,7% 9 643 117
1,7% 100%


U tablici je prikazana sveukupna drvna zaliha u Hrtale
tvrde listače (7 %), meke listače (4 %), jela i smrevatskoj,
koja iznosi 324.256 mil. m3, dok godišnji teka
(13 %), borovi (2 %) i ostale četinjače (1 %).
čajni prirast iznosi 9.643.117 m3 ili gotovo 3 %.


Po smjesi vrsta najzastupljenija je bukva (35 %),
zatim slijede hrast (27 %), grab (8 %), jasen (3 %), os
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 82     <-- 82 -->        PDF

A. Tustonjić. T. Kružić: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA - HRVATSKA PERSPEKTIVA Šumarski list br 1 2. CXXV1 (2002), 77-84
Drvna masa šuma Republike Hrvatske u kubičnim metrima i usporedba sa stanjem iz 1961. godine
Growing stock in Croata in year 1961 compared to 1996. year


SEKTOR
DRŽAVNE SUME
STANJE 1961. g.
176 992 000
STANJE 1996. g.
286 229 000
PRIVATNE SUME 18 180 000 38 028 000
UKUPNO 195 172 000 324 256 000


U odnosu na stanje iz 1961. god., zanimljivo je daje
drvna zaliha povećana za 129.084.000 m3 ili za 66 %.


Ukupni godišnji etat - Total yearly allowable cut
Ukupna godišnja sječa u svim hrvatskim šumama
iznosi 5,3 mil. m3. Ovaj tzv. godišnji etat rezultat je op


sežnih obračuna kontrolnim metodama, gdje je poštivano
načelo trajnosti i obnovljivosti šumskog resursa,
uzimajući u obzir višestruku funkciju šuma kao gospodarska,
ekološka, socijalna i dr.


Ukupni etat po sortimentima i vlasnicima - Quality and owners structure of the total yearly allowable cut


VLASNIK-Owner


HRVATSKE SUME
OSTALE DRŽAVNE SUME
PRIVATNE SUME
UKUPNO RH-Total


TRUPCI
Logs
2 140


41
96
2 227


Godišnji bruto etat od 5,3 mil. m3 drva samo je
1,65 % od postojeće hrvatske drvne zalihe, a u odnosu
na prirast etat iznosi samo 55 % od godišnjeg tečajnog
prirasta.


Ovako nizak propisani godišnji etat podudara se s
prosječnim godišnjim sječama u predratnim godinama.
Devedesetih godinama sječa šuma u Hrvatskoj smanjena
je, iako za to nije bilo nikakvog razloga. Poznato je


PROSTORNO DRVO
Smallwood
2 083


30
197
2310


u 000 m3
OTPAD UKUPNO
Waste Total
711 4 934
15 86
40 333
767 5 354


da su npr. SAD u ratnim godinama svoj etat povećale i
do tri puta, a svima su nama jako dobro poznate tzv.
kvalitetne sječe u bivšoj državi u godinama neposredno
poslije rata.


U državnim šumama kojima gospodare "Hrvatske
šume", godišnji bruto etat iznosi 4,9 mil. m3 drva, a
njegov je sastav po vrsti drveta i sortimentima ovakav:


Etat po sortimentima - Quality and tree species structure of the total yearly allowable cut


VLASNIK-Owner


11. LUŽNJAK
H. KITNJAK
BUKVA
JASEN
O. GRAB
OTL
ML
JELA-SMREKA
OC.
UKUPNO - Total
TRUPCI PROSTORNO DRVO OTPAD
Logs Smallwood Waste
313 174 121
178 154 58
783 867 247
123 83 39
0 174 35
150 239 76
143 200 69
311 83 81
59 15 15
2 140 2 083 712


000 m3


UKUPNO
Total
608
390
1 892
245
389
459
412
475


4 935


Projekcija razvoja šumskog gospodarenja do 2035. idućim razdobljima:
godine pokazuje da je potrajnost prihoda osigurana u
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 83     <-- 83 -->        PDF

A. Tustonjic , T. Kružić: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA - HRVATSKA PERSPEKTIVE Šumarski list br. 1-2. CXXV1 (2002), 77-84
Etat u idućem razdoblju od 40 godina - 40 years forecast the total yearly allowable cut


H. LUŽNJAK
H. KITNJAK
BUKVA
JASEN
O. GRAB
OTL
ML
JELA - SMREKA
OSTALE ČETINJAČE
UKUPNO GODIŠNJE
1996-2005. 2006-2015.


608
390
1 892
245
389
398
450
474
89
4 935


Vidljivo je da je godišnji etat uravnotežen u svim
vrstama osim u hrastu lužnjaku, kod kojega su vidljiva
velika povećanja u idućih 20 godina. To je svakako
rezultat nepravednog povećanja ophodnje za 20 godina,
o čemu kompletna šumarska politika mora zauzeti
stav i revizijom šumskogospodarske osnove uravnotežiti
sječe u lužnjaku, koje u idućih 40 godina mogu iznositi
750 000 m3 godišnje.


Strukturu etata po sortimentima koja sada iznosi
50 % : 50 %, trebalo bi nastojati poboljšati u korist tehničkog
drva. Međutim ukoliko bi se riješio problem
plasmana ogrjevnog drva kao sirovinske baze za proiz


575
452
2 115
207
465
432
385
535
116
5 285


u 000 m3


2016-2035.
957
489
2 154
291
607
459
412
527
128
6 024


vodnju celuloze i drvnih ploča, samo u državnim šumama
u idućim godinama etat bi mogao iznositi preko
3 000 000 m3.


Ne treba zaboraviti daje ovaj etat rezultat intenzivnog
gospodarenja na površini od samo 1 mil. ha sjemenjača.


Rješenje problema plasmana prostornog drveta zasigurno
bi bio poticaj za postepeno izvršenje konverzija
degradiranih šuma, kao i osnivanje intenzivnih kultura
brzorastućih vrsta na mogućih 300 000 ha neobraslih
šumskih površina. Na taj način zasigurno bi se ostvarila
glavna polazišta hrvatske šumarske politike.


CELULOZNO PAPIRNA INDUSTRIJA U HRVATSKOJ
Croatian pulp and paper industry


Proizvodnja celuloze i papira u Hrvatskoj relativno
je mala i u 1999. godini iznosila je samo 177 tis. tona,
dok se još prije petnaestak godina ta proizvodnja kretala
oko zadovoljavajućih 300 tis. tona. Glavnina proizvodnje
odnosi se na ambalažni papir (164 tis. tona) te
nešto na pisaći i tiskarski papir (12 tis. tona), dok se ostale
vrste papira kao higijenski, cigaretni, specijalni
više uopće ne proizvode.


Najveća i najznačajnija tvornica za proizvodnju celuloznih
vlakana nalazi se u Belišću, zatim drvanjače u
Fužinama, dok je jedina tvornica koja je proizvodila
vlakna za bolje vrste papira u Plaškom zatvorena.


Sadašnji instalirani kapaciteti proizvodnje papira u Hrvatskoj
Todays Croatian installed paper pruoduction capacity


BELIŠĆE d.d. 200 000 t
PAN 80 000 1
UKUPNO 280 000 t


Potrošnja papira po stanovniku u Hrvatskoj u 1998.
godini kretala se oko 50 kg, dok je u europskoj uniji iznosila
160 kg, skandinavskim zemljama 214 kg, Sjevernoj
Americi 294 kg.


Najveću potrošnju po stanovniku ima SAD 308,7
kg, Finska 265,2 kg te Japan 234 kg. Istovremeno po


trošnja papira po stanovniku najniža je u Istočnoeuropskim
zemljama sa svega 20 kg.


Ovi podaci upućuju na veliku svjetsku neujednačenost.
Privredno zaostale zemlje kao što je i Hrvatska,
morat će u što skorijem razdoblju pokušati "uhvatiti
korak" s razvijenima, jer ima velike potencijalne mogućnosti
razvoja celulozno - papirne industrije.


Lokacija, temeljni ekonomski i ekološki smisao
pokretanja tvornice za proizvodnju celuloze - Location,
basic economical and ecological reason for
building a new pulp and paper factory


Prema podacima dostupnim u brojnim izvorima,
unatoč strahovitom razvoju elektronskih medija, potražnja
za papirom raste iz dana u dan. Recikliranje
isto tako nije zaustavilo trend potražnje svježe pulpe
(virginpulp). Procjenjuje se da će se godišnje u Svijetu
proizvodni kapaciteti povećavati za 2,5 %. Upravo u
tome i vidimo našu priliku, iz razolga što će biti srazmjerno
lako naći strateškoga investitora za Hrvatsku
tvornicu. Kako smo bogati drvom skromne kakvoće
koje ne podnosi velike transportne troškove, a prodaja
takovog drveta je jedan od gorućih problema J.P. "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb, ova investicija je u pravom
smislu riječi strateška za poduzeće, a s obzirom na isto
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 84     <-- 84 -->        PDF

A. Tuslonjić. T. Kružić: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA HRVATSKA PERSPEKTIVA
Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002), 77-84
tako gorući problem nezaposlenosti, trebala bi biti
strateška hrvatskoj državi.


Da bismo mogli aktivno sudjelovati u takvom projektu
moramo navesti neke osnovne činjenice o tehnološkom
procesu kemijske prerade drveta. Danas kada
je tehnologija znatno uznapredovala u smislu ekološke
čistoće, zapravo i jest sazrijelo vrijeme za ovakav poduhvat.


Originalnost našega pristupa i je u tome da smo
krajnje ekološki odgovorni. Drvo je prirodni materijal
koji je sastavljen od 50 % celuloze, 16 % drugih
ugljikohidrata, 30 % lignina i ostatka od 4 % (bjelančevina,
smola, ulja i slč.). Najvažnije je u procesu prerade
odvojiti celulozu od lignina.


Slika 1. Gruba shema tehnologije proizvodnje celuloze
Figure 1 Rough scheme of the pulp production technology


Na prethodnoj shemi vidi se da je funkcioniranje
tvornice za proizvodnju pulpe potrebna voda. Također
je potreban jeftin prostor i to za:


a) pored tvornice izgrađen sustav za pročišćavanje
vode
b) ekološko zbrinjavanje otpada


Drugi razlog smještanja tvornice uz rijeku su mogućnosti
smanjivanja transportnih troškova "šlepom"
po plovnoj rijeci.


Za naše prilike, a dostupna većini sadašnjih Uprava
šuma, bi bila moguća lokacija na Savi, negdje na poziciji
Jasenovca - Stara Gradiška. Svakako da bi trebalo
provesti detaljnu studiju i konkretnih prilika na terenu i
uvijeta gradnje ovakoga kapitalnoga objekta.


ZAKLJUČAK
Šumarstvo, a poglavito poduzeće kojemu su povjerene
gospodarske šume u Hrvatskoj, mora proaktivno
djelovati na gospodarsku nacionalnu strategiju s
ciljem iznalaženja novih i boljih načina uporabe drveta
kao glavnoga produkta ove djelatnosti. Opći je interes
da što veća dodana vrijednost (postupcima prerade i


U perspektivi ova pozicija je dobra i zbog eventual


noga uvoza jeftine sirovine iz susjedne države.


Na kraju ističemo daje vrijedno založiti se za proiz


vodnju papira. Velikoj potrošnji papira za ambalažu al


ternativa je plastika, međutim papir je već prihvaćen


kao ekološki produkt iz razloga što se njegovom po


trošnjom prirodni ciklus matrerije zatvara održivo (po


trajno!).


1.
dio papira trajno veže ugljik (iz C02 iz atmosfere)
2.
dio se učinkovito reciklira
3.
dio se kompostira
4.
izgaranjem papira ne dolazi do takovog opterećenja
atmosfere raznim spojevima osim vodene pare i
CO,, kao kad izgara plastika, ugljen i nafta.
-
Conclusion
obrade) ostane u nas. Posebno je alarmantno stanje
glede iskorištenja etata tzv. prostornoga drveta. Plinifikacija
države je nezaustavljiv proces. Započet će nova
era iskorištenja energije vjetra i sunca, podzemnih rijeka
pa čak se i vrlo skoro predviđa siguran izvor energije
iz nuklearne fuzije. Unatoč aktualnim naporima za
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 85     <-- 85 -->        PDF

A. Tustonjić. T. Kružić: ŠUMARSTVO I PRKRAÜA DRVETA HRVATSKA PhRSPHKTIVA Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002), 77-84
uporabu drveta kao energenta u domaćinstvu (G o g 1 i a
i dr. 1996., Sever & Risović 1996., Domac


1998.) i industriji, izuzev 100 % drvnog otpada i organskoga
smeća, ono je u tom smislu bezperspektivno.
Nasuprot tomu, drvo kao prirodni materijal u čijem
okruženju se čovjek osjeća ugodno te papir koji je
nezamjeniv materijal za zadovoljenje brojnih ljudskih
potreba (od kulturnih i vječnih do osnovnih higijenskih
i prehrambenih te prolazno svakodnevnih!) ima veliku
perspektivu.


Upravo odgovorna (potrajna!) sječa drveta s ciljem
da se drvo čim trajnije ugradi (u graditeljstvu i proizvodnji
pokućstva) postaje novi ekološki trend iz razloga
što se odgađa spaljivanje organske tvari. Za sada je to
jedini mogući način vraćanja ugljika iz atmosfere (vezanoga
u C02) nazad u koje kruto i/ili tekuće stanje iz
kakvoga gaje zapravo čovječanstvo na neki način i posudilo
(ugljen, nafta, uništene šume, istrebljene biološke
vrste i jedinke i slč.). Bogate i razvijene zemlje jagmit
se za kupovinom "zelenih" poduzeća siromašnih i
nerazvijenih zamalja, kako bi i u budućnosti mogle još
bolje održavati vlastiti razvoj (temeljen na trajnom
spaljivanju fosilnih goriva!).


Hrvatsko šumarstvo treba u tom smislu usmjeriti
promidžbu uporabe drveta, založiti se ne za zapadnu tržišnu
ideologiju (kao zamjenu za potrošenu komunističku
ideologiju) već za struku koja će proaktivno ujecati
na tržište. Jednostavnijim riječima to znači ako za
neke Sortimente nemamo konzumenta (kupca!) pokušajmo
ga mi sami stvoriti.


Pritom se može koristiti sredstvima od jednostavnoga
lobiranja i promidžbe do konkretnih poduzetničkih
investicijskih strateških aktivnosti.


Pokretanje tvornica za preradu prostornoga drveta u
celulozu i drvne ploče na pogodnim lokacijama otvara
novo tržište, koje može zadovoljiti sve ekološke, ekonomske
i socološke zahtjeve. Takva investicija bila bi
istinski strateški cilj hrvatskoga šumarstva.


U protivnom, pasivnost i samozadovoljstvo te nametnuti
sitnoklanovski i sitnostrančki interesi prijete
daljnjoj eroziji temeljnih strukovnih vrijednosti svekolike
hrvatske šumarske industrije.


LITERATURA - References


Domac , J., 1998: Sadašnja i buduća proizvodnja
energije iz biomase šumskog porijekla, Šum. list
CXXII 11/12:507-513


Goglia, V., D. Horvat, S. Risović, S. Sever,
1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske
biomase u Hrvatskoj, Šum. list CXX 3/4:163-169


K epac , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Znanje - Zagreb, pp. 298
K epac , D., 1965: Uređivanje šuma, Znanje Zagreb,
pp. 341
Klj aj i ć, F., 2000: Kemijska prerada drva - udžbenik


za drvodjeljske škole, Školska knjiga - Zagreb,
pp. 284


Klj aj i ć, F., 1986: Tehnologija celuloze i drvenjače udžbenik
za učenike završnog stupnja papirničarskog
usmjerenja, Školska knjiga, pp. 155


Sever, S., S. Risović, 1996: Dobivanje šumske
biomase kao primarnog nositelja energije, EGE:
energetika, gospodarstvo, ekologija, etika IV
13:30-31


x. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, 1996: Šumskogospodarska
osnova područja Republike Hrvatske
SUMMARY: In this article, authors are debating the strategic importance
of wood technology development. Particulary thay are proposing future market
solution for smallwood which, even today, is not easy to sell for the firewood
in Croatia (because everyday more and more houses are using other
heat fuel especially the reasonable cheap gas). Based on "Hrvatske šume"


p.o. Zagreb forest inventory data, they are forecasting about 3.000.000 m´
yearly increment of such wood coming in next decade (double then todays
one). In circumstances that Worlds politics are starting the new C02 market
by which are going to be regulated the organic matter burning, it would be
very unresponsibly to let forest stand wood rotting and turnig C02 back into
atmosphere.
To utilize such wood, a new pulp factory should be build in Republic of
Croatia. The perfect position for factory is somewhere on the Sava river so
the water could be used, both for the low cost transport and for the technolo
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 86     <-- 86 -->        PDF

A. Tustonjić. T. Kružić: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA - HRVATSKA PERSPEKTIVA Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002), 77-84
gical pulp making process. To fulfil its all expectation, the factory must be
constructed according to highest ecological standards. The technological
chemicals must be most responsible managed. All waste water have to be
cleared and only then turned back into river. The air pollution should be completely
under the control. The bark, lignin and other organic waste shold be
burned in a biomass boiler or responsible laid aside and naturaly decomposed.
On the end, the authors are pointing out that a responsible (sustainable!)
forest harvesting aiming for a permanent built in wood is a new
worlds ecological trend because that also means a permanent carbon dioxide
atmosphere reducion.


Key wo rds: wood industry, oxygen market, a new ecological trend


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2002. GODINI:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: Zagrebačka banka d.d. 2360000-1101232768


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo