DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 87     <-- 87 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


GDJE SMO MI U PROCESU RESTRUKTURIRANJA?


Aktualna događanja u šumarstvu Hrvatske; izrada
šumarske politike i strategije, i posebno projekta restrukturiranja
"Hrvatskih šuma" te novog Zakona o šumama,
nedvojbeno su, i s puno raloga postala nezaobilaznom
temom u šumarskim krugovima.


U aktivnostima i događanjima na tom našem putu
razvoja šumarstva, ukupnog razvoja misli i demokracije
u Hrvatskoj, puno toga svjedoči našu neorganiziranost,
nedozrelost, skepticizam prema svemu, no sigurno
je da tu i takvu fazu u tom sazrijevanju moramo proći.
Nije tajna daje sudbina čovjeka rezultat stanja njegova
uma, no ovako, temeljito razbijeni i nesložni unutar
struke, nenaviknuti da svoju budućnost sami gradimo,
lako ćemo izabrati put u takvu budućnost koja
neće biti precizno znanstveno-stručno utemeljena prognoza,
već više slučajna sudbina.


Nevjerica u same sebe, nepoštovanje svega što smo
stvarali kroz povijest, strahopoštovanje prema velikom
svijetu, lako nas navodi na puteve onih koji nam "pomažu"
pri izboru našega puta. O tome da smo posebice
u šumarstvu Hrvatske svi zajedno kroz edukaciju i
praksu više njegovali samo takozvani religiozni odnos
prema šumi, a da smo poslovnost i profitabimost zapostavljali,
ne treba govoriti. Nije tajna da nam nedostaju
mnoga znanja o tržištu, kao ni istina da smo dugo bili
izvan profitnog sustava koji omogućava i izaziva na
ozbiljno sudjelovanje u dobiti. Pa ipak, ne mogu prihvatiti
da nam toliko znanja ne dostaje da ne možemo
sami učiniti bitno više i odrediti barem jasne ciljeve i
puteve prema njima.


Irska konsultantska tvrtka COILLTE, koja tek nekoliko
mjeseci povremeno boravi u Hrvatskoj, radeći
na projektu restrukturiranja "Hrvatskih šuma" izvršila
je pregled poslovanja, razgovarala s ljudima i vrlo brzo
prepoznala glavne kritične točke poduzeća. One se
grubo mogu podijeliti na vanjske i unutarnje.


Ono, na što želim ukazati je pitanje, jesmo li te kritične
točke do sada uočavali i nešto poduzimali, gdje
smo mi u tim procesima, ili smo skloni priznati da smo
za svu tu problematiku uistinu bili slijepi i utopljeni u
našu ukupnu jalovost.


Evo što su Irci utvrdili:


A) Vanjske kritične točke (okruženje):


1. Aktualno zakonodavstvo "Hrvatskim šumama" ne
daje komercijalni mandat, što rezultira slabim poticajima
ili motivacijom za promjene.
2. Veliki je stupanj propisanosti u zakonodavstvu
koje detaljno opisuje praksu gospodarenja, te ograničava
"Hrvatske šume" da fleksibilno djeluju u
komercijalnom smislu.
3. Sustav šumarskog planiranja (uređivanje šuma) je
nefleksibilan, isuviše propisan, te ne odražava zahtjeve
današnjeg tržišta i financijskih realnosti.
4. Nemogućnost da se djelotvorno planira ili gospodari
zbog nedostatka sveobuhvatnih i pouzdanih
poslovnih i geografskih informacijskih sustava.
5. Visoka razina transfera državnog novca, u i iz "Hrvatskih
šuma" kao što su; slivna vodna naknada,
šumski doprinos (2,5 %), OKFŠ i drugo, što rezultira
povećanim administrativnim troškovima te nalaže
revidiranje.
6. "Hrvatske šume" ustvari rade kao Vladina šumarska
agencija, a ne kao nezavisno poduzeće, što pridonosi
nejasnoći oko odgovornosti s obzirom na
regulatorne funkcije države.
7. Mehanizam cijena drveta kontrolira Ministarstvo
gospodarstva, što nije određeno tržištem i ne omogućuje
fleksibilnost u razvoju novih tržišnih mogućnosti.
8. Prerada drveta, naš glavni poslovni partner je usitnjena,
nekonkurentna i bez razvojnog usmjerenja.
9. "Hrvatske šume" ne razvijaju aktivno tržišne odnose
i slabo su orjentirane prema kupcima.
10. Upravni odbor "Hrvatskih šuma" je bez profesionalnih
te poslovnih ili financijskih stručnjaka.
KOMENTAR:


* (ad 1. i 2) Zakonska i podzakonska regulativa uistinu
je totalno neusuglašena s novim tržišnim vremenima,
dapače, ona koči i sprječava iskorake, trudeći se
već dugo šumu štititi od šumara. Na to smo bezbroj puta
upozoravali, tražili i predlagali izmjene, no bez rezultata.
O tome postoji brojna pismena dokumentacija.
* (ad 3. i 4) Za izmjene šumarskog planiranja, točnije
Pravilnika o uređivanju šuma, unatrag četri godine
(od 1998) organizirali smo mnoge terenske kolokvije uz
prisutnost znanosti, Državnog inspektorata, Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, dobili verbalno razumijevanje
i suglasnost, no bez krajnjeg, a za operativu bitnog
učinka u pogledu izmjena i dopuna Pravilnika o
uređivanju šuma. Jesu li nam sada Irci "otkrili" kako su
šume priobalja ekološke i kako u njihove degradacijske


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 88     <-- 88 -->        PDF

oblike (šikare) nije gospodarski opravdano ulagati velike
novce? Kada bi u tim procesima i isključili tržišne
zakonitosti kao motiv za promjene, ostaje nezaobilazna
istina o biološkoj dinamici u šumskim ekosustavima
koja nalaže primjenu GlS-a, ali i takozvani kibernetski
pristup ukupnom poslu na uređivanju šuma.


* (ad 5) Što se slivne vodne nakanade tiče, struka je
odavno jasno izrekla svu nelogičnost i ekološku besmisao
tog parafiskusa i zahtijevala pokretanje izmjena i
dopuna Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Isto tako, plaćanje šumskog doprinosa lokalnoj samoupravi,
teoretski je nelogičan porez ili renta, jer se radi
o korištenju obnovljivog dobra, pa se u praksi taj značajan
novac koristi za plaće velikom broju općina i njihovih
službi a ne za tako nužni razvoj mnogih novih
djelatnosti vezanih uz šumu i osiguranje zapošljavanja
u najšumovitijim krajevima Hrvatske.
* (ad 6) To što "Hrvatske šume" rade kao Vladina
šumarska agencija, a ne kao nezavisno poduzeće,
rezultat je nejasnih odnosa oko funkcija i odgovornosti
unutar državnih institucija.
* (ad 7, 8. i 9) Na žalost, država se u proteklih deset
godina nije odrekla administrativnog utjecaja na cijene
drveta, neovisno od javno izrečenog tržišnog opredjeljenja,
stoje zakočilo glavninu poticaja i iskoraka prema
promjenama u šumarstvu, ali isto tako i u usitnjenom,
nekonkurentnom i bez razvojnog usmjerenja čitavom
drvoprerađivačkom sektom.
* (ad 10) O funkcioniranju Upravnog odbora, njihovoj
profesionalnosti, preopterećenosti brojnim funkcijama,
pisali smo i govorili još na Brijunima 1992. Sada
više nemamo što reći.
B) Unutarnje kritične točke:


1. Poslovni menadžement je preslabo fokusiran na
kontrolu troškova.
2. Tradicionalno i jako oslanjanje na kontrolne mehanizme
i rezultate nadzora što rezultira rasipnim trošenjem
stručnog osoblja i prekomjerne troškove.
3. Donošenje odluka odvija se na neodgovarajućim
razinama u poduzeću, što rezultira donošenjem slabih
odluka i dupliciranju poslova.
4. Visoka razina dupliciranja aktivnosti na svakoj
upravi šuma.
5. Kompleksan i zbunjujući računovodstveni sustav
kojemu nedostaje transparentnost.
6. Brojnost
administrativnog i tehničkog osoblja i
troškovi, značajno variraju između uprava šuma, a
u odnosu na Mađarsku su dvostruko veći, dok su
šume slične Slavoniji.
7. Kultura rukovođenja s ekstenzivnim internim aktima
i pravilima, rezultira nedostatkom osobne odgovornosti
unutar poduzeća.
8. Izravni troškovi su skoro dvostruko veći u odnosu
na usporedne međunarodne norme i stalno su viši
nego u lokalnih privatnika.
9. "Hrvatske šume" administriraju sredstva OKFS-a,
što će biti neprikladno u njihovoj novoj poziciji
d.o.o.-a.
10. Osoblje slabo razumijeva zahtjeve komercijalnog
poslovanja, a i sustav postavljanja i napredovanja
nije transparentan te se ne bazira na zaslugama.
KOMENTAR;


* (ad 1. i 2) Ocjena o izostanku kontrole troškova je
ispravna. No isto je tako činjenica kako smo od početka
rada "Hrvatskih šuma" jasno, javno i pismeno inzistirali
na ustrojavanju i dosljednoj provedbi knjigovodstva
proizvodnje, svjesni kako se samo tako može
učinkovito utjecati na kretanje troškova u proizvodnji.
Vrlo dobar primjer za to je obračun uzgojnih radova po
jedinstvenom cjeniku, koji se je bez knjigovodstvene
analitike troškova izrodio u trošenje s minimalnom
mogućnosti kontrole. Isto tako, istina je da smo se
umjesto kontrole kvalitete uzgojnih radova više bavili
dogradnjom administrativnih prepreka neracionalnoj
potrošnji, rasipno trošeći stručno osoblje kroz kontrolnu
funkciju.
* (ad 3. i 4) Donošenje odluka na neodgovarajućim
razinama i dupliciranje poslova i aktivnosti, ocjena je
koja nažalost stoji. Iluzija o operativnosti iz jednog
centra, provedba centralizma najčešće na krivim područjima
djelatnosti, bila je stalnim motivom za nužne
izmjene. Nema rasprave niti pisanog dokumenta u kojemu
se nismo jasno određivali protiv toga stanja. Na
tom području djelovanja jasna je i prepoznatljiva odgovornost
onih koji su to morali prepoznati, pokrenuti i
izvršiti.
* (ad 5) Na pitanje kompleksnog i zbunjujućeg računovodstvenog
sustava jasno smo ukazali u komentaru
na ad 1. i 2. U dosljednoj provedbi analitike knjigovodstva
proizvodnje, svakako nije bilo nikakvih zakonskih
niti drugih zapreka, pa se stječe dojam kako je
sve činjeno za kratkoročne unutarnje ciljeve.
* (ad 6) Brojnost administrativnog i tehničkog osoblja,
rezultat je i visokog stupnja propisanosti u zakonodavstvu,
i taj problem bi morala riješiti struka u procesu
restrukturiranja, ali ne možemo prihvatiti da su
naše slavonske šume slične šumama u Mađarskoj.
* (ad 7) Ekstenzivni interni akti i pravila u kulturi
rukovođenja, nažalost su posljedica ekstenzivnih propisa,
što svakako rezultira izostankom osobne odgovornosti.
Kristalno je jasno da se novo rukovođenje mora
dovesti u najjasniju vezu s osobnom odgovornošću.
* (ad 8) Visina izravnih troškova rezultat je našeg
internog neadekvatnog sustava. Umjesto da se stimulira
smanjenje izravnih troškova, sustav je kroz veće