DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ganske tvari - to je sve na što čovjek može računati u
svojim dugoročnim planovima i predviđanjima. Te se
brojke ne mogu drastično povećati, jer za fotosintezu
treba slatka voda, a sada je 60 % svjetskih rezervi slatke
vode uključeno u kruženje organske tvari.


Oko 10% energije fotosinteze, ili IO1´ W, pada na
obrađeno tlo, livade i pašnjake, a otprilike polovicu te
energije troši čovjek za svoje potrebe.


Do ove se brojke može doći i drukčije, sjetimo li se
da za normalni život ljudsko biće mora svakog dana u
hrani dobiti oko 1,26 IO7 J energije. Znamo li da 24
sata imaju 8,6 IO4 sekundi, onda je prosječna snaga
životnog procesa čovjeka 1,26 IO7 J/ 8,6 IO4 s, što
približno iznosi 140 W, a to je manje od snage zapaljene
šibice (L. I. Ponomarev, 1988).**


Da bi se nahranilo ukupno stanovništvo svijeta, njih
4,5 milijarde (stanje 1988), potrebno je:
140 W 4,5 10´= 0,63« IO12 W


Kako je učinkovitost uporabe tla oko 13 %, dobivamo
točno 5 1012 W. To je oko 5 % ukupnog proizvoda
fotosinteze. Čovjek utroši približno toliko drva, pa tako
dobivamo 10" VV, tj. 10 % primarne proizvodnje.
Priznamo li činjenicu daje produktivnost livada i obradivog
tla samo trećina produktivnosti šuma koje su oni
zamijenili, udio proizvodnje fotosinteze što ga troši
čovjek povećava se na 17 %. Približno istu količinu izvlači
čovječanstvo iz fosilnih goriva, izgaranjem ugljena,
nafte i plina. Tako, ljudska vrsta, kojoj je ukupna
biološka masa manja od 2 10s t (5 10l4-ti dio mase
Zemlje), utroši godišnje 2 10"´ t organske tvari - sto
puta više od svoje mase. To je vrlo mnogo, a nagovješćuje
da se čovjek- samo jedna od mnogo milijuna bio


*
Dr.sc. Karlo Bczak, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume", Direkcija,
Lj. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb.
** Ponomarev, L. I., 1988: "The Quantum dice", prijevod 1995:
"Kvantna kocka", Školska knjiga, Zagreb.


AKTUALNO


Okrugli stol:


loških vrsta - tijekom posljednjeg stoljeća pretvorio u
odlučujući čimbenik dalje evolucije života na Zemlji.
Čovjek je gospodar prirode, često se ističu te riječi,
no previđamo da snaga pretpostavlja i odgovornost.


Zanimljivo je štivo Leonida I. Ponomareva
(1988), njegova razmišljanja i prognoze u knjizi "The
quantum dice" u prijevodu Kvantna kocka.


Kockamo li se sa prirodom? To pitanje često postavljamo
sami sebi. Opstojnost čovječanstva ovisi o
dugoročnoj prognozi. Prognoza je nezamisliva bez poznavanja
zakona koji vladaju prirodom, bez poznavanja
istinskog jezika prirode.


Nezamislivo je da građevinski inženjeri koji grade
mostove ne poznaju zakone prirode ili da ne znaju što
je to koeficijent elastičnosti. Isto je tako nezamislivo
da šumarski inženjeri ne poznaju zakone prirode ili da
ne znaju objasniti sva gibanja i pojave u šumi.


Iako dualizam kao fizikalna stvarnost proniče
svu prirodu, dualizmu nema mjesta u Zakonu o zaštiti
prirode, Zakonu o šumama, Zakonu o poljoprivredi,
Zakonu o lovu, Zakonu o vodama ili
Zakonu o zaštiti okoliša i prostornog uređenja.


Hrvatska je mala zemlja, samo 56 538 četvornih kilometara,
stoje oko 0,038 % kopnenog dijela naše planete.
Ukupno šumom obrasle površine u Hrvatskoj iznose
2.078.289 ha, stoje oko 0.047 % šumske površine
na Zemlji. Hrvatska je zelena oaza, biser prirode u
srcu Europe sa svojim prirodnim šumama, čistim zrakom,
bistrim vodama i nezagađenim tlom.


Šume su nacionalno bogatstvo o kojemu nam ovisi
budućnost. Osnova suživota je potrajno gospodarenje,
očuvanje i proširenje biološke raznolikosti šuma,
koje mora biti jedna od prvih smjernica u nacionalnoj
strategiji i zakonskom utvrđivanju šumarske politike.


Karlo Bezak*


Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva,
restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?


Želeći čuti izvješća predstavnika institucija zaduženih
za izradu odnosnih dokumenata te kroz raspravu
pripomoći njihovoj kvalitetnijoj izradi, Hrvatsko šumarsko
društvo organiziralo je 30. siječnja 2002. u pro


storijama HŠD-a Okrugli stol na odnosne teme. Naime,
sva tri posla su u tijeku, no nema rasprave i šireg
uvida u njih, iako je poslovodstvo "Hrvatskih šuma"
putem Intraneta dalo sugestiju glede restrukturiranja,


ss