DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 91     <-- 91 -->        PDF

dok o Strategiji i Zakonu o šumama doznajemo posrednim
putem (za Strategiju je najavljeno da ćemo
materijale moći pronaći na Internetu). U pozivu za
Okrugli stol, obrazlažući potrebu organiziranja ovog
skupa napisali smo: "Činjenica, da se je Vlada Republike
Hrvatske odlučila istovremeno izraditi Nacionalnu
šumarsku politiku i strategiju, Projekt restrukturiranja
"Hrvatskih šuma " i novi Zakon o šumama, nalaže
hrvatskoj šumarskoj struci obvezu jasnog određenja
u pogledu temeljnih odrednica za svaku od ovih aktivnosti.
Za očekivati je angažiranu i stručnu raspravu,
logičan slijed u donošenju spomenutih akata, ozbiljnost
i temeljitost u izradi navedenih i tako važnih dokumenata,
kako bi novi Zakon o šumama, nakon izrade
strategije i projekta restrukturiranja osigurao mogućnost
njihove potpune provedbe ".


Kao temelj raspravi, zamoljeni su da pripreme uvodna
izlaganja: Željko Rendulić , dipl. ing. šum., pomoćnik
ministra poljoprivrede i šumarstva, o Zakonu o
šumama, Ivan Istok , dip. ing. šum., načelnik u istom
ministarstvu, o Nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji
te Ivan H o d i ć, dipl. ing. šum., zamjenik direktora
"Hrvatskih šuma", o restrukturiranju.


Na okrugli stol pozvani su predstavnici nadležnih
Saborskih odbora, Vlade, Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog
uređenja, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija,
Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskih šuma,
Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta, predstavnici
Hrvatskoga šumarskoga društva (kako radi
prevelikog broja nismo mogli uključiti pretstavnike
svih ogranaka HŠD-a, nastojali smo regionalno - u šumarskom
smislu — pokriti cijelo područje Hrvatske) te
tiska i elektronskih medija. Nakon uvodne riječi predsjednika
Hrvatskoga šumarskog društva prof. dr. sc.
Slavka Matica , prethodno spomeniti poticatelji rasprave
dali su svoje izvješće. Glede Strategije i Zakona


OBLJETNICE


o šumama, očekivali smo ivješće ne o tome kojim je tijekom
tekao posao na izradi odnosnih dokumenata,
nego više kao prikaz pojedinih dijelova dokumenata.
Glede Strategije to bilo ono što ona obuhvaća i kako
prezentira ciljeve, a glede ZOŠ-a ponajprije kostur Zakona,
koncepcijski pristup, glavna nazovimo ih poglavlja
i najznačajnije članke odnosnih poglavlja.
Svjesni toga da na Zakonu treba još raditi i daje to
zapravo početak, tražili smo saznanje da su temelji i
pravac dobri, jer ono što nam je posredno došlo pod
ruku blago rečeno "ne miriše na dobro".


U raspravi je iskazano žaljenje što se sva tri dokumenta
rade istovremeno, jer ponajprije je terebalo
odrediti Strategiju. No, očekuje se, a daju se i obećanja,
da će se kod donošenja ovih dokumenata poštovati redoslijed.
U raspravu su se pored poticatelja uključili:
direktor Hrvatskih šuma Željko Ledinski , zatim
IvanTarnaj, Tomislav Starčević, Slavko Matić,
Hranislav J a k o v a c, Ivica G r b a c dekan Šumarskog
fakulteta te John G i 11 a n d voditelj tima irske konzultantske
tvrtke Coillte. Predstavnici HŠD-a ogranaka
Vinkovci (Ilija Gregorović), Bjelovar (Milan Pre sečan)
i Delnice (Damir Delač), koji su i u pisnom
obliku izrazili mišljenje svoje baze te dali i konkretne
prijedloge, ponovno potertavaju potrebu stvarne a ne
formalne decentralizacij. Pripremili smo prijedlog zaključaka
s Okruglog stola te ih dostavili članovima Povjerenstva
za zaključke na suglasnost i dopunu, a isto
tako dostavili smo ih zajedno s pisanim materijalima
svim ograncima HŠD-a, s molbom da o ovim temama
rasprave, dadu primjedbe na zaključke i dostave nam
ih do 28. veljače 2002. Tako ćemo detaljnije o raspravi
izvijesti u sljedećem broju Šumarskog lista, kada ćemo
objaviti i usuglašene zaključke s ovog Okruglog stola.


H. Jakovac
STOTA OBLJETNICA ORNITOLOGIJE U HRVATSKOJ (1901 - 2001)


Prigodnim pozdravnim govorom predsjednika Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) akademika
Ive Padovana, u Zagrebu je u velikoj dvorani
HAZU-a 30. studenog 2001. održana svečana sjednica
povodom obilježavanja stote obljetnice Zavoda za ornitologiju,
koji od 1974. godine djeluje pod okriljem


Razreda za prirodne znanosti, naše najviše znanstvene
ustanove. Prema njegovim riječima Akademija će i
dalje podržavati sva stremljenja i istraživanja o životu
ptica, osobito kada se provode na tlu Hrvatske i kada se
stečena znanja mogu primijeniti u određivanju uvjeta
za što učinkovitiju zaštitu prirode.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Predsjedavajući sjednice akademik Milan Mešakademik
Zvonimir De vide, a dr. se. Renati Kro trov,
potom je obznanio daje na prijedlog spomenuneisl
Rucner, koja je nazočila sjednici, osobno ga
tog Razreda za prirodne znanosti HAZU dodijeljeno uručio predsjednik Akademije Ivo Padovan .


pismeno priznanje bračnom paru Rucner, ornitoloziSvečanoj
sjednici nazočio je i veći broj šumara, mema
Dragutinu i njegovoj supruzi dr. se. Renati du kojima ističemo akademika Dušana Klepca i do-
Kroneisl za njihove izvanredne zasluge na razvoju ministra Ministarstva zaštite okoliša i prostornog ure


hrvatske ornitologije. Tekst priznanja pročitao je đenja dr. se. Ivana Martini ča.


U znaku Rucnerovih


Predavanjima znanstvenika biologa i ornitologa koja
su uslijedila (akademik Zvonimir De vi de, dr. sc.
Goran Sušić, dr. se. Jelena Kralj, akademik Milan
Meštrov, dipl. ing. Jasminka Radović, dr. se. Nikola
Tvrtković ) danje iscrpan pregled stotinu godina
duge povijesti ornitoloških istraživanja u Hrvatskoj,
te stanje i perspektiva, ove po mnogo čemu interesantne
znanstvene discipline, u kojoj svojim amaterskim
radom na promatranju ptica, bilježenju mjesta i
vremena gniježdenja, prstenovanju i slično, sudjeluju
biolozi, ljubitelji prirode, šumarnici, lovci... U svojim
govorima svi su predavači isticali zasluge bračnog para
Rucner. Kao voditelj Ornitološkog odjela pri Hrvatskom
narodnom zoološkom muzeju Dragutin Rucner
od 1962. godine, kada se taj odjel pripojio Institutu za


biologiju Sveučilišta, postaje njegovim predstojnikom,
da bi umirovljenjem (1970) tu dužnost preuzela Renata
Rucner. Živeći i radeći zajedno proveli su svestrana
ornitološka istraživanja Hrvatske, posvećujući veliku
pozornost povezanosti ptica s određenim šumskim zajednicama.
Njima pripada zasluga stoje ornitološki časopis
"Larus", kojem je Renata Rucner bila urednicom
od drugog broja, izlazio bez prekida od 1948, a u
kojemu su uz objavu znanstvenih radova redovito publicirani
rezultati istraživanja seobe ptica metodom
prstenovanja. Aktivno djelujući na području zaštite ptica
i njihovih staništa, zasluga je Rucnerovih daje ušće
Neretve i više drugih lokaliteta proglašeno ornitološkim
rezervatima, da je u Metkoviću uz pomoć tamošnjih
lovaca ustanovljena jedinstvena zbirka ptica, a po-


Slika 2. Predsjednik HAZU-a akademik Ivo Padovan u društvu
Slika 1. Zahvala na dodijeljenom priznanju: dr. sc. Renata Kroneisl mladih ornitologa; slijeva dr. se. Jelena Kralj, dr. se. Goran
Rucner i akademik Milan Meštrov na svečanoj sjednici Sušić i ravnatelj Zavoda dipl. ing. Dragan Radović
(Foto: A. Frković) (Foto: A. Frković)