DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 100     <-- 100 -->        PDF

MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu
na šume i planinski okoliš)


Iz broja 6. studeni-prosinac 2001. g. izdvajamo:


Amerigo A. Hofmann: Put prema jedinstvenom
šumarskom tekstu


Autor u ovom članku obraduje reflekse nedavne
"reforme Bassanini" na centraliziranu šumarsku administraciju
i stvaranje pretpostavke za pojednostavljenje
administrativnih tokova.


Mnoge funkcije i zadaci preneseni su na regije i lokalne
ustanove. Ovaj proces započeo je još sa zakonom
br. 59 iz 1997. g. kojim su posebnim zakonskim dekretima
prenesene prve funkcije na regije, provincije, općine
i mjesne zajednice. Dekretom br. 143 to se odnosilo
na poljoprivredu i šumarski sektor. Istim zakonom
preporuča se Regijama da prenesu na provincije i općine
funkcije koje ne traže jedinstveno djelovanje na razini
regija.


U okviru važećeg ustava "reforma Bassanini" obuhvaća
prenošenje poslova šumarstva i šumarske struke
na regije. U globalnom smislu dio tog prenošenja
obavljen je i prije, dekretom predsjednika Republike
(1972. i 1977. g). Dekretom 112 iz 1998. g. ustanovljene
su kompetencije koje ostaju u okvirima središnje
administracije, a to su:


- koordiniranja nacionalne politike s politikom zajednica,


povezivanje nacionalnih interesa i njihovo pred


stavljanje na međunarodnoj razini,


opći red i koordiniranje pojedinih specifičnih materija
(sjemenske baze, zaštita biološke raznolikosti
i dr.),


ostale funkcije kao npr. gašenje požara specijalnim
zrakoplovima, te gospodarenjem prirodnim rezervatima.


Sa tim kompetencijama regije su danas u povoljnoj
poziciji da ureduju šumsko zakonodavstvo na osnovi tridesetgodišnjeg
iskustva i priliku za organizaciju upravljanja
na temeljima solidarnosti, odgovornosti, jedinstvenosti
administracije, učinkovitosti i ekonomičnosti.


Sve to usmjeruje regije da reorganiziraju šumarsko
zakonodavstvo, što se može postići pomoću jedinstvenog
šumarskog teksta. Najdalje je u tome otišla Toskana,
koja još 1983. g. (znači monogo prije "reforme
Bassanini") preporuča primjenu jedinstvenog teksta u
šumarstvu. Zakon o šumama regije Toskana donesen je


21.3. 2000. g. sa više od stotinjak članaka svrstanih u
sedam uredba. Posebno je naglašeno da se u reformi
Zakona o šumama daje puna autonomija regijama, što
omogućava pojednostavljenje administrativnih poslova.
Novi zakonski akti bit će moderniji, ažurniji i jasniji,
utemeljeni na osnovi državnog zakona, za koji postoje
dva novija prijedloga: prijedlog "okvirnog Zakona


o šumama" talijanske Akademije šumarskih nauka i
zakonskog dekreta br. 227/2001. s naslovom "Smjernice
i modernizacija šumskog sektora".
Potreba za jedinstvenim zakonom na nacionalnoj
razini je sve naglašenija, a ovi prijedlozi predstavljaju
važan doprinos njegovu donošenju.


Roberto Del Favero: Šumska tipologija - analiza
desetogodišnjih studija na regionalnoj razini


U proljeće 1990. g. u Cison di Valmarino prezentiran
je tekst znanstvenog rada pod naslovom "Šumska vegetacija
Veneta", autora Del Favera i dr. To je bio prvi prijedlog
svrstavanja šumskih tipova jedne regije. Autori
nisu pretendirali na veliki značaj svoga rada (što proizlazi
iz podnaslova "Prodrom šumske tipologije"), ali danas
nakon razdoblja od deset godina jasno je daje to osnova
jednog ukupnog procesa šumskog planiranja, koje
je kasnije obuhvatilo sve regije i šume bez obzira na vlasničku
strukturu. Tipologija šuma, do tada malo poznata,
dala je okvirno uporište za novi profesionalni pristup
uređivanju i gospodarenju šumama.


Tijekom 1991. g. regija Veneto promovirala je dvije
nove inicijative koje su od bitnog značaja za primjenu
tipologije u svijetu operative, a to su: "Priručnik za
određivanje šumskih tipova Veneta" i organizacija tečaja
za primjenu šumske tipologije u kojem je tehničko
osoblje na terenu upoznato s osnovnim načelima.


1997. g. Regija Piemonte je pod pokroviteljstvom
Instituta za drvo i okoliš iz Torina (Mondino i dr.) objavila
rad o regionalnim tipovima šuma.


Godinu dana poslije Regia Friuli-Venezia-Giulia
objavila je dva izdanja posvećena šumskoj vegetaciji i
šumarstvu te regije (Del Favero i dr.).


2000. g. objavljena je prva hipoteza "Klasifikacija
šumskih tipova Sicilije" (La Mantia i dr. 2000. g) te
prezentirani prvi rezultati studije šumske tipologije regije
Marche.


Tijekom 2002. g. predviđeni su radovi na tipološkim
istraživanjima u regijama Lombardije i Puglie.
Pregled tipoloških studija na regionalnim razinam vidljiv
je na sljedećem prikazu:




ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Prikaz stanja napredovanja proučavanja tipologije na regionalnoj
razini u Italiji


Autor u daljnjem dijelu članka daje definicije tipoloških
jedinica (podtipovi, tipovi, podkategorije, kategorije
itd.). Posebno je naglašeno da su radovi na tipološkim
istraživanjima nazamislivi bez fitosocioloških
studija, te da su za određivanje tipa šuma od bitnog
značenja struktura drveća, stanišna obilježja i razvojne
tendencije.


Članak autor završava riječima John D. Barow-a:
"svaki sustav klasifikacije, ako je dobro formuliranje
zasigurno napredak u našem shvaćanju svijeta. Ali svijet
je mnogo složeniji nego što ikakva formula može
reći. Ne postoje formule koje mogu objasniti istinu,
harmoničnost i jednostavnost svijeta. Niti jedan nepjesnički
opis ne može nikad biti kompletan".


Athos Vianelli: Geommineraloške zanimljivosti
šuma i brda


Priroda nas neprekidno oduševljava svojim iznenađenjima
koje čuva za nas. U takozvanom "carstvu prirode"
(životinjskom, biljnom i mineralnom) ostaje
uvijek dovoljno čudesnih pojava koje pored razvoja
kulture i napredne tehnologije ljubomorno čuvaju izvjesne
posebnosti koje često u sebi skrivaju neobjašnjive
zagonetke.


U ovom članku autor je iznio neke rijetkosti iz svijeta
minerala koji se mogu bez dvoumljenja nazvati
čuda prirode.


Uzroke tih čudnih pojava treba tražiti u promjenama
koje su uzrokovali razni kozmički događaji, zatim slijeganje
zemljanih slojeva, utjecaj vodenih tokova, djelo


vanje vjetra i ostalo. Ovome treba dodati i velike kataklizme
koje mijenjaju izglede cijele površine brda i planina.
Autor podsjeća na ljudske i životinjske kreacije
koje je priroda isklesala u stjenama Monument Parka
(Colorado), kuglaste tvorevine kod Tyrone-a (Pennsylvania)
zatim mnoge prirodne mostove i ostalo.


Ovdje autor navodi manje poznate, ali ne i manje interesantne
prirodne tvorevine kao što su zemljane piramide
visoke do 15 m, s vrhovima pokrivenim kamenom
u obliku šešira. Te su piramide česte u Francuskoj, Škotskoj,
Sjeverozapadnoj Americi, a u Italiji u pokrajni Alto
Adige, u Trentinu (Segonzano) i Castellamontu kod
Ivrea. One nastaju djelovanjem vodene erozije i vjetra.
Pored ovih pojava gigantskog izgleda interesantni su i
mali oblici koji se odnose na litologiju i mineralogiju,
čudnih oblika kao na primjer "kamena gradina" ili "nepravilni
mramor", koji na povoljnom presjeku poprima
nevjerojatne oblike poput starih kula i gradina.


Posebno su interesantne vapnene i mramorne tvorevine
"septatije", kuglasti ili drukčiji oblici sivkaste
boje, čija je unutrašnjost raspucana, s praznim prostorima
koji su često obloženi kristalima aragonita, kalcita,
gipsa, barita ili drugih minerala. Dimenzije "septarija"
kreću se od 2 cm do preko jedog metra.


Zemljane piramide u Segonzanu




ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Velika raspucana "septarija´


Slonova stijena u Castelsardu (Sardinija)


Fosomi bolonješki kamen interesantna je tvorevina
barijevog sulfata u obliku zrakastih kvržica, koje je
otkrio 1620. g. Vincenzo Casciarolo postolar iz Bolonje,
a koje je sakupljao i Wolfang Goethe te opisao u svom
"Putu u Italiju" 1786. g. Osobina tog kamena je da nakon
izlaganja svjetlosti naknadno svijetli u mraku.


Pored ovih primjera autor je opisao još mnoge prirodne
fenomene iz područja geomineraloških zanimljivosti
kao na primjer rijetke "fulgurite" koji nastaju nakon
pražnjenja elektriciteta munje u kvarcnim pješčanim
slojevima, gdje se zbog velike temperature stvaraju
staklaste razgranate, nekoliko desetaka centimetara
velike tvorevine najrazličitijih oblika.


Piermaria Corona, Giovanni Tab ace hi: Inventarizacija
šumskih zaliha na širokom području cilj,
metode i perspektive


U svjetskim razmjerima značajno je povećano zanimanje
za bolje poznavanje kvalitete i kvantitete šumskih
zaliha, pa se na inventarizaviju šuma gleda kao na
neophodan preduvijet za usklađenje šumarske politike
u odnosu na očuvanje biološke raznolikosti, mogućnosti
reguliranja količina ugljičnog dioksida i optimalno
gospodarenje šumama.


Kamena gradina


Fosforni bolonješki kamen


Nakon kratkog uvoda o značenju i ciljevima inventarizacije
šuma, autor je u ovom članku predočio glavne
karakteristike koje obilježavaju postupke oko inventarizacije
šumskih zaliha na širokom području, kao i znanja
koja se odnose na metodologiju i instrumente koji su u
upotrebi za realizaciju programa inventarizacije.


Posebno je naglašeno aktualno stanje inventarizacije
u Italiju u usporedbi s općim uvjetima koji obilježavaju
ovo područje na svjetskoj razini.


Površine šuma u Italiji po različitim izvorima informacija
kreću se od 6 140 000-9 860 000 ha. stoje dokaz
da su podaci opterećeni nesigurnim i subjektivnim procjenama,
što ukazuje na potrebu dovršenja poslova oko
inventarizacije i ažuriranja podataka. U sadašnjoj fazi
gotovo sve regije, (osim Lombardije i Lazia) završile su
poslove inventarizacije u koje su uključena sveučilišta,
instituti i Talijanska Akademija šumarskih znanosti.


Gianfranco Minotta , Giustino Ton on : Šumske
kulture vrijednih listača


Već 1992. g. Ciancio i dr. dali su značaj upotrebi
vrijednih listača u podizanju šumskih kultura u cilju
proizvodnje kvalitetnog drveta za proizvodnju furnira,
namještaja i opremanje interijera.