DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Hrvatska: Reljefne osobitosti; Bioklimatske značajke;
Vegetacijske značajke. Osnove prostornog plana i
Prostorni plan SR Hrvatske do 2.000 godine (Prirodni
sustavi, Osnovna studija). Urbanistički institut SRH,
knj. 10, Zagreb 1985.
Nova metoda bonitiranja zemljišta u Hrvatskoj (s P.
Kovačević i dr.). Agronomski glasnik, 2-3, Zagreb


1987.


Priroda i šumarstvo Ogulinskog kraja (Reljef, podneblje
i vegctacijski pokrivuač). Šumarski list, 7-9,
Zagreb 1987.
Osnove zaštite šuma od požara (s T. Dimitrov i dr.).
Centar za informacije i publicitet, Zagreb 1987.
Glavna obilježja visokogorskog bioklimata, u okolišu
klimatološke postaje i NPŠO-a Zalesina (Gorski kotar


- Hrvatska).
Glasnik za šumske pokuse, 27, Zagreb 1991.
Ubersicht der Vegetation Kroatiens nach neueren
Untersuchungen (s A. Ž. Lovrić). Tiiexenia, 12. Gottingen
1992."
Pretpostavljena prirodna vegetacija. Zemljopisni atlas
Republike Hrvatske. Školska knjiga & Leksikografski
zavod M. Krleža, Zagreb 1993.


Podneblje i ostale prirodne osobitosti u okolišu meteorologijske
postaje Lividraga (Gorski kotar). Agronomski
glasnik, 1-2, Zagreb 1994.
Neke prirodoznanstvene osobitosti u zagrebačkom
okolišu: Uvodne pripomene, Reljefi orografski pojasi,
Podneblje i bioklimati, Vegetacijski pokrivač; Zaštita
prirode i botanički vrtovi: Prirodoznanstvene kategorije
i objekti - Vrtna arhitektura u nastavi, publicistici i
praksi: Vrtlarstvo u hrvatskoj sveučilišnoj nastavi.
Spomenica "Zrinjevac" - priroda, vrtovi, perivoji i uresno
raslinstvo u Zagrebu. "Zrinjevac", d. o. o., Zagreb


1994.
Neke ekološko-biološke i kulturno-povijesne komponente
prostora uz autocestu Ivanja Reka-Lipovac (u
suradnji s J. Martinovićem), Hortikultura, 1-4, Zagreb


1996.
Prirodni i parkovni objekti u općini Rijeka (sa skupinom
suradnika). Šumarski list, 3-4, Zagreb 1997.
Reljef i njegova prostorna raščlamba. Šumarski list,


11-12, Zagreb 1999.


J. Martinović
PETAR BALTIC, dipl. ing. šum.


Dana 24. prosinca 2001. godine,
kada je u većini naših domova tijekom
Božičnih blagdana okupljena
obitelj uz nastojanje da se zaborave
svakodnevne brige, nenadana smrt
Petra Bal ti ča, dipl. ing. šum., njegovoj
obitelji prijateljima i znancima,
donijela je veliku tugu i žalost,
uz pitanje da li je to moguće.


Petar Baltic rođen je u Donjem
Selištu kod Gline 12. srpnja 1942.
godine, gdje je i pohađao osnovnu
školu. Srednju Šumarsku školu završio
je 1960. godine u Karlovcu, a Šumarski
fakultet u Zagrebu 8. veljače
1967. godine.


Započeo s radom je u lipnju 1968.
god. u Šumskom gospodarstvu
Sisak, gdje je u Šumariji Petrinja
završio svoj pripravnički staž, nakon
čega odlazi u Šumariju Dubica. U
duši je bio ljubitelj prirode, a radeći u
Šumariji Dubica, svakodnevno promatrajući
te prekrasne divove
posavskih šuma, ta ljubav za šumu i
prirodu još je više ojačala. Svoje slobodno
vrijeme također je posvećivao
šumi i divljači, jer je volio te stanovnike
prirode, a svojim je angažira


(12. 7. 1942 - 24. 12. 2001)
službe za investicije u Šumskom gospodarstvu,
odnosno u Upravi šuma
Sisak. Pun radne energije, ne štedeći
sebe uz već narušeno zdravlje volio
je pomagati i drugima, posebice
mlađim kolegama svojim stručnim
savjetima i putokazima ka poštenom
življenju.


Posljednjih godina radio je u Upravi
šuma Sisak, a glavno područje
djelovanja bila mu je Šumarija Glina,
u kojoj je zapravo i započeo njegov
život i gdje je na mjesnom groblju i
njegovo vječno prebivalište.


Koliko je Petar bio cijenjen i poštovan
pokazuje velik broj kolega,
rodbine i znanaca koji su ga na mjesnom
groblju u Glini došli ispratiti na
vječni počinak.


Dragi Petre, svojim samoprije


njem doprinosio stručnom uzgoju


gornim radom i doprinosom struci,


divljači.


zadužio si nas, i ostat ćeš nam u traj


Svojim marom i pedantnošću u nom sjećanju, uz nenadoknadiv gubi


radu na svim poslovima koje je obavtak
nama i tvojoj obitelji koju si to


ljao, a radio je gotovo u svim poliko
volio.


dručjima kojima se šumarstvo bavi, Vječna ti hvala za sve što si uči


stekao je ugled i poštovanje te bio nio i neka ti je lahka zemlja.


cijenjen među kolegama i strukom.


Dugo godina bio je rukovoditelj Milan Celap, dipl. ing. šum.