DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


BIJELA RODA (Ciconia ciconia L.)


Intenzivne promjene u okolišu utjecale su na pad
brojnosti bijele rode u većini europskih zemalja pa i njezina
nestanka. Zbog tih razloga na europskoj razini definirano
je i organizirano praćenje brojnosti bijele rode.
Hrvatska je u ovaj projekt uključena preko nacionalnog
koordinatora u Zavodu za ornitologiju pri HAZU. Za
dobivanje kvalitetnih podataka koji ulaze u međunarodnu
obradu izvršena je raspodjela svih naselja u Republici
Hrvatskoj u skupine poznatih površina, uzimajući
pritom u obzir svu složenost terenskog rada. Kao najbolji
model odabran je prostorni raspored prema granicama
bivših Općina.


Prilikom utvrđivanja brojnosti, potrebno je svake
godine obići sva mjesta. Evidentiraju se gnijezda u kojima
se rode gnijezde ili ih posjećuju, i tu se zadržavaju
najmanje četiri tjedna. Upisuju se osnovni podaci o lokaciji
gnijezda (mjesto, adresa), smještaj gnijezda (električni
stup, dimnjak, sljeme krova, trafostanica, drvo...),
brojnost mladih po gnijezdu i eventualna redukcija jaja
ili mladunaca. Iz ovih podataka izračunava se desetak
parametara kojima se analizira i prati kretanje brojnosti
parova, brojnosti opernjatelih mladunaca i gustoće naseljenosti.
Napuštena gnijezda se ne evidentiraju. Na temelju
iznesenih podataka možemo zaključiti daje populacija
bijele rode stabilna i na području Republike Hrvatske
gdje se godišnje gnjezdi oko 1500 parova bijelih
roda. Najviše gnijezda nalazi se u riječnim udolinama
Save, Drave, Lonje i Česme. Najznačajnije stanište bijele
rode u Republici Hrvatskoj je Lonjsko polje, u kojemu
je smještena trećina naše populacije. Čigoč, selo u
Lonjskom polju, proglašeno je Europskim selom roda.
Razlog tomu je što nigdje u Europi nema toliki broj
gnjezdećih parova na tako malom prostoru, a uz tu brojnost
vezana je i zanimljivost da u Čigošu ima više roda


od stanovnika toga sela (oko četrdesetak gnjezdećih
parova na površini od 1 km:). Drugi razlog uspješnosti
je u odgoju pomlatka, koji premašuje u prosjeku brojku
od 3 mladunca po gnijezdu, stoje najviše u Europi. Uspješnost
odgoja vezana je uz bogatu prirodnu prehrambenu
bazu nepreglednih poplavnih pašnjaka i nizinskih
šuma hrasta lužnjaka u Lonjskom polju. Svaki mladunac
dnevno pojede oko pola kilograma hrane koja se
sastoji uglavnom od žaba, pijavica, punoglavaca, guštera,
zmija i kukaca. Uz malo matematike, za tri mladunca
to je u prosjeku 1,5 kg hrane dnevno. Rjeđe se događa
da ima i po pet mladunaca po gnijezdu, pa je patrebno za
ishranu oko 2,5 kg spomenute hrane dnevno. Vjerujem
kada bismo mi pokušali pribaviti tu količinu hrane da ne
bismo uspjeli.


Gnijezda roda izrađena su od grančica promjera 3 do
4 cm, a sredina im je obložena blatom i mekšim materijalom.
Nova gnijezda rode naprave u roku od osam dana,
a njihova težina premašuje i više od 400 kg. Kod selidbe
rode se drže kopna, leteći u jatima visoko, koristeći
zračne struje. Naše rode sele se tzv. istočnim smjerom
preko Bospora (zapadni pravac je preko Gibraltara) pa u
Afriku dolinom rijeke Nil sve do njezina krajnjeg juga,
prevaljujući tako u jednom smjeru približno 9 000 km.


Potrudimo se i za budućnost očuvati prirodna staništa,
a time i prirodne raznolikosti u njima, kako nakon
onih povratnih 9000 km rode neće imati potrebu tražiti
novi dom.


Bijela roda je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj.


Tekst i fotografije:
Krunoslav Arač, dipl. ing. šumarstva


Odlazak po hranu Za ljetnih vrućina mladuncima je potrebna zasjena