DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 89     <-- 89 -->        PDF

VRABAC (Passer domesticus) - PTICA 2002. GODINE


Danas na pragu novog trećeg milenija, sa sigurno(
dosad!) svoje nepromišljene čine, na probleme koje je
šću možemo ustvrditi da je čovjek bio taj koji je tijes
njima izazvao, taj isti čovjek danas putem međunakom
minula dva stoljeća imao najveći utjecaj na prirorodnih
organizacija, pa i one najviše - Organizacije
dni okoliš. Mijenjao gaje na različite načine i različiujedinjenih
naroda, barem jedan dan, a po potrebi mjetim
postupcima, kako bi sebi što brže učinio život sve sec, pa i cijelu godinu posvećuje određenom problemu.
boljim, ne mareći pritom za moguće štete po zdravlje u Općim dobrima kao što su zemlja, voda, zrak... posvesadašnjosti
i na ugroženu opstojnost čovječanstva u ćenje tako Svjetski dan voda (22. ožujka), Dan Zemlje
budućnosti (Ružička 2002). Da bi upozorio na te (22. travnja), Mjesec zaštite od mina (travanj 2002)...


Vrabac ptica okoliša naših kuća


Kako je s područja zaštite prirode godina 2002.
proglašena Međunarodnom godinom planina bilo je
za očekivati da će i "ptica godine" ove godine biti iz
tog miljea, budući da "uništavanje europskih planina
ugrožava više od polovice ukupnog broja planinskih
vrsta ptica" (Mužinić 2002). I dok smo tako očekivali
da će Njemačko društvo za zaštitu prirode (orig.
Naturschutzbund Deutschland, NABU), koje već punih
30 godina provodi izbor, pticom godine proglasiti
primjerice nama šumarnicima i lovcima najbližeg tetrijeba
gluhana (Tetrao urogallus), ili srodnika mu lještarku
(Tetrastes bonasia), planinsku sjenicu (Parus
montanus), gorsku pastiricu (Motacilla cinerea), planinskog
(grivastog) kosa (Turdus torquatus), krstokljuna
(Loxia curvirostra), žutokljunu galicu (Phyrrocorax
graculus) ili koju drugu prorijeđenu i ugroženu
ptičju vrstu gorja i planina, izbor je pao na Vrapca,


vrapca pokućara, domaćeg ili kućnog vrapca {Passer
domesticus) koji, rekli bismo, "ni glasom ni stasom"
ne zaslužuje taj izbor.


Je li baš tako? "Kućni vrabac u ulozi ptice godine
objedinjuje glavne probleme u zaštiti prirode i ima nas
na što upozoriti. To nije lak zadatak, jer su problemi stanja
europskog okoliša mnogobrojni i raznovrsni, iako
povezani. Pomognemo li vrapcu da ispuni svoj zadatak,
vratit će i čovjeka prirodnijem životu" (Mužinić
2002). Kako mu kazuje ijedno od imena, vrabac je ptica
okoliša naših kuća, posebno onih u većim naseljima i
gradovima koje okružuju parkovi, vrtovi, voćnjaci, šumarci...
gdje druguje s kosom, velikom sjenicom, češljugarom,
grlicom, svrakom i/ili vranom sivom. Nekad
u davnoj prošlosti vrabac je stanio stepe Bliskog istoka
odakle se, usporedo s obradom zemlje, stao širiti, nastanivši
danas praktički cijelu Europu, Aziju i sjeverozapadnu
Afriku.. Ne poznaju ga Islanđani kao ni stanovnici
dalekog Sibira. Godine 1850. prenijet je u SAD, proširivši
se danas na oba američka kontinenta.


Uz, uvjetno rečeno, vrapca pokućara, razlikujemo
još tri vrste vrabaca. To su španjolski vrabac (Passer
hispaniolensis), s tendencijom stalnog širenja s juga
Dalmacije prema Hrvatskom primorju i Istri, poljski
vrabac (Passer montanus), koji je manje vezan za
ljudska naselja i vrabac kamenjar (Petronia petronia),
staneći stjenovita planinska područja.


Slika 1. Mužjak vrapca (desno) razlikuje se od ženke po kestc


njastom plastu, sivom tjemenu i trtici te crnom grlu. Slika 2. Snubljenje ženke obično je popraćeno ratobornim


Izvor: Buch der Vogclwelt "tetetetet..." mužjaka
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Ptica snažnog reprodukcijskog potencijala


Naš vrabac, ptica godine 2002., pripadnik je roda
vrapčarki (Passeriformes), porodice zeba (Fringillidae)
i roda vrabac (Passer). Osobitost svih zeba, pa
tako i vrapca, je da im je kljun debeo i podešen za drobljenje
raznih sjemenki, koje su im pretežita hrana. Za
vrijeme gniježdenja i odgoja mladih većina tih ptica
hrani svoje mlade kukcima i njihovim razvojnim oblicima,
pa su u to vrijeme vrlo korisne. Sve ove ptice
nisu tupične selice, ostavši u pravilu vjerne zavičaju i
za najljuće studeni. Za razliku od većine zeba, koje
grade lijepa gnijezda u višim čestima drveća, vrabac ih
podiže ni osobito lijepa niti osobito trajna (makar u
njima i sam spava!), pod strehom u pukotinama zidova
i rupama krovišta, u dupljama stabala uz kuće i u "kućicama",
umjetnim dupljama, koje smo postavili za
gniježdenje ptica dupljašica.


Prema boji perja moguće gaje lučiti po spolu. Mužjak
se lako prepoznaje po kestenjastom plastu, sivom


tjemenu i trtici te crnom grlu. Ženka kao i mladi više su
svjetlijesmeđe boje sa samo jednom svijetlom krilnom
prugom (Radović 1999). Glasa se monotonim zivkanjem
"šilp", "šilp"... ili u naletu svađa, pri snubljenju
ženke, srditim "errr" ili "tetetetet". Neke posebne
uhu umiljate pjesme, poput pjeva ostalih zeba, vrabac
ne pozna.


Nakon spolne zrelosti (s navršenom godinom dana!)
jednom ustanovljeni par duže vremena ostaje zajedno
podižući potomstvo. Od ožujka do kolovoza ženka
snese 5-6 jaja na kojima, naizmjence s mužjakom, sjedi
12-14 dana. U prvim danima mlade isključivo hrane
upola probavljivim kukcima, pretežito gusjenicama
štetnih mrazovaca (Operophthera sp.). Nakon 15-17
dana mladi napuštaju gnijezdo, postajući sve to više
vegetarijanci. Vrabac je vrlo plodna ptica: redovno donese
tri, a i četiri legla godišnje!


Umiljati "žitokradica´


Kao "čovjekov kulturni pratitelj" ne čudi daje vrabac,
taj mali i neugledni "ptič" (i veliki krič!) našao
svoje mjesto u literaturi, glazbi... Dok je veliki W. A.
Mozart posvetio vrapcu jednu svoju skladbu, rimski
pjesnik i pisac erotskih i mitskih pjesama Publije Valerije
Katon, svojoj Ijubovci Lezbiji piše:


"Vrapče, djevojci mojoj ti si radost,


igra s tobom se često, privija te...


Kad bih mogao poput nje u igri


S tobom, vrapče, blažiti jade svoje duše!"


Prema Vaj di (1974) sve zebe pa tako i naš, kako
ga zove, domaći vrabac može biti štetan kao "žitokradica",
kada u jatu napadne posijana polja ili žito pri zriobi,
ali može biti i koristan kad se hrani sjemenjem korova
ili kad uništava insekte. Prema nekim autorima
borba protiv korova bila bi bez zeba beznadna!


Vrapci su veliki neprijatelji poljskog gospodarstva i
tu čine više štete nego što pojedu. Prema T h e m u, kako
to navodi Vaj d a, štete koje počini jedan vrabac iznose
godišnje 2,5 kg, pa čak i do 4,7 kg žita. Općenito
se vrapci malo hrane štetnim insektima; oni ne čine ni
10 % njihove hrane. Jedu cvjetne pupove i kidaju cvjetove.
Hrane se sočnim voćem (trešnjama, grožđem, ja


godama). Krupnije voće, poput šljiva, kajsija, krušaka,
samo načmu pa se ono pokvari.


Vrabac je već od davnine u svijetu smatran "zlim
štetnikom". Nismo ga bolje ni mi tretirali. Slično kao s
vukom, za čiju su glavu dosta dugo iza Drugog svjetskog
rata isplaćivane novčane nagrade ("taglie") i tamanjenje
vrabaca u ratu i poslije rata stimuliralo se
novčanim premijama! Iako momentalno uživa zakonsku
zaštitu (Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta ptica
lAvesI iz 1995.godine sve su zebe pa tako i vrabac proglašene
posebno zaštićenim životinjskim vrstama), sve
su glasnija htijenja da se usporedo s donošenjem novog
Zakona o zaštiti prirode vrabac izuzme iz popisa zaštićenih
vrsta ptica.


Prijeti li našem vrapcu opasnost od nestanka? Naš
vrabac - ptica godine 2002. nije ugrožen, jer je općenito
raširen, izvanredno plodan i prilagodljiv (Božič
1983). Smatramo da, iako kod širokog kruga ljudi slovi
kao "štetočinac", ne bi smio doći na popis ptičjih
vrsta "bez lovostaje". Svojim brojnim potomstvom,
nama šumarnicima od značaja, uništava velik broj štetnih
insekata i njihovih razvojnih oblika.


Alojzije Frković


LITERATURA:


Božič, I. 1983: Ptici Slovenije. Lovska zveza SloveRužička,
I. 2002: Racionalno korištenje prirodnih
nije. Ljubljana str. 430. izvora. Priroda 4: 14-15.


Muzi ni ć, J. 2002: Međunarodni dani i godine u zaVaj
da, Z. 1974: Nauka o zaštiti šuma. Školska knjiga.


štiti prirode. Hrvatska vodoprivreda 113:49-51.


Zagreb str. 482.
Rucner, D., R. Kroneisl 1955: Moja knjiga o pticama.
Školska knjiga. Zagreb str. 184.