DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Komisije za zaštitu šuma, kojoj je svake godine podnosio
izvješće o dobivenim rezultatima praćenja i suzbijanja
biljnih bolesti i štetnika u šumama Hrvatske. U
okviru DPS-a uspostavio je dobru suradnju sa
stručnjacima s Katedre za zaštitu šuma na Šumarskom
fakultetu s jedne i sa šumarskom operativom s druge
strane. Zajedno s predstavnicima Hrvatskih šuma i
Šumarske inspekcije te suradnicima, pregledavao je
šume i procjenjivao njihovu ugroženost od abiotskih i
biotskih čimbenika. Sudjelovao je u određivanju gdje,
što, kada i kako i čime će se suzbijati, kao i u planiranju,
provedbi i kolaudaciji terestičkog i aviosuzbijanja.
Može se reći da je osnivač i realizator suvremene
dijagnozno prognozne djelatnosti u hrvatskom
šumarstvu.


Održao je mnogobrojna stručna i znanstvena predavanja
s posebnim naglaskom na ekologiju, zaštitu šuma
i očuvanje šumskih ekosustava. Predavanja su održana
u Srednjoj šumarskoj školi, u Osnovnim i Srednjim
školama, u Šumarskim društvima diljem Hrvatske
i u Hrvatskom šumarskom društvu na šumarskom
četvrtku u Zagrebu.


Autor je i koautor mnogobrojnih stručnih i znanstvenih
članaka objavljenih u domaćim i inozemnim
časopisima. Koautor je sljedećih knjiga: Bukva i bukove
šume Hrvatske (1986), Šume i prerada drveta Jugoslavije
(1986), Šumarski institut Jastrebarsko (1986),
Šume u Hrvatskoj (1992), Forestry and Forest Indus


tries in Republic of Croatia (1993), Međunarodne deklaracije
o očuvanju i zaštiti šuma i njihova primjena u
gospodarenju privatnim šumama u Hrvatskoj (1994),
Hrast lužnjak u Hrvatskoj (1996.), Rječnik zaštite bilja
(1999), Obična jela u Hrvatskoj (2001).


Sudionik je mnogobrojnih stručnih i znanstvenih
skupova, simpozija i kongresa u Hrvatskoj, Europi i
Svijetu. Dao je veliki doprinos transferu znanosti u
praksu. Predaje na poslijediplomskom studiju u Katedri
za zaštitu šuma i lovstva na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Bio je voditelj postdilomantima i doktoratima.
Član je Komisije za zaštitu bilja pri Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva. Član je Uređivačkog odbora
sljedećih stručnih časopisa: Šumarski list, Entomologia
croatica i Glasnik biljne zaštite. Član je Hrvatskog
šumarskog društva. Hrvatskog entomološkog društva,
Akademije šumarskih znanosti, a predsjednik je nevladine
udruge Hrvatsko entomološko društvo.


Dr. se. Miroslav Harap in suvremeni doajen zaštite
šuma u Hrvatskoj, znanstvenik, stručnjak praktičar,
dobar čovjek i dragi kolega. Sa zlatom u rukama kolege
Harapina priznanje su primili svi koji se bave zaštitom
šuma i svi kolege šumari iz Šumarskog instituta, preko
Šumarskog fakulteta do Hrvatskih šuma. Kolegi Harapinu
želimo dobro zdravlje, još mnogo suradnje i zajedničkog
rada uz srdačne čestitke u ime svih šumara
Hrvatske.


Mr. se. Petar Jurjević


POVELJA GRADA SENJA DODIJELJENA ŠUMARIJI KRASNO NAJSTARIJOJ
ŠUMARIJI U NAŠOJ ZEMLJI


Krajem 2000. godine, pod visokim pokroviteljstvom
Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske
obilježena je u Krasnu 235. obljetnica istoimene šumarije,
najstarije šumarije u našoj zemlji i 110. obljetnica
rođenja Josipa Balena, najistaknutijeg šumarskog
znanstvenika i stručnjaka za krš. Pripremu i obilježavanje
značajnih obljetnica uspješno je organiziralo Hrvatsko
šumarsko društvo, Ogranak Senj, J. P "Hrvatske
šume" Uprava šuma Senj i Šumarija Krasno. O ovom
vrlo značajnom skupu detaljno su izvjestili "Šumarski
list", "Hrvatske šume" i ostali tisak.


Glavni razlog našeg ponovnog osvrta na minuli skup
odnosi se na dodjelu priznanja - povelje grada Senj najstarijoj
šumariji u našoj zemlji. Povelja je kako stoji u
obrazloženju dodijeljena šumariji Krasno u povodu 235.
obljetnice osnivanja, u znak priznanja za osobite uspjehe
i zasluge u radu te sveukupnu djelatnost i postignute
rezultate u 2000. godini. Ovo najveće priznanje
grada Senja dodijeljeno je šumariji Krasno od Gradskog
vijeća Senja. Prijedlog za nagradu došao je od Mjesnog


ureda Krasno pod predsjedanjem Vlade Tomaića,
mladog i uspješnog poduzetnika vlasnika "Runolista",
pogona za proizvodnju poznatog krasnarskog sira. Vrijedno
je istaknuti daje u trenutku dodjele povelje Upravom
šuma Senj rukovodio upravitelj Jurica Tomljanović,
dipl. ing. šum., a Šumarijom Krasno upravitelj
MileTomljanović, dipl. ing. šum.


Ovom prilikom podsjetit ćemo se još jedne povelje
Grada Senja, koja je bila dodijeljena J. P. "Hrvatske šume",
Upravi šuma Senj 1993. godine za poseban doprinos
u zaštiti okoliša i trajno iskazanu skrb, te postignute
uspjehe na uređenju i održavanju zelenih javnih površina
na području Grada Senja. Na čelu Uprave šuma
Senj nalazio se tada upravitelj Milan D e v č i ć, dipl.
ing. šum., sadašnji pomoćnik direktora J. P. "Hrvatske
šume". Ovo priznanje ističemo stoga, jer ova vijest nije
do sada bila objavljena u šumarskom tisku.


Ova visoka priznanja senjskom šumarstvu svakako
predstavljaju pozitivan pomak u valorizaciji šumarske
operative od strane lokalnih vlasti. To znači da sredina