DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Slika 2: Povelja grada Senja 2000. godine


Slika 1: Povelja grada Senja 1993. godine


prepoznaje vrijednosti koje se ne mogu olako zanema- da našu buduću prezentaciju moramo voditi na kvaliriti.
U prezentaciji naših višestrukih aktivnosti i rezul- tetno novim i argumentiranim postavkama.
tata prema ostalim strukama i općenito javnosti, šu- Na kraju povodomu dodjele dviju plaketa grada Semarska
struka nije dovoljno otvorena ni agilna, pa nja, upućujemo čestitke Upravi šuma Senj i Šumariji
više-manje prepuštamo da o tome netko drugi sudi. Krasno.
Iako se to dogodilo u ovim slučajevima, mišljenja smo Vice Ivančević


KNJIGE I ČASOPISI


IMENIK DRVEĆA I GRMLJA - latinski, hrvatski,
engleski, njemački, sa sinonimima


Iz tiska je izašla izuzetno interesantna i vrijedna ski, engleski, njemački, sa sinonimima", a tiskana je
knjiga autora dr. se. Želimira Borzana, redovitog kao priručnik Sveučilišta u Zagrebu. Izdavač je javno
sveučilišnog profesora koji predaje dendrologiju na poduzeće "Hrvatske šume" p. o. Zagreb.
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga Recenzenti knjige su akademici Mirko Vidakonosi
naslov "Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatv
i ć, Dušan K1 e p a c i prof. dr. se. Joso Vu k e 1 i ć .
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Knjiga ima 488 stranica teksta i 60 slika u boji, A 4
formata. Sadrži sljedeća poglavlja: Predgovor, Uvod,
Glavni imenik, Kazalo znanstvenih sinonima, Kazalo
hrvatskih imena, Kazalo engleskih imena, Kazalo njemačkih
imena, Autori znanstvenih imena biljaka i Literatura.


Predgovor je napisao glavni urednik dipl. ing. Željko
Le din ski, direktor javnog poduzeća "Hrvatske šume´".
Autor je napisao uvod u kojem obrazlaže problematiku
imenovanja biljaka na latinskom i hrvatskom jeziku
u stručnoj i znanstvenoj literaturi od uvođenja binarne
nomenklature od Linnaeusa 1753. g. do danas.


U Glavnom imeniku data je za svaku vrstu informacija
o njezinom znanstvenom imenu, rodu, porodici i
redu kojem pripada po sistematici A. Tahtajana
(1987). Rodovi su navedeni abecednim redom uz naznaku
autora imena roda i godine kada je ime dano, s
imenom porodice u zagradi. Zatim po abecedi slijede
imena vrsta koje pripadaju tom rodu i popis sinonima,
zatim imena vrsta na hrvatskom, engleskom i njemačkom
jeziku sa sinonimima. U tom poglavlju na 196
stranica napisana su znanstvena imena za oko 2 600
taksona drveća i grmlja. Od toga je oko 2 000 imena
vrsta, 35 imena podvrsta, 4 imena kultivara i 400 imena
pripadajućih rodova, 137 imena pripadajućih porodica
i 79 imena pripadajućih redova. Na kraju Glavnog
imenika abecednim su redom navedena imena porodi


ca i potom redova. Iza svakog latinskog imena porodice
i reda slijedi hrvatsko, englesko i njemačko ime.


Nakon Glavnog imenika, glavnog dijela knjige, dolazi
poseban dio, a to su prilozi u vidu indeksa. Prvi je
indeks Kazalo znanstvenih sinonima na 53 stranice. Za
svaki sinonim navedeno je ime koje je za njega važeće
i koje treba upotrebljavati. Drugi indeks, Kazalo hrvatskih
imena, na 50 stranica daje sva spomenuta imena
na hrvatskom jeziku. Debljim slovima otisnuto je ime
koje autor preporuča za uporabu, a to je ime navedeno
u Glavnom imeniku na prvom mjestu. Treći indeks,
Kazalo engleskih imena, na 67 stranica sadrži po istom
kriteriju imena drveća i grmlja na engleskom jeziku,
četvrti je indeks Kazalo njemačkih imena na 50 stranica.
Zatim slijedi kazalo u kojem su navedeni autori
znanstvenih imena biljaka na 13 stranica. To je kazalo
s abecednim popisom standardiziranih kratica za 754
autora znanstvenih imena biljaka, za koje je dano puno
ime, i u većini slučajeva datum rođenja i smrti. Na kraju
je Literatura sa 121 navodom, a na posljednjoj stranici
kratki životopis autora.


Slike, koje je autor odabrao za ilustraciju knjige,
prikazi su morfoloških karakteristika 60 vrsta drveća i
grmlja, koje su najčešće šumske vrste u zemljama srednje
Europe i Mediterana. Slike su reprodukcije, sada
već 113 godina starih litografija iz knjige Hempela i
Wilhelma. Morfologija tih vrsta je na tim slikama prikazana
u prirodnoj veličini i prirodnim bojama na do
sada nenadmašen i prepoznatljiv način. Svi detalji na
slikama opisani su na hrvatskom, engleskom i njemačkom
jeziku, te i u tom pogledu čine pouzdan izvor
morfološke terminologije tih vrsta na tri jezika.


Knjiga se može kupiti izravno kod izdavača, "Hrvatske
šume", p.o. Zagreb, Vukotinovićeva 2, po cijeni od
450 kn, ili naručiti od autora na e-mail adresu:
zelimir.borzan@zg.tel.hr.


Ova je knjiga kao sveučilišni priručnik namijenjena
ponajprije studentima šumarstva, agronomije, biologije,
hortikulture, farmacije i drugih biotehničkih znanosti,
te svima koji vole prirodu. Knjiga će biti velika pomoć
prevoditeljima s hrvatskog na njemački, engleski
i obrnuto. Knjiga je također vrijedan prilog znanstve-,
noj i stručnoj šumarskoj literaturi. Ovo izuzetno djelo
zbog metodike po kojoj je sačinjeno, predstavlja zavidno
znanstveno i stručno dostignuće na području koje
obrađuje. To je veliki doprinos hrvatskoj šumarskoj
znanosti i njenom ugledu u Europi i Svijetu.


Autoru prof. dr. se. Želimiru Borzanu u ime šumara
Hrvatske upućujemo zahvalnost i najsrdačnije
čestitke na tako vrijednoj i lijepoj knjizi.


Dr. se. Miroslav Harapin