DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Medak, D. Slade, M. Vukelić, J. Medvedovic: ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002), 251-260
Istraživanjem tipova šuma i šumskih staništa 60-ih
(70-ih) godina utvrđene su šume hrasta lužnjaka, ali
radi malih površina nisu detaljno istraživane. Prva Osnova
gospodarenja Gospodarske jedinice "Crno jezero


ZAKLJUČCI -


Istraživanjem flornog sastava šuma hrasta lužnjaka
u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici,
te istraživanjem genetskog porijekla i povijesti tih šuma
utvrđeno je:


1.
Sume hrasta lužnjaka pripadaju šumskoj zajednici
hrasta lužnjaka i običnog graba (ass. Carpino betuli-
Quercetum roboris (A n i ć 1959) R a u š 1969), s
naglašenom abundancijom mezofilnih vrsta iz reda
Fagetalia. Osim karakterističnih vrsta asocijacije
(Carpinus betulus, Euonymus europaea, Acer campestre,
Carex sylvatica, Geum urbanum) s velikom
abundacijom pridolaze Fraxinus excelsior, Acer
pseiidoplatanus, Phyllitis scolopendrium, Sorbits
torminalis zatim Abies alba, i druge.
Postoje specifične vegetacijske pojave. Jedna je i
što se šume lužnjaka nalaze na tlima između vapnenih
blokova, koja su raznih dubina, a mjestimično i
izostaju, pa vapnenac izbija na površinu. Druga


LILERÄTURA


Bordacs, S., Popescu, F., Slade, D., Csaikl, U.
M., Lesur, I., Borovics, A., Kezdy, P.,
König, A. O., Gömöry, D., Brewer, S.,
Burg, K, Petit, R. J., (2002): Chloroplast
DNA variation of white oaks in northern Balkans
and in the Carpathian Basin. Forest Ecology
and Management, 156, 197-209.


Brewer, S., Cheddadi, R., De Beaulieu, J. L.,
Reile , M., (2002): Lhe spread of deciduous
Quercus throughout Europe since the last glacial
period, Forest Ecology and Management, 156,
27-48.


Bucalo , V. (1999): Šumske fitocenoze planine Jadovnik.
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj
Luci, Beograd.


Cestar, D., Hren, V.,Kovačević,Z., Martinović,
J., Pel cer, Z., (1972): Regionalni ekološko-
gospodarski tipovi šuma, na području Šumskog
gospodarstva Gospić, Šumarski institut, Jastrebarsko
(elaborat).


Cestar, D., Hren, V, Kovačević, Z., Martino vić
, J., Pelcer , Z., (1978): Lipološkeznačajke
šuma na profilu Štirovača-Lešće. RADOVI br.


33: 1-104, Šumar. inst. Jastrebarsko, Zagreb.
Fineschi,
S., Laurchini, D., Grossoni, P., Pe tit,
R. J., Vendramin, G. G., (2002): Chloro


- Markovačke rudine" izrađena je 1956. godine, ali lužnjakove
šume spominju se tek u najnovijoj Gospodarskoj
osnovi (1997-2006), nakon ponovnog uređivanja
šuma, kojim su ove šume uređene u posebne odsjeke.
Conclusions


specifična pojava je to što se na lužnjakove izravno
nadovezuju šume bukve i jele, što je jedinstven slučaj
u Hrvatskoj, i treće, poseban je florni sastav
šumske zajednice. Granica tih dviju šuma je ponegdje
jasna, šume su oštro odijeljene, a negdje je difuzna
širine do 100 m. Postoje mjesta, gdje jela i
lužnjak rastu jedno pokraj drugog. I to je jedna specifična
pojava. Nadalje, šume su redovito izložene
poplavama visine vode oko 1 m i to u pravilu 2-3
puta godišnje u trajanju od nekoliko tjedana.


2.
Hrast lužnjak istraživane populacije porijeklom je s
Apeninskog poluotoka, a u Lici se vjerojatno pojavio
prije 11 000 do 10 000 godina.
3.
Šume hrasta lužnjaka u Lici su prirodne, tj. nastale
su prirodnim načinom, što se zaključuje po pojedinim
preostalim stablima u Gackom polju i nema
nikakvih zapisa o eventualnom sađenju hrasta lužnjaka.
-
References
plast DNA variation of white oaks in Italy, Forest
Ecology and Management, 156, 103-114.


Medvedovic , J.,(1992): Pluviotermički indeksi povoljnosti
klime za šumsku vegetaciju. Radovi
Šumar, inst., Vol. 27, br. 1, str. 77-89, Zagreb.


Petit, R.J., Csaikl, U.M., Bordacs, S. i dr., (2002):
Chloroplast DNA variation in European white
oaks Phylogeography and patterns of diversity
based on data from over 2600 populations, Forest
Ecology and Management, 156, 5-26.


Rauš, Đ., Lrinajstić, I., Vukelić, J., Medvedovic,!.
, (1992): Biljni svijet hrvatskih šuma.
Monografija "Šume u Hrvatskoj", gl. ur. Đ.
Rauš, str. 33-80, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i LP."Hrvatske šume", Zagreb.


Seletković, Z., Katušin, Z., (1992): Klima Hrvatske.
Monografija "Šume u Hrvatskoj", gl. ur.
Đ. Rauš, str. 13-18, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume", Zagreb.


Slade,
D., Petit, R. J., Gračan, L, Littvay, L,
(2000): Genetic cartography of Oak populations
in Croatia based on Cp DNA markers, 7. Hrvatski
biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem,
Postersko izlaganje, Zbornik radova, (40),
Hvar.