DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXV1 (2002), 261-271
UDK 630* 304 + 964


OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU
TIJEKOM RAZDOBLJA 1991-2000.


WORKERS´ INJURING IN CROATIAN FORESTRY DURING
THE PERIOD OF 1991-2000


Mario ŠPORČIĆ*, Anton SABO**


SAŽETAK: U članku su prikazane ozljede na radu kao pokazatelj razine
sigurnosti i zaštite zdravlja šumarskih radnika. Osnovni podaci, broj ozljeda,
broj smrtnih slučajeva, invalidi rada, broj izgubljenih radnih dana prikazani
su na razini "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb. Radi utvrđivanja trendova promjena
na području sigurnosti i zaštite pri radu, analizirane su sve ozljede evidentirane
na području Uprave šuma Delnice u razdoblju od 1991. do 2000.
godine. Analiza 436 ozljeda obavljena je prema: vremenu nastanka, kategoriji
radnika, uzroku i izvoru ozljede, vrsti ozljede i ozljeđenom dijelu tijela, dobi
ozljeđenih radnika i drugim kriterijima. Postignuti rezultati pokazuju da na
području zaštite na radu u navedenom desetljeću nije bilo unapređenja.


Ključne riječi: šumski rad, zaštita na radu, zdravlje i sigurnost,
ozljede na radu


1. UVOD - Introduction
Ozljede na radu, profesionalna oboljenja, smanjena maju izričitu radnu zabranu. Jedna desetina invalida
radna sposobnost i smrtni slučajevi pokazatelji su razirada
od ukupnoga broja zaposlenih ili gotovo jedna pene
sigurnosti i djelotvornosti zaštite radnika. Prema tina od broja proizvodnih radnika, postaje sve značajnibroju
profesionalnih bolesti na 10000 zaposlenika, šujim
trajnim ekonomskim problemom u Poduzeću.
marstvo je na drugom mjestu medu svim privrednim


Navedene činjenice upozoravaju na nepovoljno po


granama u Republici Hrvatskoj (Martinić 1999).


stojeće stanje te ukazuju na nužnost unapređenja sigur


Fizičko opterećenje i mnoge opasnosti kojima su šunosti
i zdravlja šumarskih radnika. Važnost je zaštite
marski radnici izloženi pri obavljanju radova, predstavradnika,
kao sastavnice uspješnosti svake proizvodnje,
ljaju trajni rizik za očuvanje zdravlja i života radnika. prepoznata od strane mnogih domaćih i stranih stručOko
600 ozljeda i tri smrtna slučaja pri radu u "Hrvatnjaka.
Sigurnost pri šumskim radovima predmetom je
skim šumama" p.o. Zagreb (HS) godišnje (Coillte brojnih istraživanja, znanstvenih i stručnih radova te
2002) - čini stopu nesreća na radu vrlo visokom. savjetovanja. Predlagani su modeli unapređenja zaštite


na radu, programi osposobljavanja radnika za rad na


Preko 900 zaposlenika HŠ registrirano je kao invali


siguran način, testirana su osobna zaštitna sredstva.


dno osoblje, koje ima nisku proizvodnost rada (Coillte
2002). Invalidi rada gube radnu sposobnost uglavRadi
procjene uspješnosti unapređenja zdravlja i sinom
prije stjecanja prava na starosnu ili invalidsku migurnosti
šumarskih radnika, analizirali smo ozljede na
rovinu. Do stjecanja prava na mirovinu oni ostaju zaporadu
za prošlo desetljeće. Osnovni pokazatelji u svezi
slenici HŠ te bivaju raspoređeni na radove za koje ne-sa zaštitom na radu prikazani su za razinu "Hrvatskih


šuma". Detaljno su analizirane ozljede evidentirane na


području Uprave šuma (US) Delnice u razdoblju od


1991. do 2000. godine. Središnji cilj analiza trebale bi


*
Mario Šporčić, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zabiti
poopćene informacije kao dodatna potpora trajne
grebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
skrbi pri očuvanju zdravlja ljudskog resursa, kao nuž


** Mr. se. Anton Sabo, "Hrvatske šume", Uprava šuma Delnice,
Frana Šupila 32, 51300 Delnice nog uvjeta trajnog razvoja Poduzeća.