DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 273-286
UDK 630* 181.8 + 270


CVJETANJE NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U
BOTANIČKOM VRTU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOGA
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


FLOWERING OF SOME WOODY PLANTS DURING THE WINTER
IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE FACULTY OF
NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS


Dario KREMER*


SAŽETAK: U razdoblju od 1998-2000. godine u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-
matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bilježeni su vrijeme
početka cvjetanja, vrhunac i kraj cvjetanja nekih vrsta koje cvjetaju tijekom
zime ili u rano proljeće. Riječ je o vrstama iz rodova Chimonanthus, Cornus,
Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Jasminum, Lonicera i Sarcococca. Pri tome
je ustanovljeno da se za vrste Chimonanthus praecox, Jasminum nudiflorum,
Lonicera fragrantissima i Lonicera xpurpusii, koje u povoljnim vremenskim
uvjetima cvjetaju tijekom cijele zime, ne može unaprijed predvidjeti vrijeme
početka, a često ni vrhunca cvjetanja. Vrijeme cvjetanja je u ovih vrsta
pod vrlo snažnim utjecajem vremenskih prilika, ponajprije srednjih dnevnih i
srednjih mjesečnih vrijednosti temperature zraka. Druge vrste (Sarcococca
hookeriana var. humilis, S. saligna, Corylopsis sinensis var. glandulifera, većina
vrsta roda Forsythia, Lonicera praeflorens,) cvjetaju svake godine približno
u isto vrijeme i na njih djeluju samo veće klimatske promjene, posebno
više temperature u drugom dijelu zime. Njima su bliske vrste treće skupine
(´Cornus mas, Corylopsis spicata, C. willmottiae, Hamamelis japonica. ´Zuccariniana´,
Forsythia viridissimaj koje su tijekom tri godine cvjetale praktično
u isto vrijeme. Općenito možemo zaključiti da vrste koje cvjetaju ranije
pokazuju veću varijabilnost u pogledu vremena cvjetanja nego one koje cvjetaju
kasnije (krajem zime ili početkom proljeća). Pri tome sve vrste u pravilu
pokazuju najveću stabilnost u pogledu vremena završetka cvjetanja, nešto
manje vrhunca cvjetanja, dok je vrijeme početka cvjetanja najvarij´obilnije.


Ključne riječi: Fenologija, vrijeme cvjetanja, Chimonanthus, Cornus,
Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Jasminum, Lonicera, Sarcococca


UVOD Introduction


U urbanom šumarstvu rijetke su vrste koje se sade nama. Da bi istražili fenologiju cvjetanja domaćih i
zbog njihova cvjetanja tijekom zime ili u rano proljeće. stranih vrsta koje u nas cvjetaju zimi, pratili smo cvjeS
obzirom daje malen broj naših domaćih vrsta drveća tanje vrsta i kultivara zasađenih u Botaničkome vrtu
ili grmlja koje cvjetaju pri niskim temperaturama sade Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagebu. Bose
strane vrste. Mnoge od njih nakon introdukcije u tanički vrt u Zagrebu prikladno je mjesto za takva istraBotaničkom
vrtu i prilagodavanja našem podneblju poživanja,
jer se u njemu nalazi zasađeno preko 10.000
kazuju i svoju prilagodljivost u velikim urbanim sredi-biljnih svojti (taksona) (Ungar i Regula-Bevilac


qua 1989), medu kojima važan dio zauzimaju vrste i


* Mr. sc. Dario Kremer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
kultivari drveća i grmlja. Većina tih vrsta dosegla je
Svctošimunska 25 svoju fiziološku zrelost. Zastupljne su u dovoljnom bro