DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002). 273-286
ju da bi se vidjela njihova raznolikost u vremenu cvjetanja
kroz duže razdoblje, kako između različitih vrsta,
tako i unutar vrste, ukoliko je zasađeno više primjeraka.
Cvjetanje je praćeno tijekom 1998., 1999. i 2000. godine,
kako bi podaci bili pouzdaniji i što primjenljiviji pri
planiranju i sadnji u okućnicama, parkovima i arboretumima.
Sadnjom zimi cvjetajućih vrsta, kao i proljetnih
ranocvjetajućih vrsta unijelo bi se više živosti tijekom
zime u opustjele gradske parkove stvarajući dojam skoroga
dolaska proljeća i toplijih dana.


Brojni su radovi koji se bave fenološkim istraživanjima
drvenastih vrsta. Detaljniji prikaz tih radova naveden
je već ranije (Kremer 2001). Od domaćih autora
to su Ettinger (1882, 1883, 1883a), Urbani
(1914),Anić (1946), Vajda (1946), Ilij anić etal.
(1974), M. Jurkovi ć (1987, 1988, 1990, 1994), M.
Jurković i B. Jurković (1996, 1997), Borzan i
Krapinec (1996), Seletković iTikvić (1996).


Također ćemo spomenuti nepoznatog autora (1917)
koji preuzima članak iz "N. N.", u kojemu piše da su se
zbog neobično jake zime potpuno smrzli cvjetni pupovi
magnolija u zagrebačkom Botaničkom vrtu. Panov
(1949) piše da su u naše najvrijednije vrste, hrasta lužnjaka
list i cvijet potpuno razvijeni 23. travnja, na dan
Svetoga Jurja (odatle stari naziv u narodu hrast-jurjevnjak),
za razliku od kasnoga hrasta lužnjaka (Quercus
robur var. tardissima) u kojega je list potpuno razvijen


21. svibnja, na dan Svete Jelene (odatle u narodu naziv
hrast-jelenčak). Rano i kasno listanje hrasta lužnjaka
pratio je i Stojković (1991). Ungar (1971) je istraživala
utjecaj temperature na fenologiju biljaka, a od
stranih autora značajniji i nama dostupni radovi su
Kramera (1957), Maksimova (1961), Starsho ve
(1972),Kukave (1988), B lasse iHofmanna
(1993),Fittera etal. (1995), Yoshina etal. (1996).
MATERIJAL I METODE ISTRAZR


Fenologija cvjetanja nekih vrsta i kultivara rodova
Chimonanthus Lindl., Cornus L., Corylopsis Siebold et
Zucc, Forsythia Vahl, Hamamelis L., Jasminum L., Lonicera
L. i Sarcococca Lindl. praćena je u Botaničkom
vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Botanički vrt smješten je u samom središtu
grada Zagreba na geološkoj podlozi koju čine šljunčani i
pješčani nanosi rijeke Save. Najviša točka Botaničkoga
vrta nalazi se na 115 m nadmorske visine, dok prema
Köppenovoj klasifikaciji vrt pripada klimatskom području
Cfwbx". To je umjereno topla, kišna klima bez suhog
razdoblja, s oborinama jednoliko razdijeljenim tijekom
cijele godine, a najsuši je hladni dio godine. Temperatura
najhladnijega mjeseca je iznad -3 "C, dok su ljeta svježa
sa srednjom mjesečnom temperaturom najtoplijega mjeseca
ispod 22 °C. Klimatski dijagram prema Walteru za
meteorološku postaju Zagreb-Grič za razdoblje od 1987.
do 1996. godine, a koji možemo smatrati relevantnim za
Botanički vrt navodi T i k v i ć (1997).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPR


NJA - Material and working metods


Opažanja su bilježena jednom ili dva puta (u vrijeme
intenzivne cvjetanja) tjedno tijekom 1998., 1999. i
2000. godine. Radi boljega uvida u fenologiju cvjetanja
za neke su vrste navedeni i rezultati opažanja s početka
2001. godine. Bilježeni su vrijeme početka cvjetanja,
vrhunac i kraj cvjetanja. Za dan početka cvjetanja
uzet je onaj dan tijekom kojega su na biljci opaženi
prvi potpuno razvijeni cvjetovi. Vrhuncem cvjetanja
smatran je dan tijekom kojega je opažen najveći broj
procvjetalih cvjetova na biljci, a krajem cvjetanja dan u
kojem više nije bilo otvorenih cvjetova s laticama svježega
izgleda, već su one bile dijelom suhe ili su počele
otpadati. Zabilježeno vrijeme cvjetanja promatrano je
u odnosu prema srednjim dnevnim vrijednostima temperature
zraka. Znanstvena i hrvatska imena istraživanih
vrsta su prema B o r z a n u (2001).


- Results of research and discussion
Uz literaturne podatke (Anić 1946, Bailey 1960,
Bean 1973, Krüssmann 1976-1978, Fukarek
1983, 1983a, Gazi 1983, Jovanović 1983, Karavla
1983, Rajevski 1983, Vidaković 1983) o
izgledu cvjetova i vremenu cvjetanja vrsta čije smo
cvjetanje pratili, navest ćemo ukratko i naša opažanja.
No, prije toga ukrako bi iznijeli jednu zanimljivost. Zanimljivo
je da su u Zagrebu neke vrste drveća i grmlja,
koje u okviru ovih istraživanja nismo redovito pratili, u
kasnu jesen i početkom zime 2000. godine po drugi put
obilno procvjetale. Posebnu pozornost zavređuje Davidia
involucrata Baill. - golublji davidovac koja je u parku
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obilno


cvjetala, ponovo prelistala i formirala plod u kasnu jesen
i početkom zime 2000. godine (Borzan, neobjavljeni
podaci, slika 1 i 2). Razlog tomu su svakako povoljne
vremenske prilike u rujnu 2000. godine, pa ćemo
za ilustraciju samo navesti da su uz prosječnu mjesečnu
temperaturu zraka od 17,8 °C zabilježena 22 dana sa
srednjom dnevnom temperaturom zraka između 15,1 i
20,0 °C, 5 dana s temperaturom između 20,1 i 25,0 °C, te
3 dana s temperaturom između 10,1 i 15,0 °C. To nas je
navelo da posebnu pozornost obratimo na stabla golubljega
davidovca zasađenog u Botaničkom vrtu u Zagrebu,
no na njemu te godine u to vrijeme taj fenomen nije
zapažen. Moguće je daje upravo položaj stabla na otvo