DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Kremcr: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002), 273-286
novih cvjetova (oko 10 % u odnosu na broj cvjetova
otvorenih na vrhuncu cvjetanja) na obje biljke. Zbog
niskih temperatura tijekom siječnja cvjetanje je prestalo,
a cvjetovi se ponovo pojavljuju 1. veljače 2000. godine.
Vrhunac cvjetanja nastupio je u oba grma 7. veljače,
a kraj 3. ožujka 2000. godine. Ponovno smo 5. prosinca
2000. godine uočili pojavu cvjetova (oko
15 % u odnosu na broj cvjetova na vrhuncu cvjetanja)
na oba grma. U prvoga grma vrhunac je nastupio već


22. prosinca, a sve manji broj cvjetova nalazili smo do
kraja kalendarske godine. U drugoga grma vrhunac je
nastupio 19. siječnja 2001. godine. Ovakav pomak u
vremenu vrhunca cvjetanja može se obrazložiti neuobičajeno
visokim temperaturama tijekom prosinca 2000.
godine, kada su zabilježena tek 3 dana s vrijednošću
srednje dnevne temperature zraka između -4,9 i 0,0 °C,
11 dana s temperaturom između 0,1 i 5 °C i čak 12 dana
s temperaturom između 5,1 i 10,0 °C, odnosno 5 dana s
temperaturom između 10,1 i 15,0 °C. Tijekom razdoblja
cvjetanja srednje dnevne vrijednosti temperature zraka
varirale su između-5,4 i 14,8 °C. Vidljivo je da se u vrste
C. praecox ne može točno pretpostaviti početak, pa ni
vrhunac cvjetanja. Jedino završetak cvjetanja nastupa
svake godine gotovo u isto vrijeme. Prema našim opažanjima
razdoblje cvjetanjaje u ove vrste od 5. prosinca
do 6. ožujka, što se velikim dijelom poklapa s opažanjima
Jurkovića (1990). Zbog toga se problematika
vremena cvjetanja vrste C. praecox u Botaničkome vrtu
može smatrati velikim dijelom istraženom.
Rod Cornus L. - drijen pripada porodici Cornaceae
Dumort. Rod obuhvaća oko 40 vrsta listopadnoga
grmlja ili manjega drveća. Cvjetovi su sitni, dvospolni,
četveročlani, s jednim tučkom, u štitastim ili paštitastim
cvatovima. Plod je koštunica.


Cornus mas L. (= C. mascula L.) - tvrdi drijen je
grm ili manje stablo srednje i južne Europe, Male Azije,
Armenije i Kavkaza. Cvjetovi su sitni (oko 4 mm široki),
žuti, u oko 2 cm širokim štitastim cvatovima,
koji su pri osnovi okruženi sa četiri pricvjetna listića.
Cvjetanje je prije listanja, prema Krüssmann u
(1976) od veljače do travnja, a prema Jovanoviću
(1983) i Be an u (1973) u veljači i ožujku. Ettinger
(1882, 1883, 1883a) navodi za ovu vrstu daje 1882.
godine počela cvjetati 26. veljače, a 1883. godine 11.
ožujka. Borzan iKrapinec (1996) prateći generativne
fenofaze ove vrste navode da je cvat u oba promatrana
stabla u cijelosti bio razvijen 24. veljače 1994,
odnosno 23. veljače 1995. godine. Dana 3. ožujka
1994. godine, odnosno 28. veljače 1995. procvjetalo je
50 % cvata, a svi su cvjetovi procvjetali do 17. ožujka
1994., odnosno do 14. ožujka 1995. godine. Otpadanje
latica je 1994. godine uslijedilo 25. ožujka, a 1995. godine
u razdoblju između 21. i 28. ožujka. Mi smo pratili
cvjetanje dvaju stabala koja su 1998. godine počela s
cvjetanjem 20. veljače, vrhunac je nastupio 26. velja


če, a kraj 9. ožujka. Sljedeće, 1999. godine oba su stabla
s cvjetanjem započela 23. veljače. Vrhunac cvjetanja
je u jednoga stabla nastupio 15., a u drugog 18.
ožujka, dok je cvjetanje u oba stabla završilo 26. ožujka
1999. godine. Treće godine fenologija cvjetanjaje u
oba stabla bila istovjetna, pa početak bilježimo 23. veljače,
vrhunac 15. ožujka, a kraj 26. ožujka 2000. godine.
Dakle, početak cvjetanja je u drijena ujednačen i
redovito nastupa oko 20. veljače, iako treba napomenuti
da nijedna od triju zima tijekom kojih je cvjetanje
praćeno nije bila osobito jaka. Nešto je hladnija bila
veljača 1999. godine kada je srednja mjesečna temperatura
zraka iznosila 3,2 °C, te su niže temperature pomaknule
vrhunac cvjetanja u sredinu ožujka. Tijekom
razdoblja cvjetanja srednje dnevne vrijednosti temperature
zraka kretale su se od -3,8 do 14,8 °C. Promatrajući
odnos vrhunca cvjetanja i srednjih dnevnih vrijednosti
temperature zraka, uočljivo je daje vrhunac cvjetanja
pod znatno većim utjecajem temperaturnih kolebanja
od početka ili završetka cvjetanja. Završetak
cvjetanja ovisi o vrhuncu cvjetanja, te u pravilu nastupa
desetak dana nakon što je cvjetanje doseglo svoj
maksimum.


Rod Corylopsis Siebold et Zucc. - korilopsis pripada
porodici Hamamelidaceae R. Br. Rod obuhvaća
oko 20 listopadnih grmova ili manjih stabala Japana,
Kine i Himalaja. Cvjetovi su dvospolni, peteročlani,
žuti, mirisavi, u grozdastim cvatovima, na osnovi s
tankim listićima nalik braktejama. Plod je tobolac.


Corylopsis sinensis Hemsl. var. glandulifera Render
et Wilson (= C. glandulifera Hemsl.) - varijetet
glandulifera kineskoga korilopsisa je 4-5 m visoki
grm središnje i zapadne Kine, u kojeg su mlade grančice
žljezdaste. Mirisavi cvjetovi su limunžute boje, latice
jajaste (oko 8 mm duge) i duže od prašnika, a lapovi
zelenkastožuti, kratki i zaobljeni. Polenovnice su žute.
Žućkastozeleni pricvjetni listići su konkavni, s unutra-


Slika 4. Corylopsis sinensis Hemsl. var. glandulifera Rehdcr &
Wilson - varijetet glandulifera kineskog korilopsisa
Figure 4 Corylopsis sinensis Hemsl. var. glandulifera Rehder &
Wilson - variety glandulifera of Chinese winterhazel
(Foto: D. Kremer)