DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5 6. CXXVI {2002). 273-286
ZAKLJUČAK


Kod vrsta čije je cvjetanje praćeno, mogu se uočiti
određene razlike u reakciji na promjene vrijednosti srednje
dnevne i srednje mjesečne temperature zraka.
Tako neke vrste (Chimonanthus praecox, Jasminum
nudiflorum, Lonicera fragrantissima, Lonicera xpurpusii)
za povoljnih vremenskih prilika cvjetaju gotovo
tijekom cijele zime. Za njih nije moguće točno pretpostaviti
vrijeme početka, a često ni vrhunca cvjetanja,
jer je ono pod snažnim utjecajem vremenskih prilika,
ponajprije temperature. Druge vrste (Sarcococca spp.,
Corylopsis sinensis var. glandulifera, većina vrsta Forsvthia,
Lonicera praeflorens) cvjetaju uz manje
pomake svake godine približno u isto vrijeme. Na ove
vrste djeluju jedino veće promjene temperature u drugom
dijelu zime, posebno u veljači. Njima su bliske


LITERATURA


Anić, M., 1946: Dendrologija. U: Šafar, J. (ur.), Šumarski
priručnik, I dio, Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb, 475-582.


Bai ley, L. H. 1960: The Standard Cyclopedia of Horticulture
(vol. I). The Macmillan Company, New
York, 858-859.


Bean, W. J., 1973: Trees and Shrubs Hardy in the British
Isles (8: I-III). M. Bean and John Murray
Ltd, Frome and London.


Blasse, W., Hofmann, S., 1993: Phanologische Untersuchungen
an Suss und Sauerkirschen. Erwerbsobstbau
35(4): 88-91.


Borzan, Ž., 2001: Imenik drveća i grmlja - latinski,
hrvatski, engleski, njemački sa sinonimima. Hrvatske
šume, p. o. Zagreb, 485 pp.


Borzan, Ž., Krap in ec, K., 1996: F enološka opažanja
nekih taksona roda Cornus u Botaničkom vrtu
u Zagrebu. U: Mayer, B. (ur.), Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Šumarski
institut, Jastrebarsko, Zagreb, pp. 37-54.


Ettinger, J., 1882: Izkaz kada je godine 1882. u
okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list 6(4):
204-207.


Ettinger, J., 1883: Izkaz kada je godine 1882. i
1883. u okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list
7(5): 252-255.


Ettinger, J., 1883a: Izkaz o cvatnji i dozrijevanju
ploda šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.
Šum. list 7(6): 303-305.


Fitter, A. H., Fitter, R. S. R., Harris,I. T B. &
Williamson , M. H., 1995: Relationships bet


- Conclusion
vrste treće skupine (Cornus mas, Corylopsis spicata,


C. willmottiae, Hamamelis japonica ´Zuccariniana´,
Forsythia viridissima) koje su tijekom tri godine cvjetale
praktično u isto vrijeme. Općenito možemo zaključiti
da vrste koje cvjetaju ranije pokazuju manju stabilnost
u pogledu vremena cvjetanja nego one koje cvjetaju
kasnije (krajem zime ili početkom proljeća). Pri
tome sve vrste u pravilu pokazuju najveću stabilnost u
pogledu vremena završetka cvjetanja, nešto manje vrhunca
cvjetanja, dok je vrijeme početka cvjetanja najvarijabilnije.
No, bez obzira na određene razlike u vremenu
cvjetanja, svaka od promatranih vrsta samim tim
što cvjeta zimi zaslužuje posebnu pozornost u okviru
urbanoga šumarstva.
- References
ween first flowering date and temperature in the
flora of a locality in central England. Functional
Ecology 9(1): 55-60.


Fukarek, P., 1983: Forzitija. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
1:558-559.


Fukarek, P., 1983: Jasmin. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
2:177-178.


Gazi, V., 1983: Himonant. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
2: 61.


Ilijanić, Lj., Sugar, J., Topic, J., Šegulja, N.,
1974: Proučavanje sezonskih promjena u vegetaciji
Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija
9(2): 107-132.


Jovanović , B., 1983: Dren. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
1:361-362.


Jurković , M., 1987: Genofond drvenastih egzota
Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova
(Magistarski rad). Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 402 pp.


Jurković , M., 1988: Fruktifikacija i subspontano
razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu
Botaničkog vrta u Zagrebu. Šum. list 112(7-8):
327-334.


Jurković , M., 1990: Fenološke karakteristike nekih
drvenastih egzota u Zagrebu. Šum. list 114(6-8):
237-249.


Jurković , M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane
na području Hrvatske. Šum. list
118(11-12): 237-249.