DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 188 + 182.1
Medak , J., Slade , D., Vukelić , M., Medvedović , J.:
Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici
Peduncled Oak Forests in the Regions of "Premužno Jezero" and "Crno Jezero" in Lika 251
UDK 630* 304 + 964
Sporčić , M., Sabo , A.: Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.
Workers´ Injuring in Croatian Forestry During the Period of 1991-2000 261
PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY
COMMUNICATION
UDK 630* 181.8 + 270
Kremer, D.: Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu
Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Flowering of some Woody Plants During the Winter in the Botanical Garden
of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics 273
STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL
PAPERS
UDK 630* 232.1 + 524
Zelić , J., Međugorac , K.: Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom
(Querem borealis maxima Sarg.)
A Contribution to Management with Red Oak (Quercucs borealis maxima Sarg.) 287
UDK 630* 451 + 462
Vukelić , M.: Pašarenje na Velebitu
Grazing on Velebit 299
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
Bezak, K.: Oscilacije između mitologije i kvantne fizike 307
OBLJETNICE
Jakovac,H : Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri RaušuMrkobrad , M.: 50 godina Šumarije Vrbovec
310
311
KNJIGE I ČASOPISI
Kramer, H.: Obična jela (Abies alba) u Hrvatskoj Silver
Fir (Abies alba) in CroatiaKušan, V: Prof. dr. sc. Marinko Oluić : Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira:
sateliti, senzori, primjenaFrković , A.: Ugroženi planetGrospić , F.: L´ Italia Forestale e Montana, Monti e bosehi
313
314
316
318, 320
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Hofer, M., Dundović , J.: Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu
u Offenburgu Njemačka
325
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
Gračan , J.: Dr. se. Sanja Perić 328
Gračan , J.: Dr. se. Valentin Roth 329
ZAŠTITA PRIRODE
Arač , K.: Kukavica (Cuculus canorus L.) 331
IZ ŽIVOTA I RADA STUDENATA ŠUMARSTVA
Željezić , A., Mahnić , I.: Obilježavanje Dana planeta zemlje Cvjetni trg, 21. i 22. travnja 2002. 332
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Grospić , F.: Od Trga Mažuranića do Sv. Jure i natrag stručna
ekskurzija Hrvatskoga
šumarskog društva ogranak
Zagreb na područje DalmacijeJakovacH. : ZAPISNIK s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva
333
337
IN MEMOR1AM
I van če vic , V: Miroslav Prpić, (1926 2001)
Vrdoljak, Ž.: Oleg Vrtačnik, (1926 2002)
Starčević , T: Lidija FirštTomić, I.: Luka Milosevic, (1941 2002)
353
354
355
355
Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora