DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002), 287-298
UDK 630* 232.1 + 524


PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM
(Quercus borealis maxima Sarg.)


A CONTRIBUTION TO MANAGEMENT WITH RED OAK
(Quercucs borealis maxima Sarg.)


Juraj ZELIĆ*, Krešimir MEĐUGORAC**


SAŽETAK: Crveni hrast (Quercus borealis maxima Sarg.) unesen je prije
četrdesetak godina kao šumska satojinska vrsta alohtonog porijekla na područje
Požeške kotline.


Prirodni areal rasprostranjenja crvenog hrasta je Sjeverna Amerika. U


19. stoljeću prenesen je u Europu kao parkovna i šumska vrsta. Zbog široke
amplitude prilagodljivosti ekološkim uvjetima, kao gospodarska vrsta drveća
uzgaja se od prije stotinjak godina i u Hrvatskoj.
Osnivanje sastojina crvenog hrasta u požeškim šumama obavljeno je dvogodišnjim
sadnicama na degradiranim površinama hrasta kitnjka, graba i
bukve, na lesiviranom šumskom tlu. Pošumljavanje je obavljeno s oko pet tisuća
komada sadnica po hektaru.


Poslije osnivanja sastojina nije sustavno praćen rast i razvoj sastojina, a u


gospodarenju sastojinom oponašala se tehnika gospodarenja hrastom lužnjakom
i kitnjakom.
U radu su istraživane ekološko-gospodarske značajke crvenog hrasta.


Svrha istraživanja je utvrđivanje vertikalne i horizontalne strukture sastojine,
visinski, debljinski i volumni rast, prirast i razvoj, vrijeme kulminacije tečajnog
periodičnog prirasta, a cilj je utvrditi vrijeme, intenzitet i metode njege i
obnove sastojine. Parametri strukture sastojine utvrđivani su metodom analize
stabla i metodom izvrtaka.


Utvrđene zakonitosti prikazane su matematičkim funkcijama i grafikonima.


Posebno je obrađena distribucija broja stabala po hektaru i po debljinskim
stupnjevima, te uspoređena s teoretskom raspodjelom.


KIj u č n e r ij e č i: crveni hrast, ekološko-gospodarske značajke, analiza
stabla, rast, prirast, distribucija stabala, normalna raspodjela stabala.


UVODNO RAZMATRANJE - Introduction


Crveni hrast (Quercus boreali maxima Sarg.) je in-Prva kultura crvenog hrasta osnovana je u Hrvattroduciran
u Hrvatsku kao sastojinska šumska vrsta skoj prije 110 godina u šumskom predjelu Pičulin, u
prije stotinjak godina. Vjeruje se da je kao parkovna dolini rijeke Kupe2.
vrsta unesen ranije, no ne prije devetnaestog stoljeća1.


Mladen Obad Šćitaroci: Hrvatska parkovna baština, zaštita i obnova,
Školska knjiga, Zagreb. Autor nabraja unesene parkovne
vrste, str. 192. i 193. i spominje crveni hrast pod nazivom


*
Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Uprava šuma Požega, Milke Quercus rubra.
Trninc 2, 34000 Požega B. Prpić, Đ. Rauš, P. Prebjcžić: Mogućnost unošemja crvenog
** Krešimir Mcđugorac, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume" Uprava
hrasta u šumska staništa SR Hrvatske (Quercus borealis maxima
šuma Požega, Milke Trnine 2, 34000, Požega Sarg.), Šumarski list, Zagreb, 1981.