DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002). 251-260
UDK 630* 188 + 182.1


ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA "PREMUŽNO JEZERO
I "CRNO JEZERO" U LICI


PEDUNCLED OAK FORESTS IN THE REGIONS OF "PREMUŽNO JEZERO"
AND "CRNO JEZERO" IN LIKA


Jasnica MEDAK*, Danko SLADE*, Marko VUKELIĆ**, Juraj MEDVEDOVIĆ*


SAŽETAK: Šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj nalaze se najvećim dijelom
u sjevernom, Panonskom dijelu, a u njenom jugozapadnom dijelu na malim
disjunktnim površinama nalaze se na području krša u Lici. Dvije takve površine
lužnjakovih šuma nalaze se nedaleko mjesta Otočac, u predjelima
"Premužno jezero " i "Crno jezero ".


Lužnjakove šume na kršu, još k tome na stjenovitom terenu relativno velikih
nadmorskih visina, rijetkost je ijedna izuzetna vegetacijska pojava, pa je
stoga Šumarski institut u suradnji s Upravom šuma Gospić proveo znanstvena
istraživanja tijekom 1999. i 2000. godine.


U tim šumama provedena je analiza flornog sastava lužnjakovih šuma i
izrađena karta šumskih zajednica, uzeti su uzorci biljnog materijala hrasta
lužnjaka (grančice s pupovima), kako bi se utvrdilo genetsko porijeklo lužnjaka
te istražena povijest tih šuma.


Istraživanjima je utvrđeno:


1. Šume hrasta lužnjaka pripadaju šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i
običnog graba (ass. Carpino betuli-Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš
1969.), s naglašenom abundacijom mezofllnih vrsta iz reda Fagetalia. Osim
karakterističnih vrsta asocijacije (Carpinus betulus, Euonymus europaea,
Acer campestre, Carex sylvatica, Geum urbanurri) s velikom abundacijom
pridolaze Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, zatim Phytillis scolopendrium,
Sorbus torminalis, Abies alba i druge.
Postoje izuzetne vegetacijske pojave. Jedna je i ta što se šume lužnjaka nalaze
između vapnenih blokova na tlima raznih dubina, a mjestimično i nema
tla, pa vapnenac izbija na površinu. Druga neobična pojava je to što se na
lužnjakove izravno nadovezuju šume bukve i jele, što je jedinstven slučaj u
Hrvatskoj, i treće, specifičan je florni sastav šumske zajednice. Granica tih
dviju šuma ponegdje je jasna, šume su oštro odijeljene, a negdje je difuzna
širine do 100 m. Postoje mjesta, gdje jela i lužnjak rastu jedno pokraj drugog.
I to je jedna specifična pojava. Nadalje, šume su redovito izložene kratkotrajnim,
ali učestalim poplavama visine vode oko 1 mito 2-3 puta godišnje u trajanju
od nekoliko tjedana.


2. Hrast lužnjak istraživane populacije porijeklom je s Apeninskog poluotoka,
a u Lici se vjerojatno pojavio prije 11 000 do 10 000 godina.
3. Šume hrasta lužnjaka u Lici su prirodne, tj. nastale su prirodnim načinom,
što se zaključuje po pojedinim preostalim stablima u Gackom polju, a ne
postoje nikakvi zapisi o eventualnom sađenju hrasta lužnjaka.
Ključne riječi: hrast lužnjak, Lika, karta šumskih zajednica, florni
sastav, genetsko porijeklo


* Jasnica Medak, dipl. ing. šum., mr. se. Danko Slade, dr. se. Juraj Medvedović, svi iz Šumarskog instituta, Jastrebarsko
** Marko Vukelić, dipl. ing. šum., 53220 Otočac, Branimirova 6.