DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Vukelić: PASARENJE NA VELEBITU
kuća imala je i do 300 koza. Zbog velikog broja stoke,
šume su kroz idućih stotinjak godina devastirane. Tako
taksator D. Ilijić 1889. g. piše "Memorandum" kraljevskom
županu u kom izvještava o velikim i ogromnim
štetama što ih čine graničari sa svojom brojnom stokom
i zaključuje: "Dokle god naš graničar svoje blago
bude napasao u šumi, a ne ne jaslama svojim, dotle se
naše šume zeleniti neće ".


Druga zabrana držanja koza na otvorenom prostoru
te paša i brst u državnim šumama uslijedila je 1877. g.,
kada je u Vojnoj krajini uvedena civilna uprava, a treća
je donesena 1954. g.


Niti jedna zabrana držanja koza i brsta u šumama
nije se striktno provodila, pogotovo ne južnije od Gospića
te u Primorju i sjevernoj Dalamciji.


Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 299-305


Uzaludno je protiv koza agitirao jezikoslovac i ljubitelj
Velebita prof. Š u 1 e k u Otočcu i Gospiću, koji je
javno izjavio: "Koza je dobročinitelj koji dva puta više
uzima nego daje ".


Svi naši krajevi uz more su devastirani i erodirali su
zahvaljujući kozi, a tek nakon migracije stanovništva s
tih prostora koza je bilo sve manje, pa su se devastirane
površine počele prirodno obnavljati autohtonom vegetacijom.


Danas je zabrinjavajuće brojno stanje koza u nekim
mjestima Primorja i sjeverne Dalmacije (Bukovica),
gdje šumarstvo ima problema s kozarima koji uzgajaju
koze, iz razloga što koza nije izbirljiva u ishrani, jede
sve od trnine, gloga, šipka do ostalog raslinja i šumskog
bilja, na terenima gdje druga stoka ne može prići.


POVIJEST KRETANJA STOČARA U LICI
The history of cattle breeding in Lika


Gospodarska orijentacija Like (manje Gacke i Krbave)
stoljećima je bila vezana uz transhumantno stočarstvo.
Planine koje okružuju ovaj prostor sa svih
strana pogodovale su takvoj orijentaciji. Najviše su tome
pogodovali klimatski fenološki uvjeti u nastupanju
pašnjačke vegetacije tijekom pojedinih godišnjih doba.
Ličani, da bi osigurali svojoj stoci - posebno ovcama


podjednaku ishranu kroz sva godišnja doba, bili su prisiljeni
na stočarska kretanja. Ljeti se najveći broj tih
stočara kretao sa svojom stokom u okolne planine.
Najviše stoke prebivalo je u zoni Velebita, ličkog sredogorja
i Poštaka. Na Plješivicu nisu dizali svoja stada
zbog toga što su to bila granična područja i tadašnje
vlasti su zabranjivale ispašu zbog sigurnosti. Zimi su


Karta nekadašnjih kretanja stočara iz sjeverne Dalmacije na područje Like