DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Vukelić: PAŠARENJE NA VELEBITU Šumarski list br. 5-6. CXXV1 (2002), 299-305
voru bilo je točno precizirano koja dalmatinska sela
imaju pravo na ljetni uzdig u Liku. Ta sela nalazila su
se u sastavu dalmatinskih općina Knin, Kistanje, Skradin,
Benkovac, Obrovac i Nin. U pogledu trajanja ljetne
odnosno zimske paše, bio je utvrđen točan vremenski
raspored. Paša dalmatinske stoke na ličkom teritoriju
otpočinjala je svake godine 1. lipnja, a morala je
okončati do 30. rujna. Zimska ispaša ličkih stočara na
dalmatinskom teritoriju započinjala je 1. listopada i
trajala do 30. travnja iduće godine. U daljnjem tekstu
Gospićkog ugovora bilo je govora o svih 35 pašnjaka
Like koji su bili rezervirani za stočare iz Dalmacije.


S dalmatinske strane nije bilo tako precizno zacrtano


o pašnjacima koji su bili namijenjeni za ličke stočare. To
je vjerojatno ijedan od razloga stoje krajem 19. stoljeća
počeo jenjavati interes ličkih stočara za pašnjake u sjevernoj
Dalmaciji. Zbog toga se u Gospićkom ugovoru
govori uglavnom o ograničenju prava kretanja i ispaše
dalmatinske stoke u Lici, a puno manje o ograničavanju
prava ličke stoke u Dalmaciji. Glavni pristupni putevi
dalmatinske stoke u Liku vodili su preko velebitskog
prijelaza kod Vučjaka u Gračac, te dalje Glogovo i Cemernicu
sve do Mazina. Drugi važniji put vodio je dolinom
Zrmanje preko Velike Pop i ne za Poštak, a treći dolinom
Butišnice izravno na Poštak. Jaka ograničenja
branila su posvuda dalmatinskoj stoci korištenje ličkih
šuma. Vlasnicima dalmatinskih stada nije bilo dopušteno
da na teritoriju Like podižu svoje sezonske nastambe.
Gospićki ugovor potpisali su predstavnici zainteresiranih
ličkih i dalmatinskih općina i predstavnici tadašnjih
vlada u Zagrebu i Zadru.
Stupanjem na snagu Gospićkog ugovora stočari iz
Bukovice i Ravnih kotara izgonili su svoju stoku u Liku
sve do početka Drugog svijetskog rata. Prema karti
koja se nalazi u prilogu ovog članka vidi se daje sjužne
strane rijeke Zrmanje bilo nekad pet skupina dalmatinskih
sela, koja su se preko ljeta kretala sa stokom u
Liku radi ispaše.


Najzapadniju, prvu, skupinu činila su sela: Briševo,
Visočane, Dračevac, Poljica, Rubac i Ražanac. Stada
su se prevozila čamcima preko Velebitska kanala u tri
glavna smjera: prvi prema Tribnju, drugi prema Ledeniku,
a treći prema Starigradu.


Stada koja su se prevozila prema Tribnju kretala su
se dalje preko Počiteljskih vrata na pašnjak Jelovac.
Stada iz Ledenika kretala su se preko Ribničkih vrata
na pašnjak Oglavinovac, a "stada iz Starigrada nastavljala
su put kroz Veliku Paklenicu na pašnjak Doce ili
Struge.


Druga skupina sjevernodalmatinskih stočara polazila
je prema Lici iz šire okolice Novigrada i to sela:
Paljuv, Prigrada, Karin i Popović. Stoka iz Slivnice i
Posedarja kretala se smjerom preko Vinjerca. Sva stoka
prevozila se lađama preko Velebitskog kanala do


Starigrada ili Selina. Dalje su se razilazili po Velebitskim
pašnjacima od Javornika do Svetog brda.


Treća skupina stočara iz Dalmacije polazila je iz krševite
Bukovice te sela iz Ravnih kotara: Benkovac,
Lisičić, Lepuri, Dobropoljci i Brgud. S područja Bukovice
najviše je stoke dolazilo iz Kruševa. Bukovička
stada kretala su se preko Bruške i Zelengrada do
Obrovca gdje je bilo glavno križanje stočarskih puteva.
Iz Obrovca jedan dio išao je na Mali Halan, drugi dio
na pašnjake Milu i Žulinu, a treći se kretao preko Maškovaca
za Crnopac.


Četvrta skupina kretala je južnije od Ervenika i stoka
iz Bjeline, Modrinog i Biovičinog sela. U Erveniku su
se stočari razilazili u dva pravca. Jedan dio je kretao preko
Žegra i Krupe do Golubića i dalje na pašnjake Jabukovac
i Vučjak, a drugi je išao preko Doca za Javornik.
Većina dalmatinskih stočara koji su se kretali prema Javorniku
produžavala bi kretanje u unutrašnjost Like, sve
do Gutešinog vrela između Dabašnice i Mazina.


Peta skupina, s ishodištem u okolici Skradina, kretala
se preko Kistanja, Rudelje i Radučića, gdje se je
dijelila u tri pravca. Prvi pravac vodio je dolinom Zrmanje
prema Javorniku, drugi preko Prljeva na Poštak,
a treći dolinom Budišnice na Poštak i Gutešino vrelo.


Lički stočari, koji su u 19. stoljeću zimovali u Dalmaciji,
kretali su se u dva pravca. Prvi pravac vodio je
velebitskim stazama do Primorja, a drugi dolinom Zrmanje.


Na zimsku ispašu u Primorje kretala su se stada iz
sela: Čitluk, Počitelj, Medak, Kukljica, Međuvode,
Sveti Rok, Stikada, Gračac, Glogovo, Omšica, Bruvno,
Mazin i Velika i Mala Popina. To su sela koja su dijelila
svoje pašnjake sa stočarima iz Dalmacije. Lička stada
zadržavala su se u Primorju do proljeća, kada bi okopnio
snijeg vraćali su se u Liku. Lički stočari prvi su
obustavili stočarska kretanja u Dalmaciju, dok su dalmatinski
stočari to učinili mnogo kasnije.


Stočarska kretanja poslije Drugog svjetskog rata
potpuno su prestala. Tamo gdje je još prije nekoliko desetljeća
trajao dinamičan stočarski život, danas na tim
prostorima više nema žive duše.


Taj nagli preokret u gospodarskoj orijentaciji Like i
sjeverne Dalmacije poslije Drugog svjetskog rata posljedica
je velike migracije stanovništva u potrazi za
boljim životom. Nastupile su velike društvene promjene
popraćene razvojem industrije, školstva, turizma,
kulture, stoje sve izmijenilo način života na ovim prostorima.


Ličkih i dalmatinskih polunomadskih stočara više
nema, ostala je samo priča iz prošlosti, kao nepobitna istina
naglog progresa koje je donijelo vrijeme življenja.