DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Medak. D. Slade. M. Vukelić. J. Medvedović: SUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA . Šumarski list br 5 6, CXXVI (2002), 251-260


UVOD Introdaction


U šumskim predjelima "Premužno jezero" i "Crno
jezero", na planinskom masivu sjevernog Velebita u
Gospodarskoj jedinici "Crno jezero-Markovačke rudine",
na području Šumarije Otočac u Lici, nalaze se šume
hrasta lužnjaka. Nazivi predjela preuzeti su iz topografske
karte mjerila 1 : 25 000, a u Gospodarskoj osnovi
koriste se nazivi "Mala Kosa" i "Sarapine Drage".
Lokaliteti su odvojeni, površine 5,10 hau Crnom jezeru
(Mala Kosa) i 14,77 ha u Premužnom jezeru (Sarapine
Drage) te prikazani na topografskoj karti mjerila


1:25 000 (Karta 1). Osim šuma kojima upravlja Šumarija
Otočac, ima i nešto (do 5 ha) privatnih lužnjakovih
šuma. Razlika u površini lužnjakovih šuma koju je
utvrdila Služba za premjeru šuma Uprave šuma Gospić
i površine utvrđene GPS metodom (14,77 i 13,96 ha),
proizlazi iz individualne procjene šumarskih stručnjaka
o položaju granice, jerje ona mjestimično jako difuzna
i ima mjesta gdje lužnjak i jela rastu zajedno, stoje
jedna specifična pojava.
Međusobna zračna udaljenost središta predjela je
2 km, a najniži položaji terena Premužnog jezera iznose
455 m nadmorske visine.


Najniže položaje oba predjela zauzimaju pašnjaci,
nekada oranice, na višim su položajima šume hrasta
lužnjaka, a iznad su njih šume bukve i jele.


Ove lužnjakove šume ostaci su depresija na rubnim
dijelovima, gdje su također bile zastupljene i na tipičnim
tlima nastalim na naplavinama, što se jasno vidi
na priloženim fotografijama. Njihovo pojavljivanje u
kontaktnoj zoni i na vapnencu, na zaravnjenim terenima,
uvjetovano je hidrološkim režimom depresija kao
specifičnih stanišnih cjelina.


Posebnost položaja lužnjakovih šuma je u tome što
se nalaze na tlima između kamenih, vapnenih blokova.
Na njih se nastavljaju jelove šume, koje nedaleko ovih
lokaliteta pridolaze na najnižoj nadmorskoj visini u
Lici (oko 480 m). U vrijeme visokog vodostaja rijeke
Like, redovito se pojavljuje poplavna voda, najčešće
oko 3 m iznad najnižih položaja terena, koja u pravilu
zahvaća i lužnjakove šume.


Analizom kloroplastne DNA utvrdilo se iz kojeg
glacijalnog pribježišta potječe hrast nađen na ovom lokalitetu.


Zbog zanimljivosti ove vegetacijske pojave, istraživači
Šumarskog instituta Jastrebarsko proveli su 1999. i
2000. godine istraživanja povijesti nastanka tih šuma,
analizu reljefnih oblika, hidroloških prilika, utvrđivanje
genetskog porijekla hrasta lužnjaka te analizu flornoga
sastava. U "Premužnom jezeru" su lužnjakove šume više
cjelovite, krošnje stabala su bolje sklopljene i više su


Karta 1. Topografska karta dijela Like u kojem se nalaze šumski predjeli "Crno jezero" i "Premužno jezero" (Preslika
karte mjerila 1 : 25 000)
Map 1 A topographic map of a part of Lika with the regions "Premužno jezero" and "Crno jezero" (a copy of the
map 1 : 25 000)