DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


OSCILACIJE IZMEĐU MITOLOGIJE I KVANTNE FIZIKE


Nikada mi se nije sviđala upotreba
finalnih uzroka u istraživanju prirode
Ruđer Bošković


Smije li si hrvatsko šumarstvo, krajnje praktična
struka koja gospodari trećinom državnog teritorija,
uopće dopustiti oscilacije između mitologije i kvantne
fizike?


Odgovor na metaforičko pitanje Olega A n t o n i ć a,
dipl. ing. šumarstva, iz Instituta Ruder Bošković, Zagreb,
postavljenog u zadnjoj rečenici Zaključka u članku
"Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih
voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište
izvoditelja istoimene studije za "HE NOVO VIRJE",
objavljenog u Šumarskom listu broj 3-4 (2002).


Gibanje je jedan od najsloženijih pojmova u fizici.
Predodžbe vezane uz gibanja protežu se od treperenja
lišća, povećanja obujma krošanja, plodonošenja, rasta
u debljinu, rasta u visinu pa sve do pada stabla tijekom
sječa. Fizički je zakon stalna veza između neke pojave
i odgovarajućih veličina, a koja se može napisati pomoću
matematičkih simbola u obliku jednadžbi.


Pojmovi, zakoni, formule, i slično, uzeti zajedno,
čine egzaktnu znanost. I rastenje je egzaktna znanost.


Promatrajući poprečni presjek hrastovog debla na
slici 1. uočavamo karakteristične pojave - koncentrične
krugove, godove.


Slika 1. Poprečni presjek hrastovog debla


Ako analiziramo malo detaljnije, uočavamo godove
ranog i kasnog drva. Uočavamo i oscilacije u širini godova.
No, sve te pojave povezuje nešto zajedničko, vezano
uz neke periodične procese. Izazivaju predodžbe,
a vezano uz predodžbe stvoren je pojam val. Da bi ga
učinili posve jednoznačnim pripisana su mu četiri parametra:
amplituda, A, brzina v, valna duljina, X, i frekvencija co.


Istinski jezik prirode je jezik kvantne mehanike. On
nas uvodi u svijet kvantnih pojava u prirodi. Taj jezik
čarolija otvara mikrosvijet elementarnih čestica, otkriva
čvrste veze između mikrosustava i makrosustava te
sile koje ih kontroliraju.


Kvantna mehanika je opće prihvaćena fundamentalna
teorija prirode.


Kvantna mehanika je sustav formula, pojmova i predodžbi
koje nam omogućavaju da objasnimo i predvidimo
uočljiva svojstva kvantnih objekata.


Kvantni objekt je fizikalna stvarnost kojoj je osnovno
načelo dualizam i čija se svojstva mogu opisati upotrebom
kvantne mehanike (Ponomarev, 1988).


Kvantni objekt je svaka biljka, svako stablo, šumske
sastojine, sa svim pojavama koje nismo mogli objasniti
aksiomima, klasičnim zakonima i metodama.


Biljka je jedina u stanju hvatati valne pakete crvene
sunčeve svjetlosti, pohraniti energiju, reciklirati valne
pakete ugljičnog dioksida i isto tako isporučiti valne
pakete kisika te pritom proizvesti valne pakete organske
tvari.


U jednom satu kvadratni metar lišća uzme iz zraka
6-8 grama ili 3-4 litre ugljičnog dioksida te ispustiti
jednak volumen kisika. Čovjek potroši oko 500 litara
kisika na dan i vrati istu količinu ugljičnog dioksida
biljkama. Toliko daju tri odrasla stabla hrasta, jasena,
graba i svake druge šumske vrste.


Sada postavljam pitanje kolegi Olegu A n t o n i ć u:


Zar ćemo staviti na kocku šumu Repaš -Gabajeva
greda, Koprivničke nizinske šume, Svibovicu i Banov
brod, ekosustav zaobalja HE VIRJE, taj čudesni laboratorij
što nam život znači, da bi dobili samo kilovate?


Kilovate koje će elektroprivreda skupo naplatiti, a
Hrvatsko šumarstvo će o svom trošku sanirati posljedice.


Planeta Zemlja prima 2 kalorije u minuti na 1 cm2.
Od 4.2 milijuna tona fotona, koliko Sunce emitira svake
sekunde, Zemlja prima samo 1.85 kg. Prema Einsteinovoj
formuli E = me2 snaga 2 kilograma fotona je