DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Grubešić, M. Vodolšak. D. Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 361-366
zumijevanja problematike lovstva. Uz intelektualni rad
u lovačkim organizacijama jednako je važan i aktivni
fizički rad kako na obnovi lovno gospodarskih i lovno
tehničkih objekata, tako i na intenzivnoj prehrani i prihrani
divljači. To i jest uspjeh uzgoja i očuvanja naše
flore i faune. Poznato je, daje u većini lovačkih organizacija
donijet članak statuta, kojim se svi stariji članovi
(iznad 65 godina) oslobađaju od fizičkih aktivnosti u
lovištu. Što je veći postotak tih starijih lovaca - umi


rovljenika u lovačkom društvu, to je manje radno sposobnih
za kvalitetno održavanje i čuvanje lovišta, a sve
to odražava se i na cjelokupnu sliku jedne lovačke organizacije.
Važno je jož spomenuti, da taj postotak
umirovljenika ne obuhvaća samo starije, fizički nesposobne
lovce, već je tu i jedan dio mladih ljudi, koji su
silom prilika otišli u ranije mirovine, a oni su itekako
aktivni lovci.


7. ZAKLJUČAKStruktura lovaca Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske
županije može, ali i ne mora biti stvarni pokazatelj
stanja u hrvatskom lovstvu jer svaka županija ima svoju
posebnost u zemljopisnom položaju, prisutnosti određene
vrste divljači, kao i povijesnu vezanost na lovstvo.
Bez obzira na te karakterističnosti kao glavni zaključak
nameće se činjenica daje pristupna dob članova
Lovačkog saveza pomaknuta na sredovječne ljude,
pa se samim time smanjuje i lovački staž. To znači da


- Conclusion
bi vize pozornosti trebalo posvetiti edukaciji mladih
osoba koje bi na taj način imale vize interesa za učlanjenjem
u lovačke organizacije. Time bi lovci dobili
kvalitetne nasljednike i mlade ljude, koji bi ne samo lovili
divljač, već bi i svojim radom i znanjem pomagali
u cjelokupnoj zaštiti naže prirode. Nadalje, potrebno je
težiti većem učlanjenju ljudi s vizom naobrazbom,
kako bi svojim stručnim znanjem pridonijeli razvoju i
promicanju lovstva.


8. LITERATURA References
Andrašić,D., 1955.: Načini lovljenja, Lovačka knjiStrossmayera
u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
ga Zagreb, s. 173-178. Osijek, s. 172-179.
Andrašić , D., 1984.: Zoologija divljači i lovna teh1994.:
Zakon o lovu ("Narodne novine" broj 10/94.,
nologija, škripta, Sveučilišna naklada Liber, s. 29/99, i 14/01.)
288-295. 1994.: Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovno-
Darabuš , S., Jakelić , I.-Z., 1996.: Osnove lovstva, gospodarske osnove ("Narodne novine" broj
Hrvatski lovački savez, s. 240-265. 48/96.)
Skupina autora, 1967.: Lovački priručnik, Lova1994.:
Pravilnik o lovočuvarskoj službi ("Narodne nočka
knjiga, s. 45., 570-575. vine" broj 48/96.)
Skupina autora, 2001.: Lovstvo, Sveučilište J. J.


SUMMARY: There are 2294 hunters in 38 hunting associations in the Krapinsko-
zagorska County. The conditions which a hunter has to fulfill are regulated
by the law ("Narodne novine" nr. 10/94., 29/99. and 14/01.). To be
able to show the skill of hunters in their activities on the hunting ground, it is
necessary to establish their age, experience and educational structure. Their
structure is the following: the majority of the hunters are between 40 and 60
years of age, with 1 to 20 years of experience and with secondary school. Low
share of graduated people is disturbing, for it is their obligation to keep the
hunting on higher level. Therefore the education of younger people is recommended
to achieve greater interests for membership in hunting associations,
to enlarge advantages for the hunting science itself and realize better presentations
in the society. The last analysis shows the percentage of pensioners in
hunting associations and it shows that nearly one quarter of the hunters is
retired. In the most of the hunting associations older members are freed from
engagements on the hunting ground, so the entire work is upon the younger
members who also have less free time. It seems, after all, that education and
good will are what matters.


Key words: hunters, hunting associations, Krapinsko-zagorska Count