DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 367-390
UDK 630* 904


GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA


GREECE: A SURVEY OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES


Rudolf SABADI*


SAŽETAK: Grčka spada među siromašnije članice Zajednice petnaestorice
EZ. Kao pretežito mediteranska zemlja, šumarstvo Grčke, zbog oblika njezinog
teritorija, reljefa i geografije te posebice povijesti, jedno je od najbolnijih
gospodarskih grana te zemlje, u kojoj je s dugom obalom, stoje olakšavalo
pristupnost, bila i kolijevkom europske civilizacije. Ona je i poprištem neprekidnih
borbi i krčenja te šumskih požara, najteže pogođena erozijom. Na
takvom erodiranom tlu pučanstvu ne preostaje drugo da u borbi za svakodnevicu
koristi zemljište prema onom kakvo ono jest, jer za melioracije i druge
zahvate zaštite nije nikada bilo raspoloživih sredstava.


Šumarstvo i prerada drveta u Grčkoj predstavljaju u nacionalnom gospodarstvu
tek 0,15 % (šumarstvo) i 1,17 % (prerada drveta). Zbog takvog stanja
državi izgleda nije drugo ni preostalo nego da propisima održava nekakvo nemoguće
stanje interventnih promašaja (npr. u eksploataciji šuma, prodajama
drveta industriji, itd.), što osujećuje bilo kakav značajniji napredak u skoroj
budućnosti. Doda li se ovdje ogromna opasnost šteta od požara, u relativnom
smislu najteže od svih mediteranskih zemalja, za očekivati je da će Grčka za
nekoliko desetljeća biti sve izrazitija uvozna zemlja za drvo i drvne proizvode.
Bez vlastite osnove, a isto tako i s malo iskustva u rastućim kvalitetnim zahtjevima
tržišta EU, a posebno vlastitog, Grčka će morati uz daleko bolnije zahvate
proći put kojega su prošli ili prolaze npr. Portugal, Španjolska ili Irska.


Ključne riječi: geografske i reljefne značajke -rasprostranjenost šuma
-proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda -šumarska politika


UVOD
Ova je studija kompilacija raspoloživih izvora o šuzija
stojim na stajalištu da će to u obliku i obujmu kamarstvu
Grčke, kojeg sam priredio svojevremeno kav predajem našoj stručnoj javnosti poslužiti kao koza
studiju o stanju hrvatskog šumarstva, izrađenu risna informacija o šumarstvu zemlje koja je, iako me1994/
95., a koja je trebala poslužiti radi dobijanja potditeranska
kao što je i velik dio hrvatskog prostora,
punije slike o naporima i kretanjima u šumarstvima neprošla
povijesno drukčiji put od onoga naše domovine
kih zemalja. Iza toga je studija doživjela izvjesne preiHrvatske.
Onima koji će pak na nedostacima ovoga
nake i dopune. rada imati potrebu da načine bolji prikaz, mogu iskreno
poželjeti puno uspjeha i čestitati, jer će naša stru


Autor ovog rada nema iluzija daje on besprijekoran


čna javnost time biti obogaćena.


i da bi se moglo tome još mnogošta dodati, proširiti ili


prikazati na nekakav drukčiji način. Bez takvih preten


OPĆENITO


Grčka (HeAAaa najjužnija je zemlja Balkanskog stanovnika (1992). Glavni grad Atena, govorni jezik
poluotoka s površinom 131 960 km2 i oko 10 600 000 novogrčki.


* Prof. u. m., dr. se, dipl. ing. šum., dipl. oec. Rudolf Sabadi, Račkoga 12, Zagreb