DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 19     <-- 19 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA 1 PRERADE DRVA
Šumarski list br. 7 8, CXXV1 (2002). 367-390
UPORABA ZEMLJIŠTA U GRČKOJ - Land use in Greece


Ukupna površina Grčke iznosi 131.990 knr (13,2
milijuna ha, s oko 10,54 milijuna stanovnika).


Uporaba tog zemljišta je kako slijedi:


Tablica 4. Uporaba zemljišta u Grčkoj
Table 4 Land use in Greece


Kategorija uporabe - Land use Milijuna ha - Million ha %
Obrađeno zemljište - Cultivated land 3,96 30,0
Sume - Forest 2,51 19,0
Ostalo obraslo zemljište (grmlje, makija, garig, pojedinačno drveće i si.)


3,24 24,5


Other land covered by vegeration (bush, maquis, garigue, isolated trees etc.)
Pašnjaci - Meadows 2,49 18,9
Jezera, rijeke, močvare - Inland waters 0,31 2,3
Površine pod zgradama i ostalim objektima visoko i niskogradnje


0,47 3,6


Areas under buildings, roads, etc
Neplodno zemljište (stijenje i si.)


0,22 1,7


Unproductive land area (rocks, etc)


Ukupno - Total
13,20 100,0


Izvor: Glavna direkcija za šumarstvo, Min. poljoprivrede, Program za šumarstvo. 1976-80, Athens


Pašnjaci
Unutrašnje vode i močvare Meadows Površine pod zgradama
Inland waters and marshes 18.9% Area under buildings etc.
2.3% 3.6%


Ost. obraslo zemlj.


Obrađeno zemljište


Other covered land


Cultivated land


24.5%


30.0%


Neplodno zemljište


Šume


Unproductive land


Forest


1.7%


19.0%


Slika 1. Uporaba zemljišta u Grčkoj
Figure 1 Land Use in Greece


SUMOVLASNISTVO U GRČKOJ - Forest ownership in Greece


Tablica 5. Distribucija šumoposjeda 2,5 milijuna ha šuma je kako slijedi:
Table 5 Distribution of forest ownership of 2.5 million ha is as follows:


Sumovlasnik - Forest owner %
Država - State 66
Općine - Communities 12
Manastiri - Monasteries 4
Privatan šumoposjed - Private proprietorship 8
Ostali šumoposjednici* - Other owners 10


Ukupno - Total
100


*
U kategoriju "ostali šumoposjednici" uključene su dobrotvorne ustanove, kooperativc i skupni šumoposjed
(uz uključenje više od 3 pravne i/ili fizičke osobe). Distribucija šumoposjeda za površine klasificirane kao
"ostale obrasle površine" slična je ovoj za šumske površine.