DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 20     <-- 20 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 367-390
Tablica 6. Stanovništvo i klasifikacija zemljišta"´
Table 6 Population and land use classification


Jed. mjere - Unit Broj - Number
Pučanstvo (1964) - Population (1964) u 1000 10 050
Ukupna površina - Total area 1000 ha 13 199
Od toga kopnena površina, Land area 1000 ha 12 926
Unutrašnje vode - Inland waters 1000 ha 273
Sume i ostalo obraslo tlo - Forest and other wooded land 1000 ha 6 032
Poljoprivredno zemljište -Agricultural area 1000 ha 3964
Ostalo zemljište* - Other uses 1000 ha 2930


Tablica 7. Obraslo i neobraslo šumsko zemljište u Grčkoj


Table 7 Covered and uncovered forest land in Greece
Vrsta Jedinica mjere Količina
Visoke šume - Hingh forest
Obraslo šumsko tlo - Covered forest land


Ukupno - Total 1000 ha 1305


Četinjače - Conifereous 1000 ha 966
Listače - Broadleaved 1000 ha 339
Neobraslo šumsko zemljište - Uncovered forest land


Ukupno - Total 1000 ha
Četinjače - Conifereous 1000 ha Listače
- Broadleaved 1000 ha
Panj ače i degradirane šume - Coppice and degraded forest land
Obraslo šumsko tlo - Covered forest land


Ukupno - Total 1000 ha 1208


Četinjače - Conifereous 1000 ha
Listače - Broadleaved 1000 ha 1 208
Neobraslo šumsko zemljište - Uncovered forest land
Ukupno - Total 1000 ha Četinjače
- Conifereous 1000 ha
Listače - Broadleaved 1000 ha


NAČELA I CILJEVI GRČKE ŠUMARSKE POLITIKE
Principles and aims of Greece´s forest policy


Moguće ih je kao najvažnija nabrojati: Zaštita, očuvanje i podsticanje šumske flore i faune,
Uvažavanje društvene uloge šuma i sprječavanje uključiv poribnjavanje posebno u planinskim
vodotocima;


špekulacija sa i oko šumskog zemljišta;
Razvijanje svijesti o šumarstvu i bolje razumijevanOčuvanje
okolišnih i krajobraznih funkcija
je korisnosti šuma; nacionalnih šuma;
Zaštita šuma protiv požara i ostalih opasnosti Gospodarenje državnim šumama i briga za šume


ostalih tipova šumoposjeda.


uključivši ilegalnu sječu;
Zaštita tala i suzbijanje erozije, posebno u planinskim
predjelima;


UPRAVLJANJE SUMAMA - Forest administration


Ministar poljoprivrede odgovoran je za šumarstvo. nom 1981. Šumarska služba se decentralizira i orgaNa
temelju predsjedničkog dekreta izdanog u studenizira
kako slijedi:


Prema podacima iz knjige: The Forest Resources of the Temperate Zones, Vol. I. General Forest Resource Information, The
UN-ECE/FAO 1990 Forest Resource Assessment, UN ECE/FAO, New York 1992
Tu spadaju pašnjaci, ps udo alpske zone, površine pokrivene zgradama, putovima, stijenje. Broj dan za "šume i ostalo obraslo tlo" treba
promatrati kao procjenu.