DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 22     <-- 22 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA l´RLGULD ŠUMARSTVA 1 PRI-.RADI- DRVA
Šumarski list br. 7 -8, CXXVI (2002), 367-390
Tabliva 8. Šume i obraslo zemljište prema tipovima šuma i vrstama drveća u Grčkoj
Table 8 Forest and land under tree cover by silvicultural treatment and tree species in Greece


Sume i obraslo zemljište - Forest and land under tree cover
Ukupno - Total
Četinjače - Coniferous
Listače - Broadleaved
Sume - Forest
Ukupno - Total
Četinjače - Conuiferous
Listače - Broadleaved
Visoke šume - High forest
Ukupno - Total
Četinjače - Coniferous
Listače - Broadleaved
Panjače i ost. degrad. šume - Coppice & other degraded area
Ukupno - Total
Četinjače - Coniferous
Listače - Broadleaved


Tablica 9. Ostalo obraslo zemljište u Grčkoj
Table 9 Other by tree covered land in Greece


Vrsta - Species
Ukupno - Total
Ostalo obraslo zemljište - Oth. by tree covered land
Ukupno - Total
Četinjače - Coniferous
Listače Broadleaved
Površine s drvećem - Land under tree cover
Ukupno - Total
Četinjače - Coniferous
Listače - Broadleaved
Grmlje, šibljak, makija, garig - Shrub, maquis, garigue
Ukupno - Total
Četinjače - Coniferous
Listače - Broadleaved


Javne agencije nadležne za šumarsku politiku


Jedna služba u Grčkoj, nadležna za primjenu šumarske
politike i svih drugih djelatnosti spomenutih naprijed
je Šumarska služba Ministarstva poljoprivrede.


Zakonodavstvo


Nema šumarske politike bez zakonske regulative,
problem je u tome što u Grčkoj ima previše zakona
tako da se osjeća potreba za kodifikacijom i osuvremenjivanjem.
U tom smislu učinjen je pomak posljednjih
godina, ali još nije poznato tko što treba činiti.


Nacionalna šumarska politika i razvoj


Šumarstvo u Grčkoj teži da zadovolji potrebe društva
za proizvodima i uslugama na različite načine, kako
slijedi:


zaštita šuma i prirodnog okoliša općenito protiv požara,
bolesti i šteta, koje čini čovjek;
Jed. mjere - Unit


1000 ha
1000 ha
1000 ha


1000 ha
1000 ha
1000 ha


1000 ha
1000 ha
1000 ha


1000 ha
1000 ha
1000 ha


Jed. mjere - Unit


1000 ha
1000 ha
1000 ha


1000 ha
1000 ha
1000 ha


1000 ha
1000 ha
1000 ha


Broj - Number


6 032
1 072
4 960


2512
966
1 546


1 305
966
338


1 208
-
1 208


Broj - Number


3 520
105
3415


2 467
105
2 362


1 052


1 052


povećanju šumarske proizvodnje, posebice industrijskog
drveta;


povećanje proizvodnje ostalih proizvoda i usluga,
posebno:


ubrzanje radova smirivanja bujica, pridobivanje
zemljišta i ostalih infrastrukturalnih radnji;


stvaranje nužne infrastrukture kao što je pristup pučanstvu
u rekreaciji u šumi;


povećanje potencijala ispaše u šumama;


zaštita i razvoj divljači, riba u gorskim vodotocima
da bi se postigli prihodi od lova i ribolova;


unapređenje gospodarskog i društvenog stanja populacije
u gorju stvaranjem novih radnih mjesta i
boljih radnih uvjeta.
Radi postizanja tih ciljeva poduzeti su važni programi.
Njih financiraju različiti nacionalni izvori, kao što
su zajmovi iz Europske Investicijske Banke, Svjetske