DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 23     <-- 23 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA
banke i Fonda za rehabilitaciju Europskog savjeta. U
novije vrijeme značajna sredstva pridolaze iz programa
za regulaciju poljoprivrede EZ.


U šumarstvo se ulijeva oko 1% sredstava državnog
proračuna, te oko 3 % javnih investicija. Pravila koja
čine sredstva za investicije u šumarstvu, ista su kao i za
ostatak javnog sektora, i gotovo sva koristi Šumarska
služba.


Monetarna i porezna politika


Porezi


Primarni šumski proizvodi iz nedržavnih šuma
predmetom su neposrednog oporezivanja. Porez se zove
"Državni šumski porez" i plaćaju ga šumoposjednici
kada dobiju dozvolu za sječu od lokalne regionalne
šumarske službe. Porez je zasnovan na službenom cjeniku
šumskih proizvoda.


Službena lista i državni šumski porez utvrđuju se
za svaku godinu predsjedničkim dekretom na prijedlog
ministra poljoprivrede nakon dobijanja gledišta
Tehničkog savjeta za šumarstvo. Cjenik označuje vrste
primarnih šumskih proizvoda, zajedno s jediničnim
mjerama, jediničnim cijenama, nabavnim ci-jenama
(službenim) i Državni šumski porez, koji je određen
postotkom nabavne cijene, kako slijedi:


a) za tehničko drvo, koru i šumske sadnice
b) ta drveni ugljen, ogrjevno drvo i grmlje
c) za sve ostale proizvode (lišće, cvijeće, sjeme, itd.)


Dodatno plaća se zemljišni porez na sve nedržavne
šume. Cilj je da se djelomično pokriju troškovi nadzora.
Taj je porez trenutno negdje oko 1 dr/ha/god na
ukupnu posjedovanu površinu šume, uz uvjet da taj
porez ne smije prijeći 1/12 potencijalnog godišnjeg
prihoda procijenjenog na temelju cjenika.


Razvoj nedržavnog šumarstva


Do 1974. učinjeno je jako malo za razvoj privatnog
šumoposjeda. Da bi se takav razvoj unaprijedio, uvedeni
su podsticaji u 1974. godini za "gospodarsku podršku
poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i proizvodnje
ribarstva". Kao rezultat država daje subsidije na
projekte u visini 40-60% predračunske svote projekta
za sljedeće radove i materijale:


ponovno pošumlj ivanje i rasadnici


šumski putovi


zaštita od požara


mjere u lovnim područjima


radovi na pašnjačkom gospodarenju


izrada gospodarskih osnova


nabavka strojeva i alata
Kao metodu praćenja, Zakon br. 998 iz 1979. traži
od šumoposjednika da poduzimaju mjere zaštite šuma,
kao što su suzbijanje erozije, poplava, uspostavu protupožarnih
zaštitnih pruga, itd. Ovi poslovi mogu biti
poduzeti:


Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002). 367-390


I.
po šumoposjednicima, u kojem slučaju sve troškove
nadoknađuje država;
II. po državi, u kojem slučaju šumoposjednik snosi polovicu
troškova sve dok šuma gdje se radovi iz-vode
ne proizvodi zadovoljavajući prihod, u kojem
slučaju sav trošak snosi država.
U odredbama istog zakona, šumoposjednici su obvezni
da potroše 30% svojeg prihoda iz šumarstva na
razvoj svojih šuma. Unatoč gornjim podsticajima i obvezama,
razvoj šuma u privatnom šumoposjedu ostavlja
još mnogo toga što bi trebalo poželjeti.


Gospodarenje i zaštita šuma


Bujice


Preko 4 milijuna ha zemljišta djelomično je ili
potpuno erodirano. Procjenjuje se da se svake godine
po 1 km2 erodira oko 1.000 m3 materijala. Erozija bijaše
toliko ozbiljna, da glavne mjere suzbijanja moraju
biti prioritet.


Umirivanje bujica obavlja Šumarska služba započela
je 1932. godine u Grčkoj Makedoniji. Te mjere
nadopunjavale su velik razvoj nizina te regije. Šumarska
služba potrošila je 2,5 mlrd. drahmi između 1931. i
1983. (po cijenama 1970.) na suzbijanje bujica, tako
daje sada oko 80.000 ha, tj. 20 % najgore pogođenog
područja pod kontrolom17.


Postoji sada i poseban projekt u programu javnih
investicija za financiranje inžinjerskih i pošumljivačkih
radova za umirenje bujica i gospodarenje slivnim
područjima.


Gospodarenje šumama


Oko 38 % šuma su četinjače, a 62 % listače.
Ukupan godišnji prirast je 4 milijuna m3. Prosječna
drvna zaliha četinjača iznosi 112 mVha, a prosječan
prirast 2,4 m3/ha/god. Prosječna drvna zaliha listača je
oko 69 mVha s prirastom 2,1 mVha/god. Djelomično
pošumljene površine i zimzelene šume listača proizvode
dodatnih 0,43 milijuna mVgod.


Između 1850. i 1950. šume su pretrpjele velika nerazumna
korištenja i uništavanja. Obnova je započela
prije 35 godina i obuhvaća različite mjere koje su spomenute.


Šumska proizvodnja


Potrajan prihod procjenjuje se na oko 3,6 milijuna
m3 godišnje. Godišnje sječe su negdje oko 2,9 milijuna
m3, od čega su 15% trupci, stupovi, radničko drvo
i trupci za ljuštenje, dok je ostatak od 85 % ogrjev i celulozno
drvo (za proizvodnju celuloze i iverja za iveraste
ploče). Godišnja sječa manja je od potrajnog prihoda,
djelomično stoga stoje tražnja za ogrjevnim drvom


Kotoulas, D., 1989, Erosiosprobleme und Woldbachverbauung
in Griechenland, AFZ 4/89, pp. 86-89