DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 25     <-- 25 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA
Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 367-390
UPORABA SUMA I PRERADA DRVETA U GRČKOJ


Organizacija rada i tehnika iskorištavanja


U šumskom odjelu odnosno sastojini, bez obzira na
vlasništvo, smije se sjeći tek ako je takav postupak
predviđen i ako gaje odobrio ovlašteni šumarsk organ
te ako je takav zahvat predviđen uređajnim elaboratom.
U protivnom vodi se protiv počinitelja prekršajni
postupak gonjenja. Prije početka u sastojini predviđenoj
za sječu mora se izvršiti doznaka stabala, koju smije
obaviti samo ovlašten šumarnik odgovarajuće akademske
stručne spreme. Zbog šumskouzgojnog značaja
zahvata, na ovakvu djelatnost se od šumske uprave
polaže posebna vrijednost18.


Sječu najčešće obavljaju šumarske radne udruge ili
manje grupe šumskih radnika. U državnim šumama
kao i u velikim šumposjedima sječa je do kraja osamdesetih
u pravilu (70 do 90 %) obavljena u vlastitoj režiji
šumoposjednika. Nakon stupanja na snagu zakona
1541/85 (čl. 74) i Predsjedničkog dekreta 126/86 sada
dijelom u državnim šumama, kao i u ostalim javnim
šumama sječu, izradu i prodaju šumskih proizvoda
mora se prepustiti uz simboličnu zakupnu cijenu registriranim
i ovlaštenim trgovačkim društvima. Ovakva
odredba dočekana je s velikom zebnjom, budući da
grčki šumski radnici raspolažu s ograničenim stručnim
znanjem, a pored toga ovakva odredba može prouzročiti
gospodarske promašaje, koji u pravilu dovode do
devijacija na tržištu. Broj zaposlenih kreće se negdje
oko 10-12.000 u gotovo oko 420 kooperativa s labavom
organizacijskom povezanišću. Pri sječi i izradi
poslovi se izvode u grupama 2-6 osoba. Još u nedavnoj
prošlosti pri nepromišljenoj organizaciji posla i uslijed
nestručnosti šumskih radnika dolazilo je, na žalost dolazi
još uvijek iako u manjoj mjeri, do povreda na poslu,
posebno pri obaranju i izvlačenju, iako se gotovo
80 % svih radova na iskorištavanju u Grčkoj provodi
tijekom ljeta19.


Šumski sortimenti izrađeni u vlastitoj režiji državne
šumske uprave plaćani su akordno prema sortimen-tima.
Tarifne vrijednosti nisu međutim bile rezultat bilo
studija vremena niti posljedak statističkipouzdanih podataka20.
Uslijed toga je dolazilo do iznad prosječnih
nadnica posebice pri vrjednijim sortimentima, dok je u
tanjim sortimentima to pak dovodilo do vrlo niskih zaslužbi
radnika. To je bilo razlogom stvaranja nekoliko
problema grčkog šumarstva:


Upropaštavanje drveta uslijed nestručnog prikrajanja
u kratke sortimente odnosno prostorno drvo:


Odbijanje šumskih radnika da rade na iskorištavanju
ili izradi tankih šumskih sortimenata;


Smanjenje uporabne vrijednosti domaćih šumskih
proizvoda što je dovodilo (i još uvijek dovodi) do
povećanja potreba za uvozom visokovrijednih šumskih
sortimenata.
Tehnika iskorištavanja šuma pokazuje međutim napredak
u odnosu na vrijeme prije tridesetak godina.
Danas se obaranje i čišćenje od grana u potpunosti izvodi
motornim pilama, a sjekira se koristi samo pri
uklanjanju tankih grana ili izbojaka, odnosno pri okoravanju
drveta četinjača. Zbog zanemarivanja ergonomskih
načela dolazilo je i još uvijek dolazi do šteta
zdravlju radnika.


U Grčkoj je izvlačenje i iznošenje animalnom vučom
ili iznošenjem dosta često iako se sve više rabe suvremeni
strojevi kao npr. Timberjack, Unimog i drugi.
Transport se odvija, od pomoćnih stovarišta do pretovara
ili mjesta daljnje prerade kamionima, kojih je sve više
opremljeno uređajima za utovar/istovar (forwarder).
Uporaba suvremene opreme koja djeltvorno i rentabilno
može zamijeniti primitivnije i učincima slabije metode
zavisna je dakako o otvorenosti šuma21.


Visokoproizvodne šume u Grčkoj pretežito rastu u
visokom gorju. Spajanje tih šuma s javnom mrežom
putova još uvijek predstavlja težak problem. To je za
pripisati kako neujednačenoj i sporadičkoj distribuciji
sastojina, tako i udaljenosti od javne mreže putova. To
predstavlja velike investicije za izgradnju pristupnih
putova zbog nepovoljnog reljefa, klimatskih prilika i
sastava tala, visoke građevinske troškove.


Šumski putovi


Postojeća gustoća šumskih putova u Grčkoj donedavno
je iznosila u prosjeku samo 5-6 m/ha. Prema
planu u prvoj fazi na trebalo bi postići 12-15 m/ha, a u
drugoj fazi na 20-25 m/ha. Oko 60 % izvlačenja oblog
drva obavljalo se animalnom vučom od mjesta obaranja
do šumskog puta, a preostalih 40 % mehaničkim
sredstvima. Ogrjevno drvo malih dimenzija gotovo se
isključivo iznosilo od mjesta izrade do šumskog puta
životinjama.


Posljednjih četiri desetljeća uspjelo je šumarskoj
službi Grčke da sa stručnim osobljem i prema prilikama,
malima sredstvima koja je u tu svrhu država stavila
na raspolaganje, ostvari odgovarajuću vezu između
javne putne mreže i po prihodima bogatijim šumama,
tako daje veza sa gorskim šumskim područjima posta


is Kraniotis, K., 1985, Verwaltung und Organisation der Forstbetricbe, NELE-Kavala
" Haberle, S. 1961, Die representative Ermittlung des Zeitbedarfs als Grundlage einer Herlcitung von Vorgabezeiten fur Holzein-schlag ,


LFV, Bd. 12, Freiburg; Tsoumis, G., 1978, Die Ernte der Walderzeugnisse, 2. Aufl., Thessaloniki
:" Efthymiou, P.N., 1973, Das Stiickmassegesetz beim Holzriicken mit Zugtieren im Gebirgswald, Forstarchiv 44( 10) pp. 209-216
21 Stergiadis, G.Ch., 1989, Problem der WalderschlieBung und Holzbringung in Griechenland, AFZ, 4/89


379