DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 29     <-- 29 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 367-390
GRČKA INDUSTRIJA DRVA


Industrijska prerada i obrada drveta razvila se polodržavni
posjed. Nakon rata 1940-49 dolazi do brze izvicom
pedesetih godina. Prije toga postojala su samo gradnje grčke industrije drveta, posebice u vremenu od
primitivna oruđa kojima se radilo u nepristupačnim pla1955.
do 1980. Istovremen zamah građevinske djelatninskim
krajevima. Prva "moderna" pilana s jednom linosti,
industrijalizacija, povećanje standarda življenja i
nijom jarmače osnovana je na temelju projekta A. povećanje dohodaka širih slojeva pučanstva samo je
Oekonomoupoulosa, profesora iz Thessaloniki, 1937. ubrzalo taj razvoj.
godine u sveučilišnoj šumi Petuli u Pindos gorju, kao


Tablica 12. Grčka: Pregled kapaciteta za proizvodnju celuloze - Zrakosuho u 1 000 t/god
Table 12 Greece: Pulp capacity survey - Air dry in 1000 t/annually


93 94 95 96 97 98 99
Ukupno drvna celuloza za papir i karton - Wooden pulp for paper and paperboard 25 25 25 26 28 30 30
Celuloza od drugih vlakana za papir i karton - Pulp of other fibre for paper and board 150 150 150 155 160 160 160
Celuloza od slame - Pulp of straw 10 10 10 12 15 15 15
Celuloza od ost. vlakana - Pulp of other fibre 140 140 140 143 145 145 145


Izvor — Source: FAO, 2000: Pulp and paper capacities, Rome


Tablica 13. Grčka: Kapaciteti za proizvodnju papira i kartona u 1000 t/god zrakosuho
Table 13 Greece: Paper and paperboard capacities in 1000 t/y air dry


93 94 95 96 97 98 99
Ukupno papir i karton - Total paper and paperboard 750 750 750 770 800 850 850
Novinski papir - Newsprint 9 9 9 9 10 10 10
Ost.pisaći i tisk. papir - Other printing and writing paper 125 125 125 128 133 142 142
Ostali papir i karton - Other paper and paperboard 616 616 616 633 657 698 698
Papir za domaćinstva i huigijenski papiri - Household and sanitary papers 247 247 247 254 263 280 280
Papir za zamatanje i pakiranje - Wraping and packaging paper 325 325 325 334 347 368 368
Ostali papiri i kartoni - Other papaer and papaerboard 44 44 44 45 47 50 50


Izvor- Source: FAO, 2000: Pulp and paper capacities. Rome


Tablica 14. Grčka: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje pilanskih i furnirskih trupaca u 1.000 m3
Table 14 Greece: The development of production, imports, exports and domestic consumption of sawlogs and veneerlogs
in 1,000 m3


80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


Trupci za piljenje i furnir ukupno - Sawlogs and veneerlogs total in 1,000 m3
Proizvodnja - Production 407 583 615 446 407 445 482 445 524 482 546 555 605 465 508 389 467 467
Uvoz - Imports 347 257 145 210 191 157 229 213 275 276 278 278
Izvoz - Exports -1 -1 -1 -3 -3 -12 -19 -19
Domaća potrošnja


754 840 759 656 598 601 710 655 796 746 805 814 605 465 508 389 467 467


Domestic consumption
Trupci četinjača za piljenje i furnir - Sawlogs & veneer logs coniferous in 1,000 m3


Domestic consumption


Proizvodnja - Production 267 331 308 273 265 292 310 302 309 264 302 315 344 335 371 242 282 282
Uvoz - Imports 50 24 65 49 43 42 33 53 80 85 86 86
Izvoz - Exports -4 -8 -8
Domaća potrošnja 317
355 373 322 308 334 343 355 389 345 380 393 344 335 371 242 282 262


Trupci listača za piljenje i furnir - Broadleaved sawlogs & veneerlogs in 1000 m3
Proizvodnja - Production 140 252 307 173 142 153 172 143 215 218 244 240 271 130 137 147 185 185
Uvoz - Imports 297 233 81 161 148 115 196 160 195 191 192 192
Izvoz - Exports -1 -1 -3 -3 -8 -11 -11
Domaća potrošnja


437 485 388 334 290 267 367 300 407 401 425 421 271 130 137 147 185 185


Domestic consumption


Izvor - Source: FAO Yearbook 1980-1997, FAO Forestry Series No 26, No 30, No 32


383