DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 32     <-- 32 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA PREGLED ŠUMARSTVA 1 PRERADE DRVA Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 367-390
Tablica 18. Grčka: Kretanje proizvodn je, uvoza, izvoza i d( )mać< ; potrošnje papira u 1.000 t
Table 18 Greece: The development of production, imports, exports and domestic consumption of paper in 1,000 t
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


Papir i karton ukupno u 1 000 t - Paper and paperboard total in 1 000 t
Proizvodnja - Production 307 287 266 277 294 282 283 280 282 282 359 359 387 750 750 750 750 750
Uvoz - Imports 160 174 207 221 210 212 214 242 256 446 463 463 339 376 366 195 251 539
Izvoz - Exports -44 -43 -42 -17 -21 -26 -21 -24 -26 -63 -56 -56 -25 -23 -21 -28 -25 -30
Domaća potrošnja


423 418 431 481 483 468 476 498 512 665 766 766 701 .103 1095 917 976 1259


Domestic consumption
Novinski papir u 1 000 t - Newsprint in 1 000 t


Proizvodnja - Production 9 5 6 15 15 12 11 8 10 10 10 10 20 9 9 9 9 9
Uvoz - Imports 40 50 52 62 66 69 59 81 87 91 89 89 38 60 60 35 44 97
Izvoz - Exports -8 -4 -1 -2 --2 -1 -3 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -3 -3 -2
Domaća potrošnja Domestic
consumption 41 51 57 75 81 79 69 86 96 97 95 95 57 68 69 41 50 104
Pisaći i tiskarski papir u 1 000 t - Printing and writing paper in 1 000 t
Proizvodnja - Production 80 74 72 53 70 70 62 62 62 62 75 75 76 125 125 125 125 125
Uvoz - Imports 43 26 54 50 50 46 37 45 69 86 87 87 122 139 119 53 82 218
Izvoz - Exports -28 -23 -26 -2 -3 -3 -5 -7 -3 -7 -3 -3 -1 -2 -1 -3 -1 -2
Domaća potrošnja Domestic
consumption 95 77 100 101 117 113 94 100 128 141 159 159 187 262 243 175 206 340
Papiri za domaćinstvo i higijenski papiri u 1 0001 - Household-sanitary papers in 1 000 t
Proizvodnja Production
85 85 80 85 85 85 85 102 102 117 247 247 247 247 247
Uvoz - Imports 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Izvoz - Exports -9 -8 -8 -22 -20 -20 -8 -6 -6 -6 -10 -10
Domaća potrošnja Domestic
consumption 85 85 80 77 78 78 64 83 83 110 242 242 242 241 241
Papir za zamatanje i pakiranje u 1 000 t - Wrapping and packaging paper in 1 000 t
Proizvodnja - Production 83 83 80 85 85 85 85 152 152 117 325 325 325 325 325
Uvoz - Imports 100 100 84 125 140 140 50 50 52 29 36 36
Izvoz - Exports -19 -13 -14 -14 -17 -11 -22
Domaća potrošnja Domestic
consumption 83 83 80 185 185 169 210 292 273 154 361 361 337 350 339
Ostali papir i karton u 1 000 t - Other paper and paperboard in 1 000 t
Proizvodnja - Production 41 41 40 40 40 40 40 20 20 57 44 44 44 44 44
Uvoz - Imports 17 15 15 144 147 147 127 127 135 76 84 185
Izvoz - Exports -5 -5 -5 --4 -4 -2 -1
Domaća potrošnja Domestic
consumption 41 41 40 52 50 50 184 163 163 182 170 179 120 128 229
Izvor - Source: FAO Yearbook 1980-1997, FAO Forestry Series No 26, No 30, No 32


potrošnje, koja se namiruje uvozom. Izvoz furnira, masla
devedesetih godina, što je podmirivano uvozom.
hom egzota iz trupaca uvezenih iz afričkih zemalja goVelikim
dijelom su to MDF ploče.
tovo daje zanemariv (godišnje oko 0-3.000 m3). Paralelno oplemenjivanje određenih domaćih drv


Industrija šperploča pokriva domaćom proizvodnih
sortimenata namijenjenih daljnjoj preradi, npr. vinjom
potrebe, uz izvoz koji je u količinama od oko 15-šeslojne šperploče i furnirske ploče s umecima srednjih


26.000 m3 tekao do 1992., od kada je gotovo prestao. U slojeva (iz topolovine), kao i opskrba industrije namjeindustriji
šperploča udio utrošenih furnira potječe iz štaja visokovrijednim proizvodima, zahtijevaju poveuvoza
(okume, limba itd.). ćan uvoz stranih vrsta drveta.
Industrija iverastih ploča podmiruje domaće potreGrčka
nema vlastite proizvodnje polukemijske i kebe
koje se kreću negdje oko 250-300.000 m3 godišnje. I mijske celuloze, proizvodi samo mehaničku celulozu i
u ovom slučaju kao sirovina koristi se drvo za iveranje to do 25.000 t, iako je početkom devedesetih proizvodili
pak iverje iz uvoza u visokom postotku udjela. nja dostizala čak 50. tisuća tona godišnje. Poslije 1994.


Ploče vlaknatice proizvode se u Grčkoj u kapacitesvela
na prosjek od oko 25 tisuća tona godišnje, kakav
tima do oko 35.000 mVgod. Potrošnja je izrazito poraje
bio uglavnom, uz spomenute izuzetke, oko tridese