DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 33     <-- 33 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA
tak tisuća tona. I u ovom slučaju u mehaničkoj celulozi
priličan udio je iz uvezenog drva. Proizvodnja celuloze
iz ostalih (nedrvnih) vlakana pala je od četrdesetak tisuća
tona godišnje krajem osamdesetih, na svega oko
dvije tisuće t/god.


Potrošnja starog papira kreće se u količini od oko
160-200 tisuća tona godišnje, s tim daje udio uvoza u
potrošnji negdje oko 5-6 %.


Potrošnja papira i kartona znakovito je porasla u
razdoblju od dvadesetak godina, od 423 tisuće tona godišnje
1980., na 1.259 tisuća tona 1997. godine, postigavši
potrošnju po stanovniku godišnje od čak 118 kg,
stoje, ako je potrošnja papira objektivnim mjerilom visine
standarda života i civilizacijske razine, vrlo visok i
pokazuje daje Grčka, poput Portugala i Irske, itekako
prosperirala pridruživši se Europskoj Uniji.


Industrija kućnog, kuhinjskog i vrtnog pokućstva
doživjela je u Grčkoj velik uspon u pogledu broja no


Šumarski list br. 7-8. CXXV1 (2002), 367-390


voosnovanih poduzeća (s 1-3 zaposlenih). Ukupan prihod
ove branše se u razdoblju od 1960-1980. značajno
povećao, a povećanje se nastavilo poslije, posebno s
vrlo živom građevinskom djelatnošću. Uslijed strukturalnih
problema i ukidanja carina unutar EZ dolazi u
ovom području do značajnih struk-turalnih promjena.
Europska konkurencija prisiljava grčke proizvođače da
se prilagode novim uvjetima konkurencije. Grčki proizvođači
namještaja moraju računati s činjenicom da,
kada se radi o drvetu, za kvalitetnu proizvodnju trebaju
uvoziti drvne sirovine. To rade međutim i drugi. U
Grčkoj je za uklapanje u nove uvjete prijeko potrebno
što prije napustiti mediteransku opuštenost i posao i
poslovanje shvatiti ozbiljno. Prvi se rezultati već osjećaju,
iako neki autori tvrde da taj proces teče presporo.
Prvom zadaćom finalne i ostale industrije drveta u
Grčkoj ostaje strukturalna i poslovna prilagodba standardima
EU.


SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI


Pašarenje je u Grčkoj još uvijek neobično važan izvor
dohotka za velik broj stanovnika koji žive na selu,
a izvjestan dio kućanstava čak je još dijelom na razini
naturalne privrede, iako se broj takvih kućanstva rapidno
smanjuje i uskoro će nestati. Napori da se smanji
broj koza, koje brstom onemogućavaju regeneraciju
šuma, nisu barem do danas dali neke hvalevrijedne rezultate.
Godine 1985. iz ispasišta proizvedeno je


143.600 tona ovčijeg i 106.860 tona kozjeg mlijeka.
Deset godina kasnije iz istog izvora proizvedeno je
165.720 tona ovčijeg i 117.984 tona kozjeg mlijeka, radi
se dakle o porastu. Kozjeg mesa proizvedeno je
1985. godine 11.630 tona, a 1995. 12.160 tona. Ovčijeg
mesa proizvedeno je 1985. 21.250 tona, a 21.440
tona 1995. Proizvodnja ovčije vune ovaca sa ispasišta
koje pripada šumskom zemljištu je oko 2.000 tona godišnje,
dok se godišnje preoizvodi negdje preko 1,6
milijuna ko-mada koža stoke sitnog zuba. U razdoblju
od 10 godina porasla je proizvodnja meda za oko 40 %
(1985: 8.320 tona; 1995: 11.550 tona).
Proizvodnja božičnih drvci povećana je u razdoblju
1985-95 sa 70.000 ana 95.000 komada. Povećala se i
proizvodnja korjena vrijeska (Erica arborea) i njegov
izvoz (za proizvodnju lula) i to od 1.164 tone na 3.642
tona.


Politika razvoja nacionalne drvne industrije


Pilanski kapaciteti i kapaciteti proizvodnje iverastih
ploča ne samo da su preveliki za domaću i izvoznu tražnju,
već su opremljeni zastarjelom opremom, što sve
rezultira niskom proizvodnošću. Stvaranje tzv. kooperativnih
jedinica za proizvodnju drveta trebao je biti
prvim korakom za poboljšanje stanja. Događa se nešto
slično razvoju u Hrvatskoj od njezinog oslobođenja,
iako je cijeli razvoj prerade drveta u Hrvatskoj stalno
obilježen neprekidnim kartelizacijama i monopolima.


U pogledu standardizacije učinjen je neznatan pomak,
zbog nedostatka interesa.


Razvila su se odgovarajuća poduzeća za preradu drveta
najbolje kakvoće, ali ne i drveta inferiorne kakvoće
ili malenih dimenzija. Samo oko 40 % pilanskih ostataka
upotrebljava se u proizvodnji celuloze i iverastih
ploča. Sadašnje mogućnosti za nov razvoj su ograničene,
ali su tri velika postrojenja podignule od strane ruralne
kooperative unutar okvira poljoprivredne politike.
Gdje god se grade nove industrije, moraju se istovremeno
poduzeti i sve mjere zaštite okoliša.


Marketing
Državne šume. U najvećem broju državnih šuma
Šumarska služba obavlja sječu i izvlačenje do šumskih
putova u vlastitoj režiji, gdje se drvo prodaje na aukcijama,
a mali postotak se prerađuje u državnim industrijama,
dok se treći, isto tako malen dio, prodaje uz cijene
koštanja zadrugama.
U manje važnim državnim šumama sječa i prodaja
se sporazumno predaje zadrugama na temelju fiksnih
cjenovnika. Šumske zadruge ili to drvo prerađuju u
vlastitim pogonima, ili ga prodaju na tržištu aukci-jama
ili neposrednim sporazumima i pregovorima.
Nedržavne šume. Privatni šumoposjednici mogu
raditi sa svojim proizvodima što žele. Zadruge i općine
obvezne su po zakonu da na prodaju nude stojeće drvo
ili ga izrađenog isporučuju na pomoćno stovarište
šumskog puta na temelju fiksnih cjenika. Proizvodi iz
šuma pripadajućih zadrugama ili manastorima prodaju
se na slobodnom tržištu ili licitacijama ili pak neposrednim
pregovorima.
Opskrba primarnih potrošača. Velike industrije
općenito nabavljaju svoje sirovine neposredno kod
onih koji ih uzgajaju, odnosno proizvode. Mala indu