DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 34     <-- 34 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA
strija s druge strane, kupuje preko trgovaca, iako i oni
mogu bez zapreka sudjelovati u aukcijama zbog toga
što su na tim aukcijama ponuđene količine podijeljene
u malene lotove. Ogrjevno drvo kupuje se uobičajeno
od trgovaca. Dugoročni ugovori između isporučitelja i
prerađivačke industrije su rijetki.


Zaposlenost. Zaposleni u šumarstvu, kojih je 2,3 %
od ukupno zaposlenih u zemlji, imaju isti tretman kao i
svi zaposleni u drugim gospodarskim i negospodarskim
oblastima. U nadležnosti Ministarstva rada su škole za
izobrazbu i usavršavanje za sve gospodarske oblasti,


Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002). 367-390


uključivši šumarstvo. Privatne šumske industrije zapošljavaju
pak prema vlastitim načelima. Uzimanje u državnu
službu u šumarstvu podložno je jedinstvenim
pravilima u cijeloj zemlji za sve sektore gospodarstva.


Regionalna šumarska služba zapošljava radnike u
šumi, gdje je najveći dio sezonskog karaktera i to nakon
pribavljanja odobrenja od nadležne prefekture.


Šumarska služba poduzima posebne programe za
nezaposlene, ali je najveći dio ipak organiziran u okvirima
Ministarstva rada.


ŠUMARSKA IZOBRAZBA I ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U GRČKOJ25


Osnove grčke znanosti o prirodi i šumarstvu mogu
se pratiti sve do vremena procvata antičke Grčke.
Mnogobrojna opažanja i opise s uvjerljivom pronicljivošču
i sigurnošću sakupljeni su u radovima Platona,
Aristotela, Teofrasta i Pliniusa. Neka znanja iz šumarske
botanike, uzgajanja šuma i poznavanja drveta izneseni
u radovima Teofrasta, primijenjuju se još i danas
u suvremenoj šumarskoj znanosti.


Raspad antičke Grčke bacio je snažno unazad šumarska
istraživanja, gospodarenje i izobrazbu preko
2000 godina. Tek početkom dvadesetog stoljeća započelo
se na temelju iskustava srednjeeuropskog gospodarenja
šumama, razvijati vlastitu svijest o šumi, stoje
krenulo zajedno s osnutkom, odnosno intenzijikacijom
samostalnog znanstvenog istraživanja i samostalne šumarske
izobrazbe.


Danas Grčka ima Šumarski fakultet na Aristoteles
Sveučilištu u Thessaloniki; dva istraživačka centra u
Ateni i Vassilika/Thessaloniki, kao i tri više stručne
škole za šumarstvo.


Obvezno školovanje u Grčkoj sastoji se od šest godina
osnovnog školovanja, nakon kojega slijede tri godine
gimnazije. Iza toga upisuju se tri godine visoke
škole, pa potom tek školovanje na sveučilištu.


Škola za šumarstvo i prirodni okoliš na Sveučilištu
u Thessaloniki daje diplomsko obrazovanje, a traje pet
godina.


Postoje tri tehničke obrazovne ustanove koje školuju
polaznike u trogodišnjem trajanju. Pristup kako na
sveučilište, tako i u te ustanove dopušten je nakon uspješnog
završetka visoke škole. Čuvari šuma školuju
se u posebnim školama tijeko nastave koja traje 2-3
mjeseca. Šumarska služba određuje o zahtjevima prijema
u te škole, u koje je uključena završena osnovna
škola (6 god) ili nekog drugog adekvatnog obrazovanja.
Već duže vrijeme radi se na osnivanju četiri šumar


ska stručno-izobrazbena centra u okvirima općeg sustava
školovanja u zemlji.


Razvoj sveučilišne nastave. Nakon oslobođenja
južne Grčke od turske okupacije oko 1830. g. nastao je
u mnogim upravnim i zemaljsko-gospodarskim disciplinama
ozbiljan manjak stručnog osoblja. Uprava
šuma pripadala je više desetljeća Ministarstvu financija,
pri čemu je jedva koji činovnik ili namještenik u
području šumarskih područja rada, imao šumskogospodarsku
izobrazbu.


1847. kao prvi, u Njemačkoj sveučilišno izobraženi
šumarnici E. Origenis i P. Balsamakis,30 godina
poslije N. Chloros (1878) i K. Samios (1892) postaju
namještenici u Šumarskom odjelu. Između 1898. i
1905. osam daljih diplomiranih građevinskih inženjera
poslano je na studij u Njemačku i u Beč. To je početak
osamostaljenja i ojačanja gospodarenja šumama.


Već je 1887. na Visokoj Nacionalnoj Tehničkoj školi
u Ateni (EMP) prof. N. Chloro s održao prva predavanja
o "Općem nauku o šumama", "Nauku o bujičarstvu"
i "Čvrstoći drveta". Prema Zakonu 893/1917.
osnovan je prvi vlastiti Šumarski fakultet kao odjel
EMP-a. On je privremeno stajao pod nadzorom Ministarstva
poljoprivrede. Spomenuti šumarnici, koji su
studirali ili su promovirani u njemačkom govornom
području, postali su prvim profesorima šumarskih disciplina
i pronosili su i širili osnove njemačkih šumarskih
znanosti u Grčku. Oni su ostavili velik utjecaj, koji
se osjeća i danas.


Nakon deset godina šumarski odjel premješten je na
ondašnje novoosnovano sjevemogrčko "Sveučilište
Aristoteles Thessaloniki", i time je smješten u središte
grčkog šumarstva. Ponovno je 60 diplomanata Atenskog
sveučilišta otišlo na fakultete u Njemačku ili Austriju,
da bi se specijalizirali u novim strukovnim disciplinama.
Tako je nastao šumarski odsjek Poljoprivre-


Dr. Paul N. Efthymiou, Forstliche Ausbildung und Forschung in Griechenland, FVA Thessaloniki, Allgemcine Forst Zeitschrift, No
4/28. Januar 1989; Aristoteles Universitat, 1985., Studien-Fiihrer der Abt. f. Forstwissenschaft u. Nat. Umwelt, Thessaloniki;
Ockonomopoulos, 1967., Der Universitatsforst Pertuli und die Entwicklung einer aktiven Forstwirtschaft in Griechenland, For-starchiv
38(11/12)pp. 278-83; Rubner, H., 1965., Griechischer Geist und forstliches Wissen, Allgem. Forst-u. Jagdzeitung 136(6)pp. 135-44