DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 35     <-- 35 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA
Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 367-390
dno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Solunu, koji je s
vremenom postao središtem izbobrazbe s visokokvalificiranim
nastavnim osobljem. U tu svrhu odobren je
prijenos dvaju državnih šumskih objekata na Sveučilište
i to šuma Petuli/Pindos s 3.300 ha jelovih šuma i
Taxiarchis/Chalkidiki hrast/bukva miješane šume površine
6.000 ha., koje su uz ogromno osobno zalaganje
i dalekovidnost nekih profesora (P. Kontos , A.
Oekonompoulos) stvoreni kao objekti za izvrsne
terenske vježbe.


Između 1917. do 1985. na Šumarskom fakultetu diplomiralo
je 1.745 inženjera šumarstva, a doktoriralo
ih je 16. U školskoj godini 1985/86 upisano je ukupno
797 studenata šumarstva, gdje od 1983. svako godište
obuhvaća 200 do 250 studenata.


Odjel za "Šumskogospodarski i prirodan okoliš",
kako se on zove danas, s dva daljnja odjela za poljo-privredu
i veterinarsku medicinu, čini fakultet za "Geotehničke
znanosti". U ljeto 1982. grčki je parla-ment donio
"Okvirni visokoškolski zakon" (1268/1982) koji
omogućuje duboku reformu studija, koja je u drugim
oblastima bila već provedena.


Prijašnji instituti i katedre šumskogospodarskog
odjela objedinjeni su u pet sektora:


1.
Šumarska proizvodnja, zaštita šuma i prirodni okoliš;
2.
Planinsko pašarenje i lovno gospodarstvo;
3.
Planiranje i razvoj prirodnih izvora;
4.
Šumarsko tehnički radovi i bujičarstvo;
5.
Uporaba šuma i tehnologija drveta.
Svaki od sektora vođen je skupštinom. Najviši organ
odlučivanja odjela je generalna skupština, u kojoj
sudjeluju sve interesne grupe, dakle i studenti s 50 %
broja profesora, s pravom glasa.
Studij obuhvaća sve discipline šumarstva i prerade
drveta kao i njegu okoliša, u usporedbi s njemačkim
planom nastave, proširen je za nekoliko disciplina.
Studij traje deset semestara. Svaki srudent mora slušati
ukupno 262 nastavne jedinice (semstralne tjedne sate)
za obvezne i izborne predmete, nakon čega polaže ispite.
Unutar tih nastavnih jedinica uračunavaju se 45 jedinica
za praksu i 20 za diplomski rad. Iako se apsolventi
označavaju kao "opći praktičari - generalisti), teži
se u sektorskom području ka produbljivanju izvjesne
grube specijalizacije.


Za čistu šumarsku djelatnost šumskogospodarskog
odjela u Solunu na raspolaganju je sljedeći personal:


i.
32 profesora za različite stupnjeve;
ii.
22 znanstvena asistenta (diplomirani šumarnici)
iii. 25 upravnih činovnika i režijskog osoblja.
Vrijedno je primijetiti da su gotovo svi profesori promovirani
u Zapadnoj Europi ili SAD, odnosno da su
ondje specijalizirali. Pojedini profesori su na temelju


njihovih dostignuća međunarodno priznati pri drugim
sveučilištima i međunarodnim gremijima (IUFRO,
IAWAitd.).


Prostornim proširenjem fakulteta omogućio se studij
većem broju studenata, u skladu s potrebama prakse
i znanosti.


Izobrazba srednjeg šumarsko tehničkog kadra


Prva grčka šumarska škola za izobrazbu lugara
(tehničara) i čuvara šuma osnovana je u Vytini u Arkadiji
1896. godine uz pomoć danskih šumarnika. Desetljeće
poslije, osnovana je druga šumarska škola u
Ayia/Larissa. Apsolventi tih šumarskih škola su samoprijegorno
od početka stoljeća i s velikim zalaganjem
pridonijeli zazvoju grčkog šumarstva.


Odprije dvadesetak godina došlo je do promjene.
Prijašnje šumarske škole ne rade više pod nadzorom i
brigom državne šumske uprave (Ministarstvo poljoprivrede)
već su pod Ministarstvom kulture. U okviru okvirnog
zakona stručnih škola postoje danas tri visoke
šumarske škole /T.E.I.) u Drama-i, Kardits-i i Karpenisio-
i. Tamošnja izobrazba obuhvaća šest semestara, njezine
apsolvente najčešće zapošljava državna šumska
uprava. Još nedavno vladala je oskudica za šumarskim
čivonicima-tehničarima, odnosno šumarničkih tehnologa,
kako se nazivaju u Grčkoj, koja je prebrođena, pa se
uslijed toga morao uvesti na sveučilištu, kao i u stručnim
školama, numerus clausus pri imatrikulaciji.


Izobrazba čuvara šuma i šumskih radnika. Nasuprot
višoj i visokoškolskoj izobrazbi za niže šumarsko
osoblje ne postoji sistematska obuka.Cuvari šuma
stječu svoja temeljna znanja tijekom specijaliziranog
tečaja kojeg održavaju iskusni šumarnici. Ovakvo kvalificiranje
traje između osam do 12 tjedana, a od kandidata
zahtijeva iskustvo u šumskim radovima, kao i
prethodno devetgodišnje osnovno školovanje.


Od 1956. prof. Oekonomopoulos je u sveučilišnom
objektu Petuli u planinama Pindosa osnovao školu za
radništvo u šumarstvu. U tu svrhu su u prvim godinama
pozivani stručni radnici i specijalisti iz Njemačke i
Austrije. Nažalost, za daljnji nastavak ove krasne ideje
nije bilo sluha, budući da u državnim i komunalnim šumama
nema stalno zaposlenog osoblja. Od prestanka
rada te institucije, održavani su samo kratki tečajevi za
stjecanje kvalifikacija.


Istraživanja u šumarstvu i preradi drveta. Prof


H. Rubner nastanak europskog šumarstva velikim
dijelom svodi na pristup i ideje značajne za grčke filozofe
prirode. Suvremena Grčka morala je nasuprot tomu,
uslijed novostvorenih promjena u šumarstvu (degradacija
šuma i tala, erozija) početi sa znanstvenim istraživanjima
od samog početka. Nakon osnutka Šumarskog
fakulteta u Ateni započela su i primijenjena
istraživanja. Zakonski je bilo omogućeno da se na vlastitu
odgovornost poduzimaju istraživanja kako bi pro