DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 36     <-- 36 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA
Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 367-390
našli odgovori za probleme. Tako je došlo do osnutka
provizornih ureda za istraživanja. Nakon 2. svjetskog
rata državna je uprava načinila dva značajna koraka
unaprijed: osnovala je 1946 Šumarski fakultet u Ateni,
a 1962. prvo kao podružnicu, potom osamostaljen Šumarski
fakultet u Solunu.


Istraživanja na Sveučilištu. Nastavno osoblje šumarske
Visoke škole u Solunu pravovremeno je uočio
značaj šumarske istraživačke djelatnosti kao posljedicu
grčkih šumarskih i društvenih prilika. Time se steklo
bogatstvo saznanja o šumarstvu Grčke, koje služi
kao ishodište za nova istraživanja i saznanja.


Šumarska istraživanja na Sveučilštu Aristoteles usredotočuju
se u prvom redu na sve grane šumarstva i prerade
drveta kao i njegu krajobraza i ljudskog okoliša
koja su promicana sljedećim dinamičnim prednostima:


Raspolažući s visoko obrazovanim nastavnim i istraživačkim
kadrom od preko 50 znanstvenika;


Integrira svih pedesetak tisuća studenata Sveučilišta
u Thessaloniki, svih struka na intenzivnu razmjenu
misli i saznanja;


Iskorištavajući postdiplomski studij i doktorske radove
za izradu novih ideja i perspektiva kod mladih,
motiviranih šumarnika;


Imajući još k tomu na raspolaganju dva uzorita šumarska
objekta s kojima gospodari Sveučilište i
gdje se ispituje novi razvoj u praktično primjenjivim
uvjetima.
Svakako da pri takvim usmjerenjima i zamislima,
praktično odvijanje nastavnog i znanstvenog te prak


tičnog rada ne teče prema originalnim i idealnim zamislima,
najveći broj problema su dakako ljudi, što se rješava
od prilike do prilike, kao uostalom svugdje.


Šumarska istraživanja


Istraživanja u šumarstvu potpadaju pod Ministarstvo
poljoprivrede i izvodi ga Instituti za šumarska istraživanja
u Ateni i Solunu. O predmetima istraživanja
sporazumijevaju se istraživački instituti i sekcije Centralne
službe, od kojih je jedna odgovorna za koordinaciju
i financiranje. Cilj šumarskih istraživanja je pomoć
u ostvarenju ciljeva šumarske politike.


Izvjesna istraživanja provodi i Škola šumarstva i
nacionalnig izvora na Sveučilištu u Solunu (Thessaloniki).
Svi rezultati istraživanja objavljuju se u ediciji
"ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA" od kojih godišnje
izlazi 2-6 brojeva, ovisno o postignutim rezultatima istraživanja.
Edicije se dijele besplatno svim šumarskim
službama i najvažnijim bibliotekama diljem zemlje.
Velik broj primjeraka distribuira se inozemnim bibliotekama
i sveučilištima.


Međunarodna suradnja


Glavni cilj nacionalne politike međunarodne suradnje
u šumarskom sektoru je formulacija i primjena opće
politike EZ-a djelotvorne zaštite i razvoja šuma Zajednice.
Glavni cilj kontakata sa zemljama izvan EZ je
razmjena znanja, tehnologije i iskustava.


Veze glede tehničke pomoći razvijene su s FAO,
OECD i ECE. Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo
narodnog gospodarstva zajednički su odgovorni
za sve naprijed spomenute eksterne veze šumarstva.


SUMMARY: Greece belongs to the poorer members of the Union of Fifteen, EU.
Predominantly mediterranean coun-try, forestry of Greece, due to the shape of its territorry,
relief and its geography, but particularly due to its history, is among most sick
branches of the national economy of this country, which faciliated aces-sibilty by its
long littoral, being the craddle od the European civilization. Greece was the incessant
bat-tleground and clearing, including forest fires, is most heavier struck by erosion.
On such eroded soil to the poor population nothing was left, in everyday´s struggle for
life, but to use the soil as it was, having no means for meliorations or protection.


Forestry and forest industries of Greece in the national economy represent only


0.15 % forestry) and 1.17 % (forest industries). Taken into account the actual situation,
the only thing obviously left to the state was to maintain, from the market aspect,
impossible situation of market failures (e.g. in forest utilization, timber sales to the
industry, etc.), which prevented any significant progress in the near fu-ture. Adding
the huge danger from forest fires, in the realtive comparison the heaviest among all
Medi-terranean European countries, it was to expected that Greece for the significant
number of decades was to remain dependent upon imports of wood and its products.
Being without reasources of its own, with so little experience towards growing market
standards regarding quality and other trading requirements, Greece will be forced to
get through painful restructuring, already accomplished by countries such as
Portugal, Spain and Ireland.
Key wo rds: Geographical and relief characteristics -Distribution of forests Production
and consump-tion of forest and wood products — Forest policy