DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 37     <-- 37 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 391-400
UDK 630* 524


PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA
VOLUMENA SASTOJINE I PROVJERU TARIFNOG NIZA


THE APPLICATION HOHENADEL CONTROL METHOD FOR ACCOUNT VOLUME
AND PROVISIONAL VOLUME TARIFF OF FOREST ASSOCIATION


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Za kontrolu volumena sastojim, koja je utvrđena nekom od uobičajenih
metoda (primjerne površine, totalna klupaža) moguće je primijeniti
metodu Hohenadla.


Pri obračunu volumena sastojine po navedenoj metodi kao modelna stabla,
predstavnici sastojine, služe donje i gornje sastojinsko stablo s prsnim
promjerima izračunatih iz arimetičke sredine prsnih promjera stabala sastojine
umanjenih, odnosno uvećanih za iznos standardne devijacije svih prsnih
promjera stabala sastojine.


U članku su za objektivnije saznanje o predstavnicima stabala korištena
konkretna i normalna raspodjela prsnih promjera stabala u sastojini, beta distribucija.


Za kontrolu tarifnog niza (drvnogromadne linije) za hrast kitnjak u konkretnoj
sastojini su uz stabla predstavnika, korištene izjednačene visine i pripadajući
oblični brojevi po debljinskim stupnjevima.


Hohenadlova metoda bazira se na pretpostavci da se drvnogromadna linija
(tarifni niz) može izjednačiti parabolom drugog stupnja.


Usporedbom volumena sastojine za hrast kitnjak i tarifnog niza za hrast
kitnjak po prethodnoj metodi i metodi Hohenadla, izračunata je razlika i relativna
pogreška volumena sastojine.


Ključne r ij eči: hrast kitnjak, Hohenadlova metoda, donje i gornje sastojinsko
stablo, konkretna i teoretska distribucija stabala, volumen sastojine,
visina, oblični broj, tarifni niz.


UVOD - Introduction


Prilikom operativnog provođenja propisa Osnove U praksi se nedozvoljena razlika volumena sastojigospodarenja
pojavljuju se slučajevi nedozvoljenih ne posebno potencira, ako je ona znatno niža prilikom
razlika u drvnoj zalihi sastojina predviđenih za dovrdoznake
za dovršnu sječu od zaduženja u Osnovi gosšnu
sječu, zaduženih u Osnovi gospodarenja, u odnosu podarenja.
na izmjeru volumena sastojine za do vršni sijek.


Državna šumarska inspekcija nerijetko proziva šu


Osim razlike u volumenu sastojine, koja indicira na marsku operativu da je drvnu masu sastojine prethopogrešnu
evidenciju broja stabala u sastojini po hektadno
netransparentno iskoristila ili čak otuđila, te je biru
površine, sumnja se daje pogrešno odabrana drvnolanca
stanja u gospodarenju sastojinom nedozvoljeno
gromadna linija (tarifni niz) zbog neadekvatne primjepogrešna.
ne visinske krivulje, kao reprezentanta niza sličnih saKao
primjer mogućeg rješenja konkretnog slučaja
stojina, na konkretnu sastojinu. kontrole volumena sastojine i primijenjenog tarifnog ni


za navodi se sastojina hrasta kitnjaka i bukve, odjel 56a,


* Mr. se. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Uprava šuma Požega
Milke Tmine 2, 34 000 Požega g. j . "Južni Dilj", u kojem je prilikom doznake stabala za