DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 47     <-- 47 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 401-406
UDK 630* 839 742


BURZA DRVNOG OSTATKA U HRVATSKOJ


EUROPEAN BIOFUEL EXCHANGE IN CROATIA


Julije DOMAC, Milan JAKOPOVIĆ2, Stjepan RISOVIĆ´


SAŽETAK: Biomasa u razvijenim europskim zemljama već odavno predstavlja
unosan posao, a njome se trguje čak i na velike udaljenosti kao stoje
između Kanade i Švedske. Za olakšavanje ovakve trgovine i povezivanje potencijalnih
kupaca i prodavatelja u Europi postoji i specijalizirana burza, odnosno
institucija koja uz definiranu cijenu za pojedini tip biomase organizira
izravnu prodaju od strane proizvođača zainteresiranom kupcu te po potrebi i
transport. Navedena institucija djeluje pod nazivom Europska burza biomase
(EBEX), sjedište joj je u Beču, a razvila se iz nekadašnje Austrijske burze biomase
koja je djelovala samo na području Austrije. Burza je izrazila zanimanje
za širenje na područje Hrvatske, te bi već do kraja ove godine u Hrvatskoj
bila spremna posredovati u otkupu čak oko 100.000 tona biomase. Za provedbu
toga cilja, provedena je anketa hrvatskih drvno-prerađivačkih tvrtki kako
bi se ustanovio broj zainteresiranih gospodarskih subjekata, količina biomase
koja bi se u kratkom vremenu mogla ponuditi stranim kupcima, kao i razina
otkupne cijene koja bi bila prihvatljiva za hrvatske proizvođače. Rezultati
ankete, od kojih je dio prikazan u ovom radu, poslužili bi za izravno ugovaranje,
odnosno sklapanje konkretnih ugovora između hrvatskih proizvođača te
kupaca iz inozemstva. Na ovaj bi se način osigurao znatan dodatni prihod domaćoj
industriji, stvorio novi izvozni proizvod te posredno pomoglo razvoju
tržišta i sektora korištenja energije biomase u Hrvatskoj.


Ključne riječi: biomasa, burza, drvno-prerađivačka industrija, drvni
ostatak


1. UVOD -Introduction
U Hrvatskoj iskorištavanje energije biomase (uglavSa
svojih 44 % šumskoga zemljišta u ukupnoj drnom
ogrjevnog drva i drvnog ostatka) ima dugu tražavnoj
ploštini u usporedbi s drugim zemljama i regidiciju,
pa se tako još 1960. godine iz biomase zadovojama
Europe, Hrvatska pripada medu zemlje sa značajljavalo
gotovo četvrtinu ukupnih potreba za energijom. nim šumskim zemljištem koje, medu ostalim, jamči i
Danas Hrvatska u prvom redu zbog tzv. netehničkih izglednost većeg iskorištenja i udjela šumske biomase
prepreka, nerazvijenosti tržišta za energiju iz biomase te u ukupnoj energetskoj bilanci. Hrvatska s 0,51 hektara
nedostatka svijesti o prednostima proizvodnje energije po stanovniku pripada u Europi, izuzev skandinavskih
iz biomase, korištenjem biomase pokriva samo mali dio zemalja, u zemlje sa značajnijom ploštinom po stanovsvojih
potreba za energijom, ostavljajući tako neiskoniku.
Površina hrvatskih šuma i šumskoga zemljišta izrišten
znatan prirodni potencijal koji posjeduje. nosi 2 485 611 Prema važećem Zakonu o šumama, u
Republici Hrvatskoj najvećim dijelom šuma i šumskoga
zemljišta gospodare "Hrvatske šume", p. o. Zagreb
1 Mr. se. Julije Domac, Energetski institut "Hrvoje Požar", Savska (1 991 537 ha ili 80,1 %), manjim dijelom privatni po163,
Zagreb sjednici (461 137 ha ili 18,5 %), dok ostale ustanove ili : Milan Jakopović, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora


poduzeća upravljaju samo s 32 937 ha ili 1,4 % [1].


Sektor za industriju, Draškovićeva 45, Zagreb
3 Doc. dr. se. Stjepan Risović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Ovo je važna činjenica za buduće sustavno korištenje


Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb biomase kao energenta zbog mogućega uvođenja teh


401