DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Domac, M. Jakopović. S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA U HRVATSKOJ
nike i tehnologije, ali i stvaranja tržišta šumske bioma


se kao nositelja energije.


Drvnopreradivačka industrija Hrvatske ima vrlo
staru i bogatu tradiciju koja se temelji na tri važna čimbenika;
šumovitosti zemlje, pripadnosti europskim i
industrijskim tokovima te tradiciji u obrtništvu. Prvim
industrijskim preradbenim pogonima pripadaju pilane
i proizvodnja piljene građe. Današnje drvnoprerađivačko
gospodarstvo Republike Hrvatske posjeduje stručnjake
i opremu za izradbu svih vrsta proizvoda od
drva. Dio drva pri pilanskoj obradbi, proizvodnji furnira,
izradbi dijela namještaja i si. ostaje kao otpad - ostatak,
koji se može koristiti za dobivanje energije. Procjena
pridobivanja drva kao primarnoga odnosno sekundarnoga
nositelja energije temelji se na prosječnim
fizikalnim svojstvima drva odnosno udjela sastavnica
drveća, odvojeno za crnogorično i bjelogorično drvo.
U pilanskoj obradbi od 1 m3 piljenica ostatak u četinjača
iznosi 30 % (15 % piljevina, 15 % odresci), a u listača
40 % (20 % piljevina, 20 % odresci) [2]. Pri izradbi
furnira ukupni ostatak iznosi 20 %. Svi gubici koji nisu
pravi šumski otpad te kora tehničkoga drva, kao i onaj
dio drva koji se zbog propisanih mjernih metoda prenosi
šumskim sortimentom u drvodjelske pogone mehaničke
obradbe drva (pilana, proizvodnja furnira)
uključuje se u ostatak pri obradbi drva. Preostali dio
ostatka ovisi o iskorištenju pri obradbi drva. Energetski
potencijala prosušene (W = 15 %) kore i ostataka
pri piljenju trupaca u ukupnom etatu svih vlasnika u
Hrvatskoj iznosi 8 552,34 TJ. Ovom proračunu nije
pribrojen energetski potencijal blanjevine, piljevine i
otpiljaka pri uzdužnome i poprečnome kraćenju piljenica,
bruševina i si.


Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da osim brojnih
i očitih prednosti korištenje biomase za okoliš
(izbjegavanje emisije stakleničkih plinova, smanjena
emisija štetnih tvari, manji utjecaj na tlo, vode i bioraznolikost)
i posrednih utjecaja na nacionalno gospodarstvo
(otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim
područjima, poticanje lokalne i regionalne ekonomske
aktivnosti i si.), biomasa već odavno predstavlja
unosan posao. U europskim se zemljama već iz biomase
proizvode znatni udjeli energije (Austrija 15 %,
Finska i Švedska 25 %), a biomasom (iverje, peleti,
briketi,...) se trguje čak i na velike udaljenosti kao što
je između Kanade i Švedske.


Za olakšavanje ovakve trgovine i povezivanje potencijalnih
kupaca i prodavatelja u Europi postoji i specijalizirana
burza, odnosno institucija koja uz definiranu
cijenu za pojedini tip biomase (piljevina, kora, otpiljci,
iverje iz drvne industrije i šume,...), određenog
sadržaja vlage (20-50 %) organizira izravnu prodaju od
strane proizvođača zainteresiranom kupcu te po potrebi
i transport. Navedena institucija djeluje pod nazivom


Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 401-406


Europska burza biomase (EBEX), sjedište joj je u Beču,
a razvila se iz nekadašnje Austrijske burze biomase koja
je djelovala samo na području Austrije (slika 1).


Slika 1, "1 kWh bioenergije" - promotivno pakiranje drvne bio


mase (iverje)
Figure 1 ´ 1 kWh of bioenergy´ - promotional package of wooden


biomass (chips)


Na sastanku koji je održan u Energetskom institutu
"Hrvoje Požar" u Zagrebu između predstavnika
EBEX-a, Hrvatske gospodarske komore, JP "Hrvatske
šume" i Energetskog instituta "Hrvoje Požar", EBEX
izrazio zanimanje za širenje na područje Hrvatske, te
se tom prilikom održala prezentacija te ugledne ustanove,
mogućnosti uključivanja Hrvatske te iskazala
spremnost potencijalnih hrvatskih partnera za buduću
suradnju. Samo za ilustraciju navodi se da bi EBEX
bio spreman tijekom ove godine u Hrvatskoj kupiti čak
oko 100.000 tona biomase, da njihova ponuđena otkupna
cijena iznosi 7,5 Eura/t pri sadržaju vlage od 50 %
te da za transport namjeravaju koristiti jednu od hrvatskih
luka.