DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Domac. M. Jakopović, S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA L HKVAISKO.I
Šumarski list br. 7 8, CXXVI (2002), 401-406
Kao rezultat spomenutog sastanka
HGK i Energetski institut započeli
su s anketom hrvatskih drvno-prerađivačkih
tvrtki kako bi se ustanovio
broj zainteresiranih´gospodarskih
subjekata, količina biomase koja bi
se u kratkom vremenu mogla ponuditi
stranim kupcima, kao i razina otkupne
cijene koja bi bila prihvatljiva
za hrvatske proizvođače. Rezultati
ankete, te analiza u kojoj bi ovi rezultati
trebali biti obrađeni, poslužili bi
za izravno ugovaranje, odnosno sklapanje
konkretnih ugovora između hrvatskih
proizvođača te kupaca iz inozemstva.
Na ovaj bi se način osigurao
znatan dodatni prihod domaćoj
industriji, stvorio novi izvozni proizvod
te posredno pomoglo razvoju tr


Slika 2. Drvni ostatak - novi hrvatski izvozni proizvod?


žišta i sektora korištenja energije bio


Figure 2 Wood waste - a new Croatian export product?


mase u Hrvatskoj (slika 2).


2.
MEĐUNARODNA TRGOVINA DRVNOM BIOMASOM I DJELOVANJE BURZE
International wood fuel trade and exchange activities
Međunarodna trgovina drvnim ostatkom, odnosno u Hamburgu plaća se 400 EUR po toni, dok naknada za
drvnim i ostalim biogorivima značajno se povećala u odlaganje drva nakon rušenja iznosi 100 EUR po toni
Europi tijekom posljednjih godina i to većinom zbog Nakon 2005. godine, materijal koji sadrži više od 5 %
visokih poreza na fosilna goriva, dobro razvijenim organskog udjela više uopće neće ni moći biti odlagan
kapacitetima za korištenje takvih goriva u zemljama na deponiju, a novi energetski porezi će spaljivanje
kao što su npr. Švedska i Danska ili zahtjevnijom legtakvog
materijala u lokalnim energanama učiniti izislativom
o otpadu u drugim zemljama kao što su npr. razito atraktivnim [3]. Neki od primjera značajne trgoNjemačka
i Nizozemska. U Njemačkoj je količina vine drvnim gorivima su izvoz velikih količina zelene
recikliranih drvnih vlakana u 1999. godini iznosila čak sječke iz Baltičkih zemalja u Dansku i Švedsku ili uvoz
oko 15 milijuna tona (ekvivalentno 200 PJ), što je peleta proizvedenih u Sjevernoj Americi u Švedsku
izravna posljedica visoke cijene odlaganja otpada na (tablica 1).
deponij. Za odlaganje željezničkih pragova na deponij


Tablica 1. Uvoz biogoriva u Švedsku u 1992., 1995. i 1997. godini [4]
Table 1 Biofuels import in Sweden, 1992, 1995 and 1997


1992. 1995. 1997.
Uvezeno goriva (PJ) 2-4 11-15 20-32
Udio u ukupnoj količini drvnog goriva (%) 20 33-45 44-62


Trgovina biomasom je u Europskoj uniji regulirana
EU protokolom (EEG No 259/93) koji drvni otpad dijeli
u tri kategorije i to: zelenu, žutu i crvenu. Otpadom
klasificiranim kao zeleni, može se slobodno trgovati
među europskim zemljama, a primjer takvog otpada su
drvni peleti, nezagađeno građevno drvo, zelena sjecka
ili treset. Uvoz i trgovina žutim i crvenim otpadom, otpadom
koji je donekle i jako onečišćen zahtijeva registraciju
uvoznika kod nadležnog državnog tijela, odnosno
ishođenje posebne dozvole.


Europska burza biomase (EBEX) djeluje tako da
izravno povezuje kupca i prodavatelja drvne biomase.


Svaka izmjena informacija, odnosno objava ponuda i
potraživanja obavlja se preko internet portala burze
koji ima nekoliko sigurnosnih razina, a transakcija se
pokreće tako da zainteresirani kupac ili prodavatelj istaknu
svoj zahtjev (u pravilu anoniman) te cijenu (po
MWh energije sadržane u drvu) koju su spremni platiti,
odnosno koju zahtijevaju. Cijena koju ističe kupac je
maksimalna prihvatljiva cijena s uključenim PDV-om i
"dostavom u kuću", dok je cijena koju ističe prodavatelj
minimalna cijena bez PDV-a i bez troškova transporta.
Nakon što djelatnik burze (broker) poveže kupca
i prodavatelja, odnosno ustanovi daje moguće izvršiti