DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Domac, M. Jakopović. S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA L HKVAISKO.I
transakciju u okvirima tražene cijene s obje strane, kupac
i prodavatelj se o tome obavještavaju i preuzimaju
obvezu o izvršenju transakcije. EBEX tada poduzima
potrebne korake da se transakcija i provede, što uključuje:
kontrolu kvalitete robe kod prodavatelja, logistiku
transporta od prodavatelja do kupca, jamstvo kvalitete
za kupca, provjeru kvalitete robe kod kupca te sređivanje
računa kod kupca i prodavatelja.


Šumarski list br. 7 8, CXXVI (2002). 401-406


Predmet trgovine na burzi su sve vrste drvne biomase,
odnosno drvnog ostatka, ali i proizvodi kao što
su pelete i brikete, no zbog postizanja isplativosti
transporta te isplativosti ukupne transakcije, naglasak
se stavlja na manje kvalitetna goriva koja se upotrebljavaju
u velikim postrojenjima kao što su javne toplane
i elektrane.


3. BIOMASA KAO IZVOZNI PROIZVOD HRVATSKE
DRVNE INDUSTRIJE I ŠUMARSTVA
Biomass as an export product of Croatian wood
industry and forestry
Anketom koju je Sektor za industriju Hrvatske gospodarske
komore proveo među drvno-prerađivačkim
tvrtkama tijekom 2001. godine u cilju snimanja raspoložive
količine drvne biomase te identifikacije zainteresiranih
proizvođača-izvoznika obuhvaćeni su svi relevantni
gospodarski subjekti na ovom području. Navedeno
uključuje pilane, obradu drva i proizvodnju drvenih
proizvoda te proizvodnju namještaja. Odziv i zanimanje
anketiranih bili su izrazito veliki. Očito je da
su proizvođači prepoznali mogućnost učinkovitog rješavanja
problema otpada koji opterećuje svakodnevno
poslovanje, ali i ostvarenja dodanog prihoda koji bi doprinjeo
ukupnoj uspješnosti poslovanja. Manji dio anketom
obuhvaćenih proizvođača izjavio je da drvni os-


Sjecka Piljevina


tatak u potpunosti koristi u vlastitoj kotlovnici ili zbri


njava na drugi način (proizvodnja iverica, izvoz, pro


daja za ogrijev i si.) dok je većina iskazala interes za


sudjelovanjem u projektu.


Anketom se uz iskazivanje interesa za sudjelova


njem u projektu tražila i procjena ukupnih i raspoloži


vih količina drvnog ostatka te prijedlog otkupne cijene


koju bi tvrtke zahtijevale za drvni ostatak. Dobiveni


podaci o raspoloživoj količini drvnog ostatka ovdje se


iznose samo ukupno, zbog karaktera projekta i zaštite


interesa proizvođača. Rezultati ankete pokazuju da u


pogonima hrvatske drvno-preradivačke industrije po


stoje značajne ukupne, ali i raspoložive (neiskorištene)


količine drvnog ostatka (slika 3).


Nije raspoloživo
H Raspoloživo


Kora Krupni otpad
i ostalo


Slika 3. Iskazane ukupne i raspoložive količine drvnog ostatka u anketiranim tvrtkama
Figure 3 Total and available amount of wood waste in analysed companies


Posebno su zanimljivi, i čak donekle neočekivani
bili odgovori na pitanje koja bi se cijena zahtijevala za
otkupljeni drvni ostatak. Pokazalo se da je većina
proizvođača svjesna da se može postići samo minimalna
cijena, ali i da bi određeni broj proizvođača drvni
ostatak predao bez naknade ili za simboličnu cijenu od
1 kunu po m3 (slika 4). Navedeno samo potvrđuje da
zbrinjavanje drvnog ostatka predstavlja izrazit problem
u poslovanju naših drvno-prerađivačkih pogona.


Provedena anketa čiji su prvi rezultati ovdje prikazani
pokazala je da postoje znatne raspoložive količine


drvnog ostatka te da su zahtijevane otkupne cijene realne
i uglavnom prihvatljive.


Nakon stoje ustanovljeno da su zahtijevane otkupne
cijene prihvatljive, u pripremi projekta pristupilo se
utvrđivanju troškova transporta biomase iz drvno-prerađivačkih
tvrtki do hrvatskih luka. Tijekom ove faze
kontaktirani su Hrvatska gospodarska komora, uprave
luka Rijeka i Split, veća prijevoznička poduzeća te JP
Hrvatske željeznice. Dobiveni odgovori u ovoj fazi
nisu potpuno zadovoljavajući i ohrabrujući te transport
zasad predstavlja usko grlo projekta, jer se pokazalo se