DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 53     <-- 53 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


SEDAM RAZLOGA ZAŠTO SE NE RESTRUKTURIRAMO


Nad šumarstvom Hrvatske već dugo stoji obveza, ali
i svjesna potreba i nužnost takvog unutarnjeg preustroja,
koji će studiozno programirano najaviti i osigurati, kako
to u jednoj rečenici kaže konzultantski tim irske tvrtke
COILLTE, da se vizija Vlade RH o živahnoj i profitabilnoj
šumarskoj kompaniji koja upravlja svojim prirodnim
resursima na ekološko potrajan način, orjentirana


prema tržištu i kupcima, komercijalno motivirana i socijalno
odgovorna, počne ostvarivati. Očekivanja i dužina
proteklog vremena s opravdanjem izazivaju sumnju u
našu stvarnu opredjeljenost, pa i moralnu neodgovornost
da smo spremni, Zaključkom Vlade RH od 21. prosinca
2001., tu viziju i obvezu ostvariti.


Razlog 1. U državi i poduzeću nedostaje kadrovska kompetencija i odvažnost za iskorak.


Jedna od najčešćih pogrešaka koju svi činimo je da
za svoje probleme okrivljujemo one druge. Dapače,
uvjereni smo kako nemamao potrebe mijenjati sebe, a
sve što se mora dogoditi, da će se dogoditi izvan nas,
samo od sebe. Takvo ponašanje, ključni je uzrok svih
problema u našem društvu. Od vrlo jasnih stavova o


nužnosti promjena u organizaciji Hrvatskih šuma izrečenih
u Zaključcima 102. Skupštine HŠD-a, održane


20. lipnja 2000., te Vladinog Zaključka o obvezi restrukturiranju
Hrvatskih šuma (21. prosinac 2000) prošle
su dvije godine, a da se ništa ozbiljnog na području
restrukturiranja nije dogodilo.
Razlog 2. Sebe uporno ne mijenjamo i ne učimo, a rješenja očekujemo izvana


Irska konzultantska tvrtka COILLTE, na međunarodnom
natječaju, po kriteriju najniže cijene dobiva
posao izrade projekta restrukturiranja poduzeća "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb. Nakon beskrajno mnogo
utrošenog vremena i dakako novca, razgovora, sastanaka,
rasprava i više od 50 radionica s preko 1500 sudionika,
u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, 15.
ožujka 2002. se na sastanku o projektu restrukturiranja
zaključuje:


da predložene opcije odstupaju od projektnog za


datka


da su određenja u opcijama nejasna


-
da nedostaju preporuke
da ima puno općenitih formulacija
-
da su određenja o procesu privatizacije nejasna
-
da nema jasnih razgraničenja između funkcija države
i uprave Društva
Zar je bilo teško zaključiti još prvog dana kako irska
konzultantska tvrtka COILLTE nije u tom vremenu


mogla niti prepoznati, a kamoli upoznati kompleksnost
problematike hrvatskog šumarstva i političkog okruženja.
No, treba priznati da se tvrtka COILLTE, osluškujući
nejasne stavove naručitelja projekta sjedne strane
i vrlo jasne i određene stavove naše šumarske struke i
znanosti s druge strane, vrlo dobro postavila i zapravo
prepoznala uglavnom sve "crne točke" u organizaciji i
funkcioniranju poduzeća kao i Države (okruženja).


Skoro sve "crne točke" iz Konačnog izvještaja na
str. 9-10, rješive su samo uz odlučnu, odgovornu i
kompetentnu suradnju države (Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva) i odgovarajućeg izbora, postavljanja
i promicanja mladih i talentiranih ljudi u Hrvatskim
šumama d.o.o., zasnovanog na stručnim i poslovnim
rezultatima, te s jasnim i proširenim ovlaštenjima. Ni u
Državi ni i u Hrvatskim šumama ništa se ne poduzima
da se učini taj, tako nužan iskorak i da se krene prema
ostvarenju izabranih ciljeva.


Razlog 3. Od 1991. struka je prepoznavala, predlagala i zahtijevala promjene, no ništa se ne poduzima
i ne mijenja, niti se ne ispravljaju "crne točke"?


Država je svakako morala učiniti korake prema:
bržoj provedbi Zaključka Vlade RH od 19. lipnja
2002. o dereguliranju cijena drvnih proizvoda


-
jasnom razgraničenju funkcija države od HS d.o.o.
-
usuglašavanju zakonske regulative između srodnih
djelatnosti (Zakon o zaštiti prirode, Zakon o javnim
cestama, Zakon o lovu, Zakon o financiranju vodnog
gospodarstva i dr.)
donošenju Strategije, novog Zakona o šumama i niza
Pravilnika - podzakonskih akata


izmjenama poreznog sustava prema stimuliranju
ulaganja u nove proizvodnje i zapošljavanje