DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 54     <-- 54 -->        PDF

izboru djelatnosti i stimuliranju procesa privatizacije
sustavnoj izgradnji kompetentne funkcije kontrole.
Sve te obveze i zadaci nisu izvršeni niti u Državi
niti u Hrvatskim šumama d.o.o. Razlozi za to leže u po


svemašnjoj psihozi bavljenja sobom, ali i zbog političke
nespremnosti, nekompetentnosti kadrova, a ponajviše
zbog straha oko odgovornosti zadnjih poteza i
odluka, stoje isključivo posljedica neznanja.


Razlog 4. Zbog oportunističke šutnje i kukavičkoga opreza, ne tražimo jasno i glasno


promjene i odgovornosti?


Svi zajedno nismo se uspjeli uvjeriti da vlastite zaključke
i uvjerenja smatramo tek tezama koje moramo
u otvorenoj, stručnoj i demokratskoj atmosferi stalno
provjeravati. Svaka velika tranzicija nalaže trajne promjene
i dogradnje u organiziranju, a najvažnija pretpostavka
napretka organizacije je znanje koje se temelji
na stalnom učenju. Tako mr. se. Miljenko Cimeš a u
Croatia BIZ-u, časopisu o suvremenom poslovanju govori
o stalno učećim organizacijama i predlaže pet disciplina
učenja:


/. Sustavno razmišljanje -pojmovni okvir, korpus znanja
i oruđa koji omogućuju razumijevanje cjeline.


2.
Osobno usavršavanje -sposobnost neprestanog
pročišćavanja i produbljavanja osobne vizije te
objektivnog sagledavanja vlastite stvarnosti.
3.
Mentalni modeli -duboko ukorjenjene postavke,
generalizacije te predodžbe koje utječu na naše poimanje
svijeta i djelovanje.
4.
Gradnja zajedničke vizije - zajednička predodžba o
tome kako bi organizacija trebala izgledati kroz 10,
20 godina.
5.
Timsko učenje — proces razvoja sposobnosti članova
tima da misle na nov, sinergijski način.
I ako sve ovo prihvatimo kao ispravan, rekao bih jedini
pravi put prema "učećoj" pa onda i uspješnoj organizaciji,
onda moramo prihvatiti i logiku revizije naših
odluka kad nas dobiveni rezultati ne zadovoljavaju. Taj
proces revizije nakon akcije u biti se svodi na usporedbu
postignuća s odabranim ciljevima. Međutim, "Kod nas
su procesi organizacijskog učenja na vrlo niskoj razini,
ljudi nisu otvorenog uma, nisu spremni na usvajanje
novih ideja, organizacije sporo uče ", kaže Cimeša.


Treba reći kako je u kratkom i jezgrovitom Zaključku
Vlade RH, od 21. prosinca 2000. vrlo jasno određena
obveza Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i
onda Upravnog odbora a sada Uprave Hrvatskih šuma


d.o.o. oko dosljedne provedbe Zaključka Vlade RH, ali
i posebno privatizacije djelatnosti koje nemaju izravan
utjecaj na gospodarenje šumama.
Za razliku od mnogih djelatnosti, upravo u šumarstvu
ima prostora za programiranje i privatizaciju mnogih
takozvanih sporednih djelatnosti koje onda u Projektu
restrukturiranja isključuju asocijalno i politički
neprihvatljivo programiranje odlaska viška ljudi iz šumarstva,
već dugoročnu i stabilnu mogućnost otvaranja
tako nužnih novih radnih mjesta. O tome i s nizom
jasnih stavova izjasnila se šumarska struka Hrvatske.


Razlog 5. Nema opravdanja za mirovanje, odustajanje ili odlaganje procesa privatizacije!


Samo kao primjer, navest ću vrlo konkretan prijedlog
HŠD-a o potrebi izmjene zakonske odredbe plaćanja
šumskog doprinosa (2,5 % od prihoda) lokalnoj samoupravi
koji novac usitnjen po mnogobrojnim općinama
završava u potrošnji, umjesto da se propišu i ve


ća izdvajanja sa strogom i programiranom namjenom
ulaganja u proizvodnju koja osigurava zapošljavanje,
naravno u najšumovitijim krajevima Hrvatske (Slavonija,
Gorski kotar, Lika).


Razlog 6. Strategija i novi Zakon o šumama, morali su biti jasno utvrđeni, prihvaćeni od struke
i pušteni u proceduru donošenja kako bi bili podrška ostvarenju restrukturiranja!


I zadnje što treba reći je do sada sasvim neizgrađeni
model proširenja organizacijske i financijske odgovornosti
i na najniže organizacijske jedinice (šumarije),
kao obveza iz Zaključka Vlade RH od 21. prosinca
2000. Jedinstveno poduzeće s mnogo jedinstvenih šumarsko-
političkih, planskih i razvojnih odrednica moralo
bi se odreći tromog centralizma trošeći se na sporednom,
nebitnom, usporavajućem i nedjelotvornom
središnjem upravljaniu i gospodarenju, s malo pozornosti
na kontroli troškova i nagrađivanju uspješnosti.


Velika će cijena biti plaćena da se do detalja precizno
programira i izvrši, sada narušena razdioba funkcija,
obveza i prava, ovlaštenja, odgovornosti i zadaća između
ustrojbenih razina do povratka motivirajućeg
pristupa stvaranju prihoda, promjene sustava plaća i
nematerijalnih stimulacija, smanjenja troškova i dovođenja
jasne odgovornosti na razinu šumarija. Zakon o
trgovačkim društvima, jedna pravna osobnost za poduzeće,
obveza jedinstva šumarskog poduzeća, svakako
neisključuju, već naprotiv nalažu osiguranje svih ka