DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 55     <-- 55 -->        PDF

rakteristika komercijalnog ponašanja unutar trgovačnačnici
povećanja dobiti trgovačkog društva u koje
koga društva, oslobođene kreativnosti, međusobne trsmo
do sada samo formalno preoblikovani.
žišne utakmice između organizacijskih jedinica i u ko-


Razlog 7. Unutar projekta restrukturiranja tek predstoji stvarno preoblikovanje Hrvatskih
šuma u trgovačko društvo koje mora osigurati detaljnu razdiobu funkcija unutar
organizacijskih razina, komercijalna ovlaštenja i ponašanje, stimulativno nagrađivanje
i motivaciju, poslovnu kreativnost, međusobnu tržišnu utakmicu, ukupno povećanje
dobiti s punom financijskom odgovornošću i u najnižim organizacijskim jedi


nicama (šumarijama).


Na pogreške i promašaje ne ukazuje se zato da bi se
pokazala osobna hrabrost, niti zato da se osigura osobna
zaštita, već zato da bi sutra mogli svi slobodno i bolje
živjeti. Nema zemlje bez gluposti i pogrešaka, no
mi se razlikujemo po tome što mislimo da se one mogu
prešutjeti.


AKTUALNO


Sa zadovoljstvom ću u vražju mater poslati svakoga
tko će mi u hodniku šapatom kazati kako unutarnja
organizacija Hrvatskih šuma d.o.o. ne vrijedi.


Tomislav Starčević


TEMATSKA RASPRAVA


Na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva


Tematska rasprava održana 20. lipnja 2002. god. u
okviru Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva, u kino dvorani Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, Zagreb, ul. grada Vukovara 78.


Teme:


1.
Pomoć zemaljske gospodarske komore za poljoprivredu
i šumarstvo Štajerske privatnim šumovlasnicima,
predavač Dipl. ing. Helmut Spitzer, voditelj
Šumarskog odjela.
2.
Korištenje biomase kao energetskog izvora, predavač
Dipl. ing. Dr. Horst Jauschnegg, voditelj referade
za energetiku.
Nesporna je činjenica da se Hrvatska glede vlasništva
šuma ne može uspoređivati s Austrijom, poglavito
Štajerskom, jer Hrvatska ima samo oko 20 % privatnih
šuma, dok su 80 % državne šume. No, također je nesporno,
da treba veću brigu posvetiti toj površini od 1/5
šuma i šumskog zemljišta, tim više što su te šume prosječno
u lošem stanju u odnosu na državne. Šumarska
struka u Hrvatskoj zastupa stajalište da bi naša država,
kao što to čine šumarski napredne zemlje, trebala osigurati
još dodatna, poticajna sredstva za prostu i proširenu
reprodukciju šuma te osiguranje općekorisnih
funkcija šuma, a ne očekivati nekakvu dobit. Čak što


više, bili bi zadovoljni, kada bi država primjerice poštivala
svoje zakone, primjerice Zakon o šumama, a ne
derogirala ga Zakonom o cestama.


U Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj potpori u
poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, uočeno je, da se
potpore u šumarstvu spominju samo u naslovu Nacrta
te u kontekstu koji proizlazi iz naziva ministarstva i
njegove nadležnosti, dok nije predložena niti sadržajno
razrađena niti jedna poticajna mjera koja bi se odnosila
na šumarstvo. Želeći pokazati suprotan primjer u drugim
zemljama, koje želimo slijediti, upriličili smo zajedno
s "Hrvatskim šumama" d.o.o. i Hrvatskom gospodarskom
komorom ovu raspravu, kao glavnu temu
oogodišnje Skuštine HŠD-a.


Ad. 1. 1.1. Šume, šumarstvo i drvna industrija


Uvod


S oko 1 milijun hektara šume ili 60 % šumovitosti
Štajerska je najšumovitija pokrajina Austrije. Više od
četvrtine austrijskih šuma je u Štajerskoj.


1929. godine osnovana je Štajerska poljoprivredna
komora. Zadaci Komore su: zaštita interesa, subvencije,
savjetovanje i obrazovanje, ekonomsko poduzetništvo
i administrativni poslovi za šumovlasnike, koji su
članovi Komore.