DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 81     <-- 81 -->        PDF

1976. godine. Istodobno je na Šumarskom
odjelu pri Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu pohađao
i završio poslijediplomski studij


- znanstveno područje Silvikulture,
i obranio magistarski rad "Utjecaj
različitih promjera sadnica topole
Populus euroamericana Cv 1-214 i
obrade tla na startno uspijevanje u
plantažnom uzgoju", 14. ožujka
1973. Od 1. listopada 1976. do 16.
travnja 1986. radi u Zajednici šumarstva,
prerade drva i prometa
drvnim proizvodima i papirom u
Zagrebu, kao samostalni stručni suradnik
za uređivanje šuma i automatsku
obradu podataka. 22. prosinca
1981. obranio je doktorat iz
biotehničkih znanosti, područje šumarstva,
pod nazivom" Raspodjele
učestalosti broja stabala i drvne mase
kao mjera unapređenja šumske
proizvodnje u nekim prirodnim sastojinama
hrasta lužnjaka u SR Hrvatskoj".
Od 17. travnja 1986. do 2.
siječnja 1991. djeluje u SIZ-u šumarstva
Hrvatske u Zagrebu kao rukovoditelj
Službe gospodarenja i
uređivanja šuma.
Stvaranjem slobodne Hrvatske
te organiziranjem Javnog poduzeća


"Hrvatske šume", prihvaća 3. siječnja
1991. u Direkciji radno mjesto
opunomoćenika direktora u Službi
uređivanja šuma, a nakon toga od


30. ožujka 1992. u istom poduzeću
radi kao rukovoditelj Službe za
ekologiju. Od 1. travnja 1992. postaje
savjetnik za gospodarenje šumama
u Direkciji, a istodobno obnaša
dužnost šefa odjela za ekologiju
u Upravi šuma Buzet, radno
mjesto u Šumariji Poreč.
Tijekom svog bogatog stručnog
i znanstvenog rada imao je snage
napisati 25 radova, od čega je kao
vanjski suradnik Šumarskog instituta
Jastrebarsko bio koautor u izradbi
pet tablica drvnih masa pojedinih
vrsta drveća, prikazanih u Radovima
broj 38, 42, 49, 60 i 66 Šumarskog
instituta Jastrebarsko.


Mnogo puta smo se susretali s
tobom na raskrižjima struke, onoga
dijela od kojega su, kao i sada,
mnogi bježali i bježe. Nije to bio
posao mirovanja, čiji će se događaji
zbivati kroz nekoliko naraštaja šumarskih
stručnjaka; radilo se o tehnologiji
elektronske obrade podataka,
izradi tablica i drugih izazova
budućnosti u području gospodare


nja i uređivanja naših šuma. Ti si
uvijek iskazivao neprocjenjive trajne
vrijednosti primjene novih metoda
i alata, koji će pomoći čovjeku


- šumarskom stručnjaku u potrajnom
gospodarenju i održavanju
biološke raznolikosti lijepe nam
naše. Bio si zahtjevan, ponekad i
prezahtjevan, otvarao si nove vidike,
tražeći primjenu novih spoznaja
i saznanja u praksi, borio si se da
osiguraš male ali trajne pomake
unutar gospodarenja i uređivanja
šuma. Završio si svoje ovozemaljsko
poslanje, ali nećeš biti zaboravljen,
jer si ostavio sjeme, mlada stabla
i pisanu riječ kojoj ćemo se uvijek
vraćati, tražeći nova viđenja i
motrišta.
Napustio si nas u ovoj tišini ljeta,
zlatnog pogleda Tvoje rodne
zlatne doline, Tvog voljenog Zagreba
i prelijepe Istre, ostavljajući
nam sjećanja na tebe i tvoj rad.


Neka ti je lahka hrvatska zemljica
koju si nadasve volio.


Dr. se. Nikola Lukić