DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 101     <-- 101 -->        PDF

LITERATURA


Komlenović,N.,Rastovski,P. &Pezdirc, N.,
1991: Odnos ishrane i oštećenosti obične jele
(Abies alba Mill.) u šumi jele s rebračom na području
Fužina. Radovi, Vol. 26. br.2: 187-198.


Mayer, R, 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari
u šumskom ekosistemu. Šumarski list, CXIII:
299-313.


Nieminen, T. M, Derome, J. & Helmisaari,
H.-S., 1999: Interactions between precipitation
and Scots pine canopies along a heavy-metal
pollution gradient. Environmental Pollution,


106: 129-137.
Huettl,
R.R, 1990: Effects of air pollution on soil
and nutrient uptake in conifrous forest ecosys-


KNJIGE I ČASOPISI


tems. XIX IUFRO Proceedings, 444-444, Montreal.


Vrbek, B., Pilaš, I., 2001: Praćenje utjecaja taložnih
tvari na pokusnim plohama u Hrvatskoj.
Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Znanstvena knjiga, Zagreb: 383-394.


Wrzesinsky, T., e. Thalmann, R., Burkard,
W., Eugster, o. Klemm, 2001: Fog deposition
of nutriens and pollutants to a montane forest
site. Proceedings of the Second International
Conference on Fog and Fog Collection, 169-172.


Milan Pernek, Ivan Pilaš, Nenad Potočić
Šumarski institut Jastrebarsko


JEDNA VRIJEDNA KNJIGA O LOVAČKOM ORUŽJU


Kako se to duhovito izrazio jedan naš ugledni balističar,
lov divljači uporabom vatrenog oružja spada u
tzv. treću fazu poimanja lova - korišćenje divljači1. A
to nije ništa drugo do u praksi izlučivanje određenog
broja divljači iz lovišta koji, temeljem odredbi lovnogospodarske
osnove i godišnjeg plana odstrjela, obavljamo
uporabom dopuštenog vatrenog oružja - lovačke
puške.


Uporaba vatrenog oružja, sam hitac na divljač, mora
biti takav da u času pogotka nanese najmanje bola divljači,
da padne "u vatri". Lovac stoga treba "upotrebljavati
ispravno oružje i municiju, koristiti najefikasniju
sačmu i zrno, pucati na dozvoljenu udaljenost, gađati
samo na jedno grlo"2. Da bi se to ostvarilo, da sve to primjeni
u praksi, lovac i šumarnik moraju temeljito poznavati
lovačko oružje, streljivo i njihov učinak, kao i
samu vještinu strijeljanja. Sve to, još više, pruža nam jedna
nova knjiga na tu temu, knjiga domaćeg autora Ivice
Zvonka Jake lica "Lovačko oružje", koja je u nakladi
"Jakelić izdavaštvo" izašla krajem 2001. godine.


Ako se izuzmu Uvod i Proslov I i II, Abecedarij i
Literatura, knjiga je podijeljena u dvanaest temeljnih
poglavlja, od kojih veći dio u više tematskih podnaslova.
Povijesnom razvoju lovačkog oružja, kao prvom
poglavlju, posvećeno je punih 10 stranica, koje su bogato
ilustrirane fotografijama i crtežima prvog vatrenog
oružja, detaljima starih rješenja opaljivanja puške
(kremenjače) i naboja te samih pušaka najrazličitijih
sustava. Bile su to pretežito puške koje su se nabijale


1 Prema Zakonu o lovstvu iz 1973. godine pod lovstvom se
podrazumijevao uzgoj, zaštita i korišćenje (lov) divljači
2 Citat iz Povelje o lovačkoj etici, ponašanju i lovačkim običajima
Lovačkog saveza Hrvatske iz 1972. godine


od naprijed, u kojima su barut i sačma (projektil) stavljani
"od oka", za stoje bilo potrebno i znanje i prostor
(dugačka šipka za nabijanje) i vrijeme.


Slijedi poglavlje (II.) Moderno lovačko oružje, kojemu
je uz poglavlje (III) Streljivo posvećen najveći
prostor, ukupno 95 stranica ili 30 % obima knjige. Uz