DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 46     <-- 46 -->        PDF

K. Bezak: MODELI SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I NJIHOVA NOVČANA . Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 479-487
parametri za dijagnozu produktivnosti neke sastojine. Treba istaći važnu pojavu u šumi koja se odlikuje
Intenziteti proreda kvantitativno su određeni etatom, a zakonitošću, koja se nikada ne prekida, i giba se razlikvaliteta
ovisi o znanju i iskustvu uzgajivača Hren i čitim intenzitetom, to je borba za opstanak. Borba za
dr. (1988). Usporedbom modelnih i stvarnih distribuciopstanak
vodi do prirodnog odabiranja, tj. prirodnog
ja planira se uzgojni zahvat kojim bi se što više priblidiferenciranja
stabala. Proces diferenciranja stabala
žili cilju gospodarenja. ostvaruje se najvećom energijom u mladosti. U borbi
za prostor neka stabla postignu dominantan položaj, a


Sastojine su jamačno najsloženiji makrosustavi koji


druga potisnut ili prigušen. Neposredna uloga šumara


se kontinuirano mijenjaju, a razlikuju se po svojoj


uzgajivača u toj borbi je odlučujuća za produkciju drv


strukturi. Osnovni elementi strukture sastojina su broj


nih sortimenata najveće kvalitete.


stabala sa svojom debljinskom i visinskom distribucijom,
strukturom prirasta, strukturom volumena i druRazvojni
tijek prsnih promjera hrasta lužnjaka očigih
elemenata. Svi elementi strukture jednodobnih sastuje
se velikom varijabilnošću, stoje posljedica staništojina
su prolaznog karaktera i sa starošću se mijenjaju. nih čimbenika, učestalosti šumskouzgojnih radova i
Poznavanje tih promjena i zakonitosti razvojnog tijeka različitog intenziteta prorjeđivanja u tim sastojinama.
sastojinske strukture znakovito je za provođenje pravilnog
gospodarenja.


2. PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA - Problem and research objective
Prirasno-prihodne tablice i njihova grafička interske
distribucije. Ili je sastojina otišla predaleko, ili je
pretacija omogućuje praćenje i analizu razvoja rasta, zaostala u razvoju, stoje i najčešći slučaj. U našim šuprirasta
i produkcije jednodobnih sastojina od početka mama hrasta lužnjaka primjenjivale su se tablice stranih
do kraja ophodnje. To su teoretski modeli koji mnogi autora za staništa koja se bitno razlikuju od naših, a nisu
autori nazivaju apstrakcijom visokog stupnja. ni razlikovale hrast lužnjak od hrasta kitnjaka, već se


Da bi postigli propisani cilj gospodarenja, produkcipod
imenom hrasta upotrebljavaju za obje vrste drveća.
ju furnirske i deblje pilanske oblovine, najvažniji je izTo
su tablice Wimmenauera (1990), Schwappacha
bor modela sa svim elementima razvojnog tijeka sasto(
1929), Gehrharda (1930), Juttnera (1955), i dr. Za
jinske strukture. Izbor prirasno-prihodnih tablica dodanaše
lužnjakove šume odgovarale su Wimmenauerove


tno otežava provođenje načina i intenziteta proreda. prirasno-prihodne tablice, sve do vremena kada su se poNajveći
broj sastojina razlikuje se od normalne debljin-čele provoditi umjerene i jače prorede Klepac (1996).


Tablica 1. Usporedba razvojnog tijeka broja stabala i srednjeg prsnog promjera na 1 hektaru površine s prirasno-prihodnim
tablicama domaćih i stranih autora
Table 1. A comparison of the developmental course of tree numbers and the mean breast diameter in 1 ha with yield tables
of Croatian and foreign authors


Modeli - prirasno-prihodne tablice - Models - yield tables
Bezak Cestar Špiranec Klepac Wimmenaucr Juttner


H3


Jake prorede


5
I bonitet
0


Model 1 Model 2 Model 3 I bonitet I bonitet I bonitet


II-G-20 Severe


O


Model 1 Model 2 Model 3 I site class 1 site class I site class


\— thinning
I site class


N D N
D
N
D N D N
D
N
D
N D N
D
cm cm cm cm cm cm cm cm
20 1948 6.7 2345 6.2 2912 5.5 6990 6.0 6230 5.7 4820 6.5 4835 6.4
30 1044 12.6 1300 11.3 1669 10.0 2125 11.5 2110 11.4 2057 10.0 2150 11.0 2419 9.7
40 636 18.7 804 16.7 1050 14.6 1135 16.5 1030 17.6 1051 15.0 1250 15.5 1340 13.4
50 439 24.5 557 21.8 731 19.0 720 21.5 630 23.6 708 20.0 800 20.5 848 17.1
60 327 30.0 413 26.7 541 23.3 510 26.5 440 29.3 500 25.0 586 25.0 588 20.8
70 258 35.1 323 31.4 420 27.5 375 31.5 325 34.6 352 31.0 463 29.0 433 24.5
80 209 40.1 259 36.0 335 31.7 300 36.0 260 39.4 281 36.0 388 32.5 331 28.0
90 172 45.2 213 40.7 274 35.8 240 40.5 210 43.8 232 41.0 328 36.0 262 32.0
100 145 50.3 177 45.3 227 40.0 195 45.0 180 47.8 202 45.0 281 39.5 213 35.7
110 122 55.5 150 50.1 192 44.2 165 49.0 155 51.4 176 49.0 243 43.0 176 39.4
120 104 60.7 128 54.8 164 48.4 140 53.0 140 54.6 153 53.0 211 46.5 148 43.2
130 90 65.9 111 59.5 142 52.6 120 57.5 138 56.0 187 50.0 127 47.0
140 79 71.1 97 64.3 124 56.8 110 60.1 126 59.0 168 53.3 110 50.8
150 70 76.3 86 69.0 110 61.0 101 62.1 118 61.0 152 56.5