DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 48     <-- 48 -->        PDF

K. Bczak: MODELI SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I NJIHOVA NOVČANA ... Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 479-487
troškovi sječe i izrade, pa prema tome vrijednosti produkcije
drvnih sortimenata imaju ista ograničenja.


Računsko izjednačenje vrijednosti drvnih sortimenata
u Eurima, 281 modelnog stabla hrasta lužnjaka
izvršeno je kao i dvoulazne volumne tablice po funkciji
Schumacher - Hall-a (1959). Novčana vrijednost
drvnih sortimenata modelnih stabala procijenjena
je u oborenom stanju i nisu istog ekološko-gospodarskog
tipa.


Regresijski model dvoulaznih tablica vrijednosti
drvnih sortimenata vrds hrasta lužnjaka glasi.
d3Mm45S h 2J297M49´


vrds = -8.77167968


Na temelju tog regresijskog modela i visinskih krivulja
konstruirane su jednoulazne tablice novčane vri


jednosti drvnih sortimenata hrasta lužnjaka za svaki istraživani
model. Korišten je isti kompjutorski program
kao i za volumne tablice. Jednoulazne tablice novčane
vrijednosti drvnih sortimenata konstruirane su na istoj
pretpostavci kao i jednoulazne volumne tablice, kako
stabla iste vrste drveća, određenog debljinskog stupnja,
na datom bonitetu teže istoj visini i istom obličnom broju
te analogno tome i istoj sortimentnoj strukturi odnosno
vrjednosti. Obračun novčane vrijednosti drvnih sortimenata
jednostavan je kao i obračun drvne zalihe.


Zbog programskih rješenja u decimalnim mjestima
izjednačene vrijednosti su u centima i treba ih množiti
sa 100 da bi se dobila vrijednost stabla u Eurima.
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results
Sastav prirasno-prihodnih tablica vrijednosti drvnih prihodnih tablica volumena u m3. Za sva tri modela već
sortimenata u Eurima, analogan je sastavu prirasno- su objavljene prirasno-prihodne tablice za šume vlaž-


Tablica 2. Prirasno-prihodna tablica novčane vrijednosti drvnih sortimenata hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u II-G-20/M-1
Table 2 Yield table of monetary value of pedunculate oak (Quercus robur L.) wood assortments in II-G-20/M-1